TIMOCOM Logo

Ve Vašem prohlížeči není aktivní JavaScript.

Rozsah funkcí těchto webových stránek je tímto omezen. Abyste mohli využívat všechny funkce v plném rozsahu, aktivujte v nastavení svého prohlížeče JavaScript.
TIMOCOM – Dopravní-lexikon
Dopravní lexikon

ADR

ADR (nebezpečné zboží)

ADR označuje evropskou dohodu o přepravě nebezpečného zboží. Obsahuje předpisy pro silniční dopravu týkající se balení, zajištění nákladu a označení nebezpečných látek a věcí.

Pojem

ADR je zkratka pro označení „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, česky „Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží“. Mezinárodní pojem ADR je v dopravní branži tak rozšířen, že ho v tomto oboru zná téměř každý.

Historie

Dohoda byla uzavřená v roce 1957 v Ženevě, vstoupila v platnost ale až koncem ledna 1968. Každé dva roky je přizpůsobována nejnovějším technickým a právnickým poznatkům. Členy jsou dnes všechny státy EU, právní platnost ADR je daná novým nařízením EU. Kromě toho přistoupily k dohodě mezitím veškeré ostatní evropské státy, také Maroko, Tunisko a některé středoasijské státy, které dříve patřily k Sovětskému svazu. Celkem k dohodě ADR patří momentálně 48 členských států (stav 6/2017).

Předpisy

Každý řidič kamionu, který převáží nebezpečné zboží, potřebuje průkaz ADR, jehož oficiální označení je „Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci“. Je platný pět let a jeho platnost automaticky skončí, pokud není před jejím uplynutím prodloužen. K tomu musí řidič absolvovat obnovovací kurz.

Každá firma, která pravidelně přepravuje náklady, potřebuje alespoň jednoho zmocněnce pro nebezpečné zboží. Tento je zodpovědný za to, že budou dodržena ustanovení a nařízení týkající se nebezpečných nákladů.

Každý kamion, který přepravuje nebezpečné náklady, potřebuje zvláštní vybavení. K tomu patří vyklápěcí a zaklápěcí oranžové výstražné tabule, helma a ochranné brýle, jakož i dva hasicí přístroje.
Souhlasím s používáním cookies na této stránce pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely analýzy.