Abychom Vám pomohli s vytěžováním Vašeho nákladního vozidla, připravili jsme pro Vás v dopravní platformě sekci pro přehled nabídek přeprav a zadávání volných vozů. Jako dopravce zde můžete nabízet Vaše volné vozy s informacemi o typu vozidla, objemu/hmotnosti, datu, výchozím a cílovém místu jízdy. Vyhnete se jak jízdám naprázdno, tak i zbytečným výdajům. Po kliknutí na detail Vaší nabídky Vás mohou přímo kontaktovat námi prověření příkazci a uzavřít s Vámi zakázku na přepravu.