Aktuální téma: Brexit či Bremain ...?

Co by znamenalo vystoupení Velké Británie z EU pro odvětví logistiky

sdílet na:
16.06.2016

Erkrath, 16.06.2016 – Do referenda ve Velké Británii o setrvání v EU zbývá již jen jeden týden. 23. června budou Britové hlasovat o otázce, která je osudová jak pro ostrovy, tak i pro zbytek Evropy, a sice zda má jejich země jako vůbec první stát dobrovolně opustit Evropskou unii. Krátce před hlasováním je výsledek referenda naprosto nejasný. V průzkumech jsou počty příznivců a odpůrců téměř shodné. Doprava a logistika si stále více dělá starosti.

sdílet na:

Jedno je jisté: Velká Británie zaujímá mezi zeměmi Evropské unie mimořádné postavení. Země má vlastní měnu, nepatří do Schengenského prostoru a má vysokou míru ekonomické suverenity. Současně je však britské hospodářství s EU úzce provázáno. V roce 2015 směřovalo 43,7 procent vývozů Velké Británie do EU, zatímco dovozy z EU na ostrovy činily 53,1 procent. Díky tomu je EU hlavním obchodním partnerem Spojeného království.

Vystoupení by mohl vyjít draho

Pokud by se Velká Británie i přesto rozhodla pro vystoupení z EU a usilovala o naprostou nezávislost, mělo by to dalekosáhlé důsledky. V důsledku Brexitu by Velká Británie přestala být součástí zhruba 50 evropských smluv o volném obchodu s třetími zeměmi a musela by tyto smlouvy sjednávat znovu. Americký prezident Barack Obama již oznámil, že by se Britové při nových bilaterálních jednáních museli "postavit na konec fronty". Obchodní bariéry však zvyšují ceny dovozů pro spotřebitele a výrobní firmy, které jsou na dovozu závislé. Jako důsledek by se tedy nezdražily jen exporty, nýbrž také zboží vyráběné v zemi pro národní trh. To by se dotklo především Britů, ale mělo by to důsledek také pro zbytek Evropy.

Obecně by měl Brexit dopad na všechny přeshraniční procesy ve všech oblastech života i hospodářství. Protože by bylo nutno znovu zavést celní kontroly, prodloužila by se doba dopravy a celkově by se zpomalily logistické procesy.

Brexit nemá obdoby

Maria Toft Madsen z TimoCom, největší dopravní platformy v Evropě, je jako regionální manažerka pro severní Evropu zodpovědná také za Velkou Británii. V dopravní platformě TimoCom je denně uveřejněno až 500.000 nabídek přeprav a volných vozů z celé Evropy. Madsen se na případný Brexit dívá s větším klidem: „Pochopitelně by pro evropskou dopravu a logistiku bylo lepší, pokud by Velká Británie v EU setrvala. Přesto však Brexit nevidím tak úplně černě jako někteří jiní odborníci. V současnosti vycházíme z toho, že bychom v dopravní platformě TimoCom nejprve zaznamenali pokles objemu přepravy z a do Velké Británie. Postupně by se to ale stabilizovalo, protože k výměně zboží se Spojeným královstvím by docházelo i nadále. Naši zákazníci z EU by do Velké Británie i nadále jezdili jako do každé jiné nečlenské země, například do Turecka či Norska. Naopak by očekávané znehodnocení britské libry mohlo vést k tomu, že by z ostrova začalo zase proudit více exportů. V současnosti si lze představit mnoho scénářů a událost, jako je případný Brexit, zatím nemá obdoby - tudíž vzniká pro Evropu určitá nejistota."

Britská logistika je rozpolcená

Nejistota panuje také v samotné Velké Británii. Aktuální šetření britské oborové sítě IMHX ukazuje, jak tam lidé o Brexitu smýšlí. Kuriózní na tom je, že osobně většina dotazovaných upřednostňuje vystoupení z EU. Současně si však účastníci průzkumu myslí, že by pro jejich firmu bylo lepší, pokud by země v EU setrvala.

Také na otázku, jaké dopady by mělo vystoupení z EU na firmu, nepanuje v britské logistice jednotný názor. Největší část dotazovaných (38 procent) je toho názoru, že Brexit by měl negativní dopady na růst jejich firmy. 33 procent uvedlo, že vystoupení z EU by nemělo žádné důsledky. Pouze jeden z pěti dotazovaných věří, že by Brexit přinesl odvětví logistiky výhody.

Podíváme-li se na diskusní příspěvky, zprávy a průzkumy k Brexitu, dojdeme rychle k závěru, že jisté je jen jedno: nic. Čím více se referendum blíží, tím těžší je rozpoznat jasné linie a trendy. Zbývá jen doufat, že se ostrov na konci tohoto zásadního rozhodnutí nechá vést především promyšlenými argumenty.

 

Více informací o TimoCom najdete na www.timocom.cz.

nahoru

Souhlasím s používáním cookies na této stránce pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely analýzy. Více informací