Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky a děkujeme za Váš zájem o naši firmu.

Ochrana údajů je pro nás důležitým nástrojem pro zvýšení bezpečnosti a transparentnosti při nakládání s Vašimi osobními údaji (dále jen "údaje"). Níže Vás informujeme, jaké údaje shromažďujeme při Vaší návštěvě našich webových stránek a využívání naší nabídky, jak je zpracováváme nebo používáme, a dále jaká doprovodná technická a organizační opatření na ochranu údajů jsme přijali.

 

1. Správce osobních údajů

Správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR je společnost TIMOCOM GmbH, viz naše impressum.

 

2. Pověřená osoba k ochraně osobních údajů

Za kontrolu a dodržování ochrany údajů je odpovědný námi pověřený pracovník pro ochranu osobních údajů. Toho naleznete pod následujícími kontaktními údaji:

TIMOCOM GmbH

-Pověřená osoba k ochraně osobních údajů-

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

e-mail: datenschutz@timocom.com

 

3. Shromažďování a používání údajů

Rozsah a způsob shromažďování a používání Vašich údajů se liší podle toho, zda naši nabídku navštěvujete pouze za účelem získání informací nebo zda využíváte námi nabízené služby.

 

4. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro účely plnění smlouvy, zpracování objednávky nebo pokud jste k tomu dali předchozí souhlas.

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám. Údaje budou předávány pouze státním institucím a orgánům, které jsou oprávněny tyto informace přijímat v rámci závazných právních předpisů.

 

5. Informativní použití

Pro informativní využití našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které nám automaticky předává váš internetový prohlížeč, jako je IP adresa, datum a čas požadavku, obsah požadavku (konkrétní stránka), množství přenesených dat v každém případě a stav přístupu, webová stránka, ze které požadavek pochází, typ / verze / jazyk prohlížeče, operační systém. Tyto údaje jsou technicky nezbytné k tomu, aby se naše webové stránky zobrazovaly a byla zajištěna jejich stabilita a bezpečnost.

 

6. Kontaktní formuláře

Na různých podstránkách nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních formulářů. Informace shromážděné v kontaktním formuláři a vaše zpráva budou použity pouze pro účely odpovědi na váš dotaz. Po ukončení zpracování budou údaje vymazány v souladu se zákonnými požadavky. 

Vaše údaje však budou uloženy, pokud s námi uzavřete smlouvu na základě toho, že jste nás kontaktovali, a zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření. Vaše údaje smažeme, pokud uložení Vašich údajů již není po splnění smlouvy zapotřebí, ledaže bychom byli ze zákona povinni uchovávat Vaše údaje po delší dobu.

6.1. Registrace

Na různých podstránkách je nezbytná Vaše registrace, abyste mohli využívat naše služby. Informace shromážděné v registračním formuláři budou u nás uloženy po dobu, po kterou budete využívat naše služby jako zákazník. V tomto případě je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření. Vaše údaje smažeme, pokud uložení Vašich údajů již není pro plnění smlouvy zapotřebí, ledaže bychom byli ze zákona povinni uchovávat Vaše údaje po delší dobu.

6.2. Navázání kontaktu e-mailem zaslaným zaměstnancům

Můžete nás kontaktovat také zasláním e-mailu. Ten můžete zaslat například na info.cz@timocom.cominkasso@timocom.comjobs@timocom.com nebo na osobní pracovní e-mail našeho zaměstnance. Údaje, které obdržíme, když nám pošlete svůj e-mail, použijeme pouze pro účely odpovědi na Váš dotaz. Po ukončení zpracování budou údaje vymazány v souladu se zákonnými požadavky.

 

7. Zpracování údajů v procesu podávání žádostí

Shromažďujeme a uchováváme osobní údaje z žádostí o inzerované pozice a nevyžádaných žádostí.

Veškeré údaje z vaší žádosti budou shromážděny a zpracovány za účelem výběru vhodných uchazečů na inzerovanou pozici u nás. Údaje, které zpracováváme, určujete vy sami, protože sami iniciujete jejich přenos. Údaje žadatele mohou být rovněž předány dalším společnostem a nadřízeným orgánům ve skupině společností pro účely rozhodování.

