Oceněno značkou kvality.

Profitujte použitím značek kvality TIMOCOM a dejte najevo svou důvěryhodnost a zodpovědnost.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
„TIMOCOM ID vzbuzuje u našich zákazníků důvěru - podobně jako značka kvality. Získali jsme díky němu již mnoho zakázek.“
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

už je to tady: Faktem je, že kdo se může prezentovat jako zákazník TIMOCOM, snáze najde nové obchodní partnery. Na dopravním trhu totiž naše zákaznické číslo funguje v přeneseném slova smyslu jako značka kvality. Důvodem je skutečnost, že TimoCom se jako největší dopravní platforma v Evropě intenzivně zasazuje o bezpečnost a všechny zákazníky pečlivě prověřuje. Ukažte, že jste důvěryhodní, a vystavte Vaše TIMOCOM ID na svých firemních stránkách.

Jak vložíte TIMOCOM ID na Vaše webové stránky?

Je to snadné: Zavolejte na zákaznickou linku TIMOCOM +420 474 74 51 01 a my Vám zašleme e-mail s HTML kódem pro Vaše osobní TimoCom ID.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
Umístěním značky TIMOCOM CashCare na naše stránky dáváme jasně najevo, že v případě potřeby se o naše pohledávky postará TIMOCOM.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Pokud zákazníci neplatí, může to firmě velmi rychle způsobit existenční problémy. K tomu však vůbec nemusí dojít. Se značkou TIMOCOM CashCare dodáte svým fakturám na důrazu.

Více...

Naše inkasní služba chrání Vaše peníze!

Zákazníci se špatnou platební morálkou jsou rizikem pro každou firmu. Proto se při případných problémech s liknavými plátci ujímá svého úkolu interní advokát TIMOCOM Alexander Oebel se svým týmem. On a jeho lidé pomáhají zákazníkům TIMOCOM při mimosoudním vymáhání neuhrazených pohledávek a například v roce 2015 se jim v 89 % všech případů podařilo dopomoci věřitelům k jejich zaslouženým penězům. Naše inkasní oddělení má kromě toho ještě jeden mimořádný vedlejší účinek. Řadu černých ovcí odradíme od používání našeho softwaru již předem, takže se ani nepokusí stát se zákazníkem TIMOCOM.

Takto dosáhneme společného cíle

 • Inkasní služba od roku 2003 (s oficiálním úředním povolením)
 • Kompetentní poradenství a podpora
 • Zaměstnanci hovořící Vaším jazykem
 • Důsledné a rychlé vymáhání neuhrazených pohledávek

Využijte naši inkasní službu. Kromě poplatku za zpracování ve výši 15,00 € účtujeme odměnu za naši činnost pouze v případě, že se nám podaří pohledávku vymoci. Výše této odměny se řídí pravidly německého zákona o poplatcích.

Ujednání k digitální pečeti TIMOCOM CashCare

 1. TIMOCOM poskytne příjemci služby bezplatně značku TIMOCOM CashCare jako logo pro implementaci do jeho faktur, upomínek, podpisů v e-mailech resp. jako HTML kód pro vložení a zobrazování na webových stránkách. Příjemcem služby může být pouze podnikatel/firma, který/která je ve smluvním vztahu s TIMOCOM a disponuje aktivním TIMOCOM ID.
 2. Pečeť je určena k podpoře vymáhání neuhrazených pohledávek a jejím cílem je urychlení platebního procesu.
 3. Tato dohoda zaniká, aniž by k tomu bylo zapotřebí zvláštního prohlášení ze strany TIMOCOM, pokud
  1. značka nebude používána v souladu s jejím účelem nebo nebude zobrazována v podobě níže uvedené.
  2. příjemce služby jakýmkoliv způsobem zmanipuluje nebo pozmění zdrojový kód.
  3. značka bude používána na internetových stránkách nebo dokumentech, které mohou poškozovat společnost TIMOCOM a/nebo její služby, porušovat majetková práva k nehmotným statkům, nebo na stránkách, které jsou v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
 4. Porušuje-li příjemce služby některé z ustanovení článku 3, vyhrazuje si TIMOCOM výslovně právo na uplatnění příslušných nároků na náhradu škody.
 5. Smluvní strany mohou tuto dohodu kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu k 15. dni a ke konci každého měsíce. Užívací právo však vždy zaniká při ukončení obchodního vztahu mezi příjemcem služby a TIMOCOM.

Implementujte tuto značku do Vaší firemní komunikace

 • Zdůraznění svých pohledávek
 • Výhody mezinárodní správy pohledávek TIMOCOM
 • Kompetentní, rychlé a efektivní provedení
 • Získejte šanci na nadprůměrnou úspěšnost přesahující 85 %1,2.
 1. Při zadání zakázky inkasnímu oddělení TIMOCOM CashCare
 2. Pro srovnání: úspěšnost inkasních společností se pohybuje v průměru kolem 50 %, (www.inkasso.de)
Vložte si na Vaše webové stránky značku s naší pečetí!

Zkopírujte si html kód na příslušné místo na Vaší webové stránce. V případě potřeby se obraťte na svého správce webu.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
„Pro naši firmu má ‚zelená logistika‘ strategický význam a postupem času se z ní stala otázka konkurenceschopnosti. Se značkou ‚Green we can‘ dáváme jasně najevo, že jezdíme ekologicky.“
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

Zákazník TIMOCOM? Výborně!

Již samotný fakt, že jste zákazníkem TIMOCOM, totiž dokazuje, že podnikáte ekologicky. Díky naší dopravní platformě zamezíte hned od začátku zbytečným a neekologickým jízdám naprázdno.

A to od nás nyní dostanete potvrzené „zelené na bílém“! Ukažte Vašim obchodním partnerům, že jste spolehlivým partnerem nejen v logistice, ale také v otázkách životního prostředí.

Více...

Dohoda o značce TIMOCOM „Green we can“

Značku TIMOCOM „Green we can“ můžete implementovat na Vaše stránky, a „zpečetit“ tak Váš ekologický přístup. Předtím, než budete moci na Vašich stránkách použít zdrojový HTML kód autorizovaný TIMOCOM, musíte souhlasit s touto dohodou.

 • TIMOCOM bezplatně poskytne příjemci služby HTML kód pro značku „Green we can“. Příjemce služby je oprávněn implementovat tento kód na své webové stránky a prezentovat tak na svých stránkách tuto značku.
 • Značka „Green we can“ slouží k podpoře ekologického povědomí a jejím úkolem je zvýšit poptávku po ekologických produktech.
 • Tato dohoda zaniká, aniž by k tomu bylo zapotřebí zvláštního prohlášení ze strany TIMOCOM, pokud
  1. značka „Green we can“ nebude používána v souladu s jejím účelem nebo nebude zobrazována v podobě níže uvedené.
  2. příjemce služby jakýmkoliv způsobem zmanipuluje nebo pozmění zdrojový kód.
  3. značka „Green we can“ bude používána na internetových stránkách nebo dokumentech, které mohou poškozovat společnost TIMOCOM a/nebo její služby, porušovat majetková práva k nehmotným
   statkům, nebo na stránkách, které jsou v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
 • Porušuje-li příjemce služby některé z ustanovení článku 3, vyhrazuje si TIMOCOM výslovně právo na uplatnění příslušných nároků na náhradu škody.
 • Smluvní strany mohou tuto dohodu kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu k 15. dni a ke konci každého měsíce.
Připněte si naši ekologickou pečeť „Green we can“ na Vaše internetové stránky!

Zkopírujte si html kód na příslušné místo na Vaší webové stránce. V případě potřeby se obraťte na svého správce webu.

TIMOCOM Green We Can
Nahoru