TimoCom Logo

Ve Vašem prohlížeči není aktivní JavaScript.

Rozsah funkcí těchto webových stránek je tímto omezen. Abyste mohli využívat všechny funkce v plném rozsahu, aktivujte v nastavení svého prohlížeče JavaScript.
TimoCom – Aktivity

TimoCom přebírá společenskou a ekologickou odpovědnost

Ekologie

Životní prostředí a TimoCom – Management dopravy pro budoucnost

Životní prostředí

Za ochranu životního prostředí se zasazujeme z přesvědčení a naše snahy v této oblasti důsledně posilujeme. Zde naleznete výběr z opatření, které jsme dosud realizovali:

 • Pokrytí spotřeby energie ze 100 % z obnovitelných zdrojů (úspora CO2 ročně: 400 tun)
 • Snížení spotřeby elektrické energie kompletní IT infrastruktury o 40 %¹
 • Celoevropské zasílání poštovních zásilek jako CO2 neutrální prostřednictvím služby Deutsche Post GoGreen
 • Vnitrofiremní dny životního prostředí a soutěže nápadů
 • „Bezpapírové faxování“ pomocí počítačů
 • Výhradní používání papíru s certifikací FSC

Motivace, kvůli níž usilujeme o ochranu životního prostředí a udržitelnost, pramení z našeho každodenního života – pravidelně jsme konfrontováni se znečištěním životního prostředí a plýtváním zdroji. Stejně tak často se ale setkáváme s návrhy řešení a těm jsme dobře naslouchali. TimoCom má v orientaci na ekologii „dobře našlápnuto“ a jsme přesvědčeni, že se nám podaří dosáhnout našeho cíle – stát se nejekologičtější platformou. S čistým svědomím můžeme tvrdit: všichni mluví o zelené logistice – my ji podporujeme.

Méně emisí CO2, neboť …


¹ Porovnání hodnot roku 2008 s rokem 2010

Sociální oblast
Životní prostředí a TimoCom – Management dopravy pro budoucnost

Společnost

Jsme firma, která se orientuje na budoucnost, a proto využíváme zdroje a zapojujeme se do sociálních projektů přesahujících hranice firmy. TimoCom podporuje tyto projekty:

DocStop – lepší podmínky pro profesionální řidiče

Jen zdravý řidič může řídit bezpečně. To si uvědomují i iniciátoři projektu DocStop, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti provozu na dálnicích prostřednictvím lepší lékařské péče pro profesionální řidiče. Coby partner firem působících v oboru nákladní dopravy tuto akci plně podporujeme.

DocStop – v zájmu humánního pracoviště pro profesionální řidiče

Má-li řidič nákladního vozidla během jízdy akutní zdravotní obtíže nebo cestou onemocní, je pro něj takřka nemožné jednoduše si „dojít“ k doktorovi. Tuto situaci se už od roku 2007 usilovně snaží změnit projekt DocStop. Do této iniciativy se v celém Německu zapojilo již na 700 partnerů z řad klinik, nemocnic a lékařských ordinací. Každý měsíc využije možnosti lékařské prohlídky na cestách na 400 řidičů. Na linku DocStop se mohou během své cesty po německých silnicích obrátit i zahraniční řidiči, neboť je dostupná celkem ve 23 jazycích.

Od roku 2013 fungují první čtyři informační místa DocStop také v dánském Padborgu, za podpory Dánského svazu dopravců ITD. V budoucnu by se měl projekt rozšířit i do dalších evropských zemí.

Jak DocStop funguje: V případě, že během cesty postihnou řidiče zdravotní problémy, zavolá na linku DocStop, kterou zajišťuje služba ADAC Truck. Zde krátce popíše své obtíže, místo, kde se nachází, a trasu, po níž má jet. Obratem se dozví, kde se na jeho trase nachází nejbližší partner DocStop a také kde najde vhodné místo k zaparkování. Zde je následně řidič ošetřen medikem.

„Rychlá a nekomplikovaná pomoc firmy TimoCom nás těší. Podporu využijeme k tomu, abychom DocStop brzy etablovali také za hranicemi Německa“ – říká iniciátor DocStop a evropský referent pro bezpečnost dopravy pan Rainer Bernickel, PHK a.D.

Spolkový kříž za zásluhy

Za své zásluhy o bezpečnost dopravy a potřeby profesionálních řidičů nákladních vozidel obdržel Rainer Bernickel Spolkový kříž za zásluhy.