 

8. Používání služeb XING a LinkedIn

V rámci hledání vhodných kandidátů vyhledáváme na XINGu a LinkedIn a osobní údaje, které tam potenciální kandidáti zveřejňují, používáme k ověření, zda se pro nás dotyčná osoba hodí, a k případnému kontaktování. Základem pro vyhledávání je náš oprávněný zájem na obsazení volných pracovních míst vhodnými osobami. Máte právo vznést námitku. Tyto údaje nezpracováváme mimo tyto platformy, pokud po procesu žádosti nenásleduje váš souhlas s příslušným zpracováním.

V případě pracovního poměru mezi vámi a námi můžeme vámi poskytnuté údaje dále zpracovávat. Zpracování je pak prováděno za účelem plnění pracovního poměru. 

Zvláštní kategorie osobních údajů budou zpracovávány pouze v případě, že jste nám je poskytli, abychom mohli posoudit vaši žádost, nebo pokud k tomu existuje zákonná povinnost. Tyto informace nebudou v procesu podávání žádostí zohledněny, pokud k tomu nebude existovat zákonná povinnost. 

 

9. Používání systému pro správu uchazečů "Smart Recruiters"

Pro online přihlášky používáme na našich webových stránkách systém správy přihlášek společnosti Smart Recruiters GmbH, pomocí kterého se můžete pohodlně ucházet o vhodnou pozici. Povinné informace, které jsou k tomu potřeba, jsou označeny zvlášť, další informace jsou dobrovolné.

Máte možnost ucházet se o inzerované pozice, zaslat nám nevyžádanou žádost nebo se zaregistrovat do Jobalertu. Obdržíte potvrzovací e-mail o kompletní žádosti nebo registraci do Jobalertu. 

 

Vaše žádost bude zaslána přímo kontaktní osobě, která je odpovědná za vaši pozici ve společnosti TIMOCOM NG GmbH a/nebo jejích dceřiných společnostech. Právním základem je náš oprávněný zájem na optimální distribuci žádosti správným kontaktním osobám v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Přístup k vašim údajům mají v zásadě pouze osoby, které je potřebují pro řádný průběh našeho řízení o žádosti.

Pokud proces žádosti skončí, aniž byste uzavřeli pracovní smlouvu, budou vaše údaje vymazány nejpozději 6 měsíců po oznámení rozhodnutí. Důvodem jsou naše další oprávněné zájmy, např. pro doložení povinnosti poskytnout důkazy a potvrzení pro případné řízení podle obecného zákona o rovném zacházení, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Pokud bychom o vás chtěli uvažovat na dalších potenciálních pozicích ve společnosti i přes vaše odmítnutí v procesu podávání žádostí, získáme váš souhlas s dalším zpracováním údajů. Vámi poskytnuté údaje budou vymazány po uplynutí jednoho roku od udělení souhlasu, pokud svůj souhlas neodvoláte dříve. Totéž platí pro nevyžádané žádosti.

 

10. Chatbot tawk.to

Návštěvníkům našich webových stránek nabízíme funkci chatu, jejímž prostřednictvím se na nás lze obrátit a navázat (před)smluvní kontakt. Osobní údaje, které nám sdělíte v rámci Vašeho dotazu položeného přes chatbot, jakož i Vaši IP adresu zpracujeme za účelem zodpovězení Vašeho dotazu. Kromě chatu máte i nadále možnost nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky či e-mailem. Po ukončení zpracování údaje vymažeme. Data se ukládají pouze v rámci zákonem předepsaného procesu archivace.

Abychom Vám poskytli tuto možnost kontaktu, využíváme služby firmy tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119 (USA). 

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, a údaje o Vaší objednávce předáme společnosti tawk.to pouze v případě, že v chatovacím okně potvrdíte souhlas s předáním. 

V prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti tawk.to získáte další informace týkající se druhu, rozsahu a výmazu osobních údajů, které tawk.to zpracovává. Další informace naleznete zde:

Pod Nastavení cookies můžete kdykoli změnit nastavení nebo odmítnout zpracování dat. Souhlas, který jste nám výslovně udělili, máte možnost kdykoliv odvolat. Pokud tak učiníte, neprodleně smažeme všechny osobní údaje, které jste nám ve svém dotazu poskytli. Obraťte se v tomto případě prosím na datenschutz@timocom.com.

 

11. Novinky

Pro přihlášení k naší službě zasílání novinek e-mailem potřebujeme kromě Vašeho informovaného souhlasu také jméno a příjmení a Vaši e-mailovou adresu, na níž mají být novinky zasílány. Případné další údaje se používají k tomu, abychom Vás mohli osobně oslovit a upravit obsah novinek a abychom mohli vyjasnit nejasnosti.

Pro zasílání newsletteru používáme takzvanou double opt-in metodu, to znamená, že Vám novinky zašleme až tehdy, pokud Vaši registraci potvrdíte potvrzovacím e-mailem s odkazem, který jste za tímto účelem obdrželi. Tímto chceme zajistit, že se k odběru novinek můžete přihlásit pouze Vy sami jako vlastník uvedené adresy. 

Odběr newsletteru, k němuž jste se u nás přihlásili, můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz na konci novinek.

 

12. HubSpot

Na našich webových stránkách používáme HubSpot za účelem marketingových aktivit. HubSpot je softwarová společnost z USA s pobočkou HubSpot Ireland Limited se sídlem v 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko.

Toto integrované softwarové řešení používáme pro účely vlastního marketingu, generování potenciálních zákazníků a služeb zákazníkům. Patří mezi ně e-mailový marketing, který řídí zasílání newsletterů i automatických rozesílek, publikování a reportování na sociálních sítích, správa kontaktů, jako je segmentace uživatelů a CRM, vstupní stránky a kontaktní formuláře.

HubSpot používá cookies. HubSpot analyzuje shromážděné informace (např. IP adresu, zeměpisnou polohu, typ prohlížeče, dobu trvání návštěvy a zobrazené stránky) naším jménem, abychom mohli vytvářet zprávy o návštěvě a navštívených stránkách.

Informace shromážděné společností HubSpot a obsah našich webových stránek jsou uloženy na serverech společnosti HubSpot. Pokud jste k tomu udělili souhlas, probíhá zpracování na těchto webových stránkách za účelem analýzy webových stránek.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

Proti shromažďování údajů společností HubSpot a cookies můžete trvale vznést námitku, a to tak, že v nastavení svého prohlížeče zabráníte ukládání souborů cookie. Proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna.

 

13. Používání cookies

Na našich stránkách využíváme techniku cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které v rámci návštěvy našich webových stránek zasílá náš webserver Vašemu prohlížeči a Váš prohlížeč je uloží ve Vašem počítači pro pozdější použití.

Tyto webové stránky používají cookies v tomto rozsahu:

 • Transient Cookies (dočasné použití)

 • Persistent Cookies (časově omezené použití)

 • Third-Party Cookies (od třetích poskytovatelů)

 • Flash-Cookies (trvalé použití)

Transient Cookies se automaticky vymažou při zavření prohlížeče. Patří sem zejména Session-Cookies. Tyto ukládají takzvané Session-ID, s jehož pomocí lze různé dotazy Vašeho prohlížeče přiřadit k jedné společné relaci. Díky tomu Váš počítač rozpozná, když se vrátíte na webovou stránku. Session-Cookies se vymažou při zavření prohlížeče.

Persistent Cookies se vymažou automaticky po předem zadané době, která může být u jednotlivých cookies různá. Cookies můžete v bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče kdykoliv vymazat.

Nastavení Vašeho prohlížeče můžete konfigurovat v souladu s Vašimi požadavky a například odmítnout přijetí Third-Party-Cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás však na skutečnost, že případně nebudete moci použít všechny funkce této webové stránky.

Používané Flash-Cookies nezaznamená Váš prohlížeč, nýbrž Váš zásuvný modul Flash. Tyto cookies ukládají nezbytné údaje nezávisle na Vámi používaném prohlížeči a nemají automatické datum uplynutí platnosti. Pokud si nepřejete zpracování Flash-Cookies, musíte instalovat příslušný software, např. „Better Privacy“ pro Mozilla Firefox nebo Adobe-Flash-Killer-Cookie pro Google Chrome.

V této souvislosti v cookies neshromažďujeme ani neukládáme žádné osobní údaje. Také nepoužíváme žádné techniky, které propojují informace získané pomocí cookies s údaji o uživateli.

Více informací o cookies obdržíte na portálu Technické univerzity Berlín: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

14. Webová analýza

Je pro nás důležité, aby naše webové stránky byly optimálně koncipovány a byly tak atraktivní pro naše návštěvníky. Proto potřebujeme vědět, které části našich webových stránek se našim návštěvníkům líbí nejvíce. Za tímto účelem používáme tyto uznávané technologie.

14.1. Sledování konverzí

Sledování konverzí nám umožňuje cílit reklamy na konkrétní cílové skupiny na Googlu, Facebooku, Microsoftu a LinkedIn. Návštěvníci tak mohou být informováni o našich nabídkách na sociálních sítích.

Pro sledování konverzí jsou šifrované údaje o uživatelích (např. jména, e-mailové adresy, adresy, identifikátory specifické pro uživatele) sdíleny s příslušným provozovatelem platformy. Vytváříme seznamy stávajících kontaktů a nahráváme je provozovatelům platformy prostřednictvím našich účtů. Před odesláním se seznam zahesluje lokálně v prohlížeči a teprve poté se přenese.

Pokud se uživatel zaregistruje na našich webových stránkách a soubor cookie je aktivní, provozovatel příslušné platformy a my můžeme rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Nezískáváme však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Od příslušného provozovatele platformy dostáváme pouze statistické analýzy pro měření úspěšnosti našich reklamních materiálů.

Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoli odvolat prostřednictvím nástroje pro odvolání souhlasu, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Na stránce pro deaktivaci pro spotřebitele z EU můžete zkontrolovat, zda příslušný poskytovatel platformy nastavil ve Vašem prohlížeči reklamní soubory cookie, a deaktivovat je.

Další informace o jednotlivých službách provozovatelů platforem naleznete zde:

(1) Google Ads Enhanced Conversions a Google Ads Offline Conversions

Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited,.

(2) Facebook Ads Offline Conversions

Poskytovatelem je společnost Facebook Inc.

(3) Microsoft Ads

Poskytovatelem je společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Informace o ochraně údajů u společnosti Microsoft naleznete zde.

(4) LinkedIn Ads Offline Conversions

Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation.

(5) Sledování konverzí u služby Google AdWords

Jako zákazník služby Google AdWords používáme také sledování konverzí Google. Pokud jste se do našeho internetového obchodu dostali přes reklamu Google (AdWords - reklama nad/vedle výsledků vyhledávání Google), Google ve vašem počítači nastaví další soubor cookie, tzv. „conversion-cookie“. Tento cookie neslouží k Vaší osobní identifikaci, nýbrž nám umožňuje porovnat odkaz z reklam na Google na naše webové stránky a z toho vyplývající rozhodnutí pro nákup námi nabízených produktů.

Pro tento druh cookie Google v současnosti nenabízí žádný opt-out-cookie. Uložení conversion-cookie můžete také deaktivovat nastavením Vašeho prohlížeče nebo používáním dalších zásuvných modulů v prohlížeči.

Více informací o sledování konverzí u Google AdWords naleznete na: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=cs

(6) Google Tag Manager

Google Tag Manager je nástroj pro vkládání a spouštění měřících kódů, které shromažďují data. Google Tag Manager nemá k těmto datům přístup. Pokud jste spustili deaktivaci na úrovni domény nebo cookie, platí to pro všechny měřící kódy, které byly pomocí Google Tag Manager implementovány.

(7) Google Analytics

Na našich stránkách používáme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google. Google Analytics používá „cookies“, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které nám umožňují analyzovat Vaše používání webových stránek. Informace získané souborem cookie o Vašem používání našich webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Na našich webových stránkách jsme aktivovali anonymizaci IP adresy. Díky tomu Google v rámci členských zemí Evropské unie a v dalších smluvních zemích Úmluvy o evropském hospodářském prostoru Vaši IP adresu nejprve zkrátí. Google používá tyto informace z našeho pověření pro vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, kterou v rámci Google Analytics předá Váš prohlížeč, nebude spojena s dalšími údaji od Google. Uložení cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a instalujete zásuvný modul pro prohlížeče, který je dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Používání alternativních zásuvných modulů nebo deaktivování veškerých cookies v nastavení Vašeho prohlížeče také zamezí analýze Vašeho používání webových stránek.

Alternativně můžete používání Vašich údajů společností Google odmítnout s pomocí tohoto odkazu. Nastaví se opt-out-cookie, který zamezí budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě našich webových stránek. Deaktivovat Google Analytics

Pozor: Pokud Vaše cookies vymažete, dojde v důsledku toho také k vymazání opt-out cookie, který pak musíte případně znovu aktivovat.

14.2. Sistrix 

Na našich webových stránkách používáme nástroj webové analýzy SISTRIX GmbH. Jedná se o nástroj, jehož cílem je zlepšit dohledatelnost našich webových stránek ve vyhledávačích. V této souvislosti jsou zaznamenávána a ukládána výlučně data o klíčových slovech, doménách a vyhledávání. Osobní údaje přitom nejsou zaznamenávány, ukládány ani zpracovávány. Další informace o zaznamenávání a používání dat obdržíte na http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

14.3. Mouseflow

Na našich webových stránkách používáme Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko, s jehož pomocí se zaznamenávají náhodně vybrané jednotlivé návštěvy (pouze s anonymizovanou IP adresou). Tímto způsobem vzniká protokol pohybu myši, kliknutí myší a interakce s klávesnicí, jehož cílem je reprodukovat individuální návštěvy těchto webových stránek formou náhodného výběru jako takzvané „session-replays“ a vyhodnotit je v podobě takzvaných „heatmaps“, z nichž se pak odvozují případná zlepšení těchto webových stránek. Data zaznamenaná nástrojem Mouseflow nejsou personalizovaná a nejsou předávána třetím osobám. Takto zaznamenaná data jsou uložena a zpracovávána v rámci EU.

Pokud si zaznamenávání dat pomocí nástroje Mouseflow nepřejete, můžete jej pro všechny webové stránky, které Mouseflow používají, odmítnout s pomocí tohoto odkazu: https://mouseflow.com/opt-out/.

15. Vložené služby


Při koncipování našich webových stránek a za účelem poskytování dodatečných informací vkládáme na stránky níže uvedené externí služby.

15.1. YouTube

Některé příspěvky na našich webových stránkách obsahují také videa z našeho YouTube kanálu. YouTube videa jsou na naše stránky zásadně vkládány v rozšířeném režimu ochrany údajů (interní funkce YouTube), takže YouTube nemůže do Vašeho prohlížeče přenášet žádné cookies, a tedy ani nemůže ukládat žádné informace o Vás. To platí ale pouze do doby, než si videa prohlédnete. Nezávisle na tom, zda se na video podíváte či nikoliv, je Vaše IP adresa přenesena do YouTube a reklamní sítě Google Doubleclick. Pokud jste současně s návštěvou našich webových stránek přihlášeni také na svém uživatelském účtu u YouTube, může YouTube také přiřadit návštěvu našich webových stránek k Vašemu uživatelskému chování. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel našich webových stránek nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání ze strany YouTube a ani nemáme možnost dále omezit předávání údajů společnosti YouTube a jejím partnerům.

Provozovatelem je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Další informace o ochraně údajů u společnosti YouTube Inc. naleznete na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

15.2. Vimeo

Na naše webové stránky jsme vložili videa, která jsou uložena na platformě Vimeo a na této platformě je rovněž možné je shlédnout. . Tato videa, která jsme sami vyrobili a vložili, používáme s takzvaným označením „Do-No-Track“. To znamená, že Vaše údaje uvedené v odstavci 2 se do USA prostřednictvím prohlížeče přenáší až v okamžiku, kdy si video skutečně přehrajete (např. kliknutím na tlačítko spustit). Kliknutí na video a s tím spojené přehrání videa představuje elektronický souhlas podle článku 7 ve spojení s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím našich nastavení souborů cookie na https://www.timocom.cz/#uc-central-modal-show.

Navštívíte-li naše webové stránky, obdrží Vimeo informace, že jste příslušnou podstránku otevřeli, a také údaje uvedené pod „informační používání“. K tomu dochází nezávisle na tom, zda máte uživatelský účet na Vimeo či nikoliv. Máte-li uživatelský účet na Vimeo a v době návštěvy našich webových stránek jste k Vašemu účtu Vimeo přihlášeni, přiřadí se tyto údaje přímo k Vašemu uživatelskému účtu. V případě, že si sloučení údajů s Vaším uživatelským účtem nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit.

Vimeo používá tyto údaje k vytvoření uživatelských profilů, ale také pro reklamní účely, průzkum trhu nebo také úpravu svých webových stránek v souladu s potřebami. Vimeo Vaše údaje předává jiným třetím poskytovatelům a sdílí je s nimi. Proti vytváření takovýchto uživatelských profilů můžete podat námitku. Tuto námitku však musíte adresovat přímo společnosti Vimeo (Vimeo, Inc., Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; Privacy@vimeo.com).

Vimeo se řídí požadavky práva upravujícího ochranu údajů, které platí v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku ohledně shromažďování, používání, předávání, ukládání a jiného zpracování osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru, Spojeného království a Švýcarska. Všechna předávání osobních údajů třetí zemi nebo mezinárodní organizaci podléhají vhodným zárukám, které jsou popsány v článku 46 GDPR.

V prohlášeních o ochraně osobních údajů společnosti Vimeo získáte další informace týkající se druhu a rozsahu zpracování osobních údajů. Další práva, možnosti nastavení a další informace o ochraně Vašich údajů obdržíte na: https://vimeo.com/privacy.

 

16. Odkazy na sociální média

Na našich webových stránkách jsou umístěny odkazy na Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn a Instagram. Nejedná se o zásuvné moduly sociálních médií, nýbrž pouze o propojení s našimi nabídkami v rámci těchto médií. Kliknete-li na některý z těchto odkazů, provozovatelům příslušné platformy bude předána Vaše IP adresa. Pokud některou z těchto služeb použijete a zároveň jste přihlášeni k Vašemu příslušnému účtu, mohou provozovatelé sociálních médií za určitých okolností shromažďovat také informace o Vašem používání internetu. Předávání Vaší IP adresy provozovatelům otevřených webových stránek je technicky nezbytné a platí pro všechny webové stránky.

 

17. Zásuvné moduly sociálních médií

V současnosti používáme tyto zásuvné moduly sociálních médií:

17.1. Zásuvné moduly Facebooku

Zásuvné moduly Facebooku rozpoznáte podle loga Facebooku a tlačítka „Like“ („To se mi líbí“) na naší webové stránce. Přehled zásuvných modulů Facebooku naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se pomocí zásuvného modulu přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že jste s Vaší IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Dát stránce To se mi líbí“ nebo také na tlačítko „Sdílet“ a současně jste přihlášeni k Vašemu facebookovému účtu, můžete obsahy našich (facebookových) stránek sdílet na Vašem facebookovém profilu a/nebo je sdílet s ostatními uživateli Facebooku. Facebook tak může propojit návštěvu našich webových stránek s Vaším uživatelským účtem na Facebooku. Facebook také může Vašemu prohlížeči zasílat další cookies. Upozorňujeme Vás na skutečnost, že jako provozovatel našich stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití ze strany Facebooku. Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl návštěvu našich webových stránek přiřadit k Vašemu facebookovému účtu, nejdříve se od Facebooku odhlaste.

17.2. Instagram

Otevřete-li některou stránku naší internetové prezentace, která obsahuje instagramový zásuvný modul, vytvoří Váš prohlížeč přímo spojení se servery Instagramu. Instagram tak obdrží informaci, že Váš prohlížeč otevřel příslušnou stránku naší internetové prezentace i v případě, že nemáte profil na Instagramu nebo že právě nejste na Instagramu přihlášeni. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) přenáší Váš prohlížeč přímo na server Instagramu v USA, kde je uložena. Jste-li přihlášeni na Instagramu, může Instagram přímo přiřadit návštěvu našich webových stránek k Vašemu instagramovému účtu. Pokud provedete nějakou interakci s těmito zásuvnými moduly, například kliknete na tlačítko „Instagram“, přenese se tato informace také přímo na server Instagramu a tam se uloží. Informace se mimo to zveřejní na Vašem instagramovém účtu, kde se zobrazí Vašim kontaktům. 

Nepřejete-li si, aby Instagram propojil údaje shromážděné o naší internetové prezentaci s Vaším instagramovým účtem, musíte se před Vaší návštěvou našich webových stránek od Instagramu odhlásit. Nahrávání zásuvných modulů Instagramu můžete kompletně zabránit pomocí přídavných doplňků pro Váš prohlížeč, tzv. skript blockery.

17.3. Twitter

Používáním Twitteru a funkce „Re-Tweet“ se Vámi navštívené webové stránky propojí s Vaším účtem na Twitteru a jsou o nich informováni ostatní uživatelé. Přitom se také přenáší údaje na Twitter. Upozorňujeme na skutečnost, že jako provozovatel našich stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití ze strany Twitteru. 

17.4. XING (tlačítko sdílení)

Při každém otevření našich webových stránek, které obsahují funkce Xing, se vytvoří spojení se servery Xing. Podle našich informací přitom nejsou osobní údaje ukládány. Vaše IP adresa se neukládá a Vaše uživatelské chování není analyzováno.