skip navigation
Z domova 04.03.2020
3 min.

Koronavirus: Jak postupovat u přepravních objednávek z a do Itálie?

Dopady na mezinárodní nákladní dopravu jsou stále větší a aktuální vývoj s sebou přináší řadu otázek. Shrnuli jsme pro Vás ty nejdůležitější informace.

TIMOCOM_Aktuální informace

Erkrath, 27. 2. 2020 – Koronavirus již pronikl i do Evropy. Nárůst nákazy virem SARS-CoV-2 /COVID19 je v současnosti zaznamenáván zejména v Itálii. Na co by měli dbát zasilatelé, speditéři a dopravci u přepravních objednávek z a do postižených regionů a jak nejlépe postupovat se dozvíte zde*.

Aktualizace 09.03.2020: Podle aktuálního vyjádření italského ministerstva dopravy neplatí žádná omezení pro přepravu zboží celého výrobního řetězce z/do oblastí v severní Itálii. Zavedená omezení nezakazují cestování z prokazatelných obchodních důvodů. Zboží lze dovážet a vyvážet z příslušných oblastí. [Zdroj: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news

Aktualizace 10.03.2020: Italská vláda rozšířila opatření na celou zemi. 

Nebudete-li si situací v místě (místo nakládky nebo vykládky) jistí, doporučujeme Vám, abyste se informovali o aktuálních omezeních, která vydaly italské úřady, kontaktovali svého zákazníka a omezení s ním projednali.Situace a bezpečnostní pokyny se mohou rychle měnit.

Více informací naleznete zde: CZ info.odoprave.czwww.mzv.cz/aktualni_doporuceni_a_varovani/,  IT www.salute.gov.it

Jaká je právní situace před zahájením přepravy?

V případě, že přeprava ještě nebyla zahájena, může se u trvalé uzávěry jednat o takzvanou objektivní nemožnost. Smlouvy o přepravě, které de facto nemůže nikdo splnit, jsou obecně považovány za neplatné. To znamená, že takovouto smlouvou nejste vázáni. Speditér nebo dopravce nemusí poskytnout nákladní vůz a dodavatel neobdrží kompenzaci za nerealizovanou jízdu.

Je-li před nakládkou známo, že zadavatel nebo příjemce kvůli koronaviru nepracují čistě z opatrnosti, pak za tento výpadek nese odpovědnost příkazce, pokud neprokáže úředně nařízený zákaz práce nebo provozu.

Doporučujeme, abyste v takovém případě Vašeho zadavatele kontaktovali ještě jednou.

Jaká je právní situace u probíhajících přeprav?

Pokud jste jako dopravce nebo speditér prostřednictvím systému pro chytrou logistiku přijali přepravní objednávku, v zásadě platí právně závazná smlouva, kterou jste uzavřeli s Vaším příkazcem.

Pokud realizace přepravy z nebo do oblasti postižené koronavirem již započala (to znamená většinou od začátku nakládky), můžete být v důsledku úředních opatření konfrontováni s uzávěrami přístupových cest nebo celých obcí, do kterých nebo z nichž má být dodáno zboží. V tomto případě se jedná o takzvanou překážku v přepravě. Zde platí článek 14 CMR, resp. příslušná ustanovení vnitrostátního práva upravujícího dopravu. Pro změnu objednávky, která je v tomto případě nezbytná, je zapotřebí pokyn zadavatele, jakým jiným způsobem má být dotčená přeprava případně realizována jako například výběrem alternativního místa doručení.

V takovýchto případech má dopravce zpravidla nárok na náhradu dodatečných výdajů, např. další výdaje na jízdu z důvodu delší trasy.

Pokud zadavatel na vyzvání neudělí žádné pokyny nebo pokud jsou jeho pokyny nepřijatelné, může dopravce přepravu ukončit. Ale pozor! Dopravce je v tomto případě odpovědný za odpovídající úschovu zboží. V některých případech u zboží podléhajícího zkáze může přicházet do úvahy nouzový prodej.

To samé platí, je-li podnik odesilatele nebo příjemce uzavřen a nakládka nebo vykládka nákladního vozu není možná. V případě sporu musí dopravce prokázat doklad o uzávěře nebo o zavření podniku.

Budete-li na poslední chvíli hledat skladové prostory, pak v našem systému pro chytrou logistiku naleznete vhodné nabídky v naší Smart app Skladování.

Pokud máte realizovat nebo plánujete přepravy do a z těchto oblastí, doporučujeme Vám, abyste včas kontaktovali Vašeho obchodního partnera, vyjasnili si situaci a předešli tak pozdějším diskusím a nedorozuměním.

Více informací o aktuálních silničních uzávěrách pro nákladní vozidla naleznete také na www.truckban.info.


*Informace zde poskytnuté nepředstavují právní rady. V případě nutnosti se v konkrétním případě poraďte se svým advokátem, abyste přihlédli k případným zvláštnostem a místnímu právu a zákonům.

Přihlášení k odběru novinek

Všechna pole označená '*' jsou povinná a musí být vyplněna.

Odesláním své registrace potvrzujete, že souhlasíte s našimi směrnicemi na ochranu údajů.

Přihlášení k odběru novinek:


Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, jméno a příjmení) budou pro zasílání informací od TIMOCOM GmbH předány do databáze SC-Networks GmbH (registrační soud: Okresní soud Mnichov, registrační číslo: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 v 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH se řídí Spolkovým zákonem o ochraně údajů, jakož i pokyny TIMOCOM GmbH.

Nahoru