Oceněno značkou kvality.

Profitujte použitím značek kvality TIMOCOM a dejte najevo svou důvěryhodnost a zodpovědnost.

„TIMOCOM ID vzbuzuje u našich zákazníků důvěru – podobně jako značka kvality. Získali jsme díky němu již mnoho zakázek.“

Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Faktem je, že kdo se může prezentovat jako zákazník TIMOCOM, snáze najde nové obchodní partnery. Na dopravním trhu totiž naše zákaznické číslo funguje v přeneseném slova smyslu jako značka kvality. Důvodem je skutečnost, že TIMOCOM se jako největší dopravní platforma v Evropě intenzivně zasazuje o bezpečnost a všechny zákazníky pečlivě prověřuje. Ukažte, že jste důvěryhodní,
a vystavte Vaše TIMOCOM ID na svých firemních stránkách.

Jak vložíte TIMOCOM ID na Vaše webové stránky?

Je to snadné: Zavolejte na zákaznickou linku TIMOCOM +420 477 059 971 a my Vám zašleme e-mail s HTML kódem pro Vaše osobní TIMOCOM ID.

„Umístěním značky TIMOCOM CashCare na naše stránky dáváme jasně najevo, že v případě potřeby se o naše pohledávky postará TIMOCOM.“

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Pokud zákazníci neplatí, může to firmě velmi rychle způsobit existenční problémy. K tomu však vůbec nemusí dojít. Se značkou TIMOCOM CashCare dodáte svým fakturám na důrazu.

Naše inkasní služba se vyplatí!

Špatná platební morálka zákazníků je nebezpečím pro každou firmu. Proto v případě problémů s liknavými plátci nastupuje do akce náš právník Alexander Oebel a jeho tým, který zákazníkovi TIMOCOM pomůže při mimosoudním vymáhání neuhrazených pohledávek. V roce 2014 se jim podařilo dopomoci věřitelům k jejich zaslouženým penězům v 89 % všech případů. Naše inkasní oddělení má kromě toho ještě jeden mimořádný vedlejší účinek. Řadu černých ovcí odradíme od používání našeho softwaru již předem, takže se ani nepokusí stát se zákazníkem TIMOCOM.

Takto dosáhneme společného cíle

 • Inkasní služba od roku 2003 (s oficiálním úředním povolením)
 • Kompetentní poradenství a podpora
 • Zaměstnanci hovořící Vaším jazykem
 • Důsledné a rychlé vymáhání neuhrazených pohledávek

Využijte naši inkasní službu. Kromě poplatku za zpracování ve výši 15,00 € účtujeme odměnu za naši činnost pouze v případě, že se nám podaří pohledávku vymoci. Výše této odměny se řídí pravidly německého zákona o poplatcích.

Dohoda o digitální značce TIMOCOM CashCare

 1. TIMOCOM poskytne příjemci služby bezplatně značku TIMOCOM CashCare jako logo pro implementaci do jeho faktur, upomínek, podpisů v e-mailech resp. jako HTML kód pro vložení a zobrazování na webových stránkách. Příjemcem služby může být pouze podnikatel/firma, který/která je ve smluvním vztahu s TIMOCOM a disponuje aktivním TIMOCOM ID.
 2. Pečeť je určena k podpoře vymáhání neuhrazených pohledávek a jejím cílem je urychlení platebního procesu.
 3. Tato dohoda zaniká bez nutnosti dalšího zdůvodňování ze strany TIMOCOM v případě, že
  1. značka nebude používána v souladu s jejím účelem nebo nebude zobrazována v podobě níže uvedené.
  2. příjemce služby jakýmkoliv způsobem zmanipuluje nebo pozmění zdrojový kód.
  3. značka bude používána na internetových stránkách nebo dokumentech, které mohou poškozovat společnost TIMOCOM a/nebo její služby, porušovat majetková práva k nehmotným statkům, nebo na stránkách, které jsou v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
 4. Poruší-li příjemce služby některé z ustanovení odstavce 3, vyhrazuje si TIMOCOM výslovně právo uplatnit příslušné nároky
  na náhradu škody.
 5. Smluvní strany mohou tuto dohodu kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu k 15. dni a ke konci každého měsíce. Užívací právo však vždy zaniká při ukončení obchodního vztahu mezi příjemcem služby a TIMOCOM.

Implementujte tuto značku do Vaší firemní komunikace

 • Zdůrazněte své faktury.
 • Získejte výhody díky mezinárodní správě pohledávek od TIMOCOM.
 • Profitujte z kompetence, rychlosti a efektivní realizace.
 • Získejte šanci na nadprůměrnou úspěšnost přesahující 85 % 1,2
 • 1. Při pověření inkasní služby TIMOCOM CashCare
  2. Pro srovnání: úspěšnost inkasních společností se pohybuje v průměru kolem 50 %, (www.inkasso.de)

HTML kód pro tuto značku kvality není na Vašem mobilním zařízení k dispozici. Zkopírujte prosím zdrojový kód z osobního počítače, poté můžete značku kvality implementovat na Vaše internetové stránky.

Vložte si na Vaše webové stránky značku s naší pečetí!

Zkopírujte si html kód na příslušné místo na Vaší webové stránce. V případě potřeby se obraťte na svého správce webu.

„Pro naši firmu má ‚zelená logistika‘ strategický význam a postupem času se z ní stala otázka konkurenceschopnosti. Se značkou ‚Green we can‘ dáváme jasně najevo, že jezdíme ekologicky.“

Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG


Zákazník TIMOCOM? Výborně!

Již samotný fakt, že jste zákazníkem TIMOCOM, totiž dokazuje, že podnikáte ekologicky. Díky naší dopravní platformě zamezíte hned od začátku zbytečným a neekologickým jízdám naprázdno.

A to od nás nyní dostanete potvrzené „zelené na bílém“! Ukažte Vašim obchodním partnerům, že jste spolehlivým partnerem nejen
v logistice, ale také v otázkách životního prostředí.

Dohoda o značce TIMOCOM „Green we can“

Značku TIMOCOM „Green we can“ můžete implementovat na Vaše stránky, a „zpečetit“ tak Váš ekologický přístup. Předtím, než budete moci na Vašich stránkách použít zdrojový HTML kód autorizovaný TIMOCOM, musíte souhlasit s touto dohodou.

 1. TIMOCOM bezplatně poskytne příjemci služby HTML kód pro značku „Green we can“. Příjemce služby je oprávněn implementovat tento kód na své webové stránky a prezentovat tak na svých stránkách tuto značku.
 2. Značka „Green we can“ slouží k podpoře ekologického povědomí a jejím úkolem je zvýšit poptávku po ekologických produktech.
 3. Tato dohoda zaniká bez nutnosti dalšího zdůvodňování ze strany TIMOCOM v případě, že
  1. značka „Green we can“ nebude používána v souladu s jejím účelem nebo nebude zobrazována v podobě níže uvedené.
  2. příjemce služby jakýmkoliv způsobem zmanipuluje nebo pozmění zdrojový kód.
  3. značka „Green we can“ bude používána na internetových stránkách nebo dokumentech, které mohou poškozovat společnost TIMOCOM a/nebo její služby, porušovat majetková práva k nehmotným
   statkům, nebo na stránkách, které jsou v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
 4. Poruší-li příjemce služby některé z ustanovení odstavce 3, vyhrazuje si TIMOCOM výslovně právo uplatnit příslušné nároky
  na náhradu škody.
 5. Smluvní strany mohou tuto dohodu kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu k 15. dni a ke konci každého měsíce.
HTML kód pro tuto značku kvality není na Vašem mobilním zařízení k dispozici. Zkopírujte prosím zdrojový kód z osobního počítače, poté můžete značku kvality implementovat na Vaše internetové stránky.

Připněte si naši ekologickou pečeť „Green we can“ na Vaše internetové stránky!

Zkopírujte si html kód na příslušné místo na Vaší webové stránce. V případě potřeby se obraťte na svého správce webu.

Souhlasím s používáním cookies na této stránce pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely analýzy.