Vyznamenání

Dne 15. prosince 2010 převzal Rainer Bernickel Spolkový kříž za zásluhy o bezpečnost dopravy a potřeby profesionálních řidičů nákladních vozidel – zejména za úspěšnou realizaci iniciativy DocStop.

  na záznam z udělování vyznamenání

TimoCom podporuje projekt pro školy „Raus aus dem Toten Winkel“ („Pryč z mrtvého úhlu“)

Mimořádné nasazení je pro nás důležité – a proto jej chceme obzvláště podporovat. Z tohoto důvodu podporujeme práci Round Table, dobrovolné organizace, která v rámci projektu pro školy „Pryč z mrtvého úhlu“ působí osvětově v otázkách prevence nehod.

Díky podpoře společnosti TimoCom můžeme nabídnout ještě více akcí

Opakovaně dochází k tragickým nehodám způsobeným nákladními vozidly odbočujícími doprava. Projekt „Pryč z mrtvého úhlu“ usiluje o to, aby toto téma bylo v co nejvyšším počtu základních škol zařazeno do výuky dětí ve třetích a čtvrtých třídách. V praktické části akce přijede ke škole nákladní vozidlo, které pomáhá dětem bezprostředně přiblížit nebezpečí mrtvého úhlu. Celá třída se postaví do mrtvého úhlu a pak se může postupně každé z dětí posadit do kabiny řidiče a samo si vyzkoušet, že žádné z ostatních dětí odtud není vidět.

Od roku 2006 se takovýchto akcí konalo již 500. Podporou tohoto projektu chceme přispět k tomu, aby toto číslo dále stouplo.

„Díky daru společnosti TimoCom můžeme a budeme projekt dále rozvíjet a jeho náklady držet co nejníže, abychom v něm mohli dále pokračovat.“

 

na začátek stránky

Dům sv. Rafaela pomáhá dětem a mladým lidem z celého světa

Nezabývat se děním pouze v naší bezprostřední blízkosti patří k naší každodenní práci. Proto také sledujeme, co se děje v našem okolí a přitom nás zaujalo jedno mimořádné zařízení – Dům sv. Rafaela v centru Düsseldorfu. Celkem 73 zaměstnanců se zde každý den stará o to, aby téměř 100 dětí a mladých lidí s nejrůznějšími životními příběhy znovu našlo domov.

Dům sv. Rafaela v centru Düsseldorfu. Celkem 73 zaměstnanců se zde každý den stará o to, aby téměř 100 dětí a mladých lidí s nejrůznějšími životními příběhy znovu našlo domov

V jednotlivých skupinách se tyto děti nejen učí společnému soužití, nýbrž se také snaží najít svou vlastní perspektivu. Výlety, počítačové kurzy či výuka hudby jsou pro komplexní koncepci vzdělávání důležité, státní peníze je však nepokrývají. Jako düsseldorfská firma chceme pomoci a jednou ročně dotujeme akce jako je lezení, taneční či exkurze do přírody. Mimoto se zapojujeme také osobně. Během jarních slavností pomáhají zaměstnanci TimoCom dětem a mladým přímo na místě.

O Domu sv. Rafaela: Dům byl založen jako bytové zařízení již roku 1851 a dodnes je synonymem lidských a sociálních hodnot, mezi něž patří:„láskyplný lidský doprovod, výchova, péče, poradenství, pomoc v mnoha vývojových a životních situacích, zvládání krizí a sociální skupinová práce.“

 

TimoCom podporuje Dům sv. Rafaela v Düsseldorfu

Zodpovědnost za zaměstnance
TimoCom - Zaměstnanci - Zodpovědnost za zaměstnance

Zaměstnanci

Pro TimoCom je velmi důležité vzájemné kolegiální chování všech zaměstnanců. Zároveň nabízíme našim zaměstnancům pracovní podmínky se spoustou příležitostí. Mezi ně patří:

 • Firemní penzijní připojištění a férové sociální příspěvky
 • Pravidelné dny zdraví s dobrovolnými zdravotními prohlídkami firemním lékařem
 • Workshopy a školení
 • Vedoucí zaměstnanci a týmoví vedoucí vyrůstají převážně z našich řad
 • Mimofiremní akce, jako jsou sportovní či jazykové kurzy a firemní oslavy

V TimoCom nyní pracuje přes 400 kolegů a kolegyň více než 24 národností. Tento mezinárodní charakter a s tím spojené různé mentality a zkušenosti vnímáme jako obrovský přínos, který bychom již sotva mohli postrádat.

Kromě toho nabízíme nováčkům další odborné vzdělávání. Naše koncepce vzdělávání je vynikající, což dokazuje „Certifikát za podporu nových talentů“, který TimoCom obdržel na konci roku 2009 od Spolkové agentury práce.

Souhlasím s používáním cookies na této stránce pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely analýzy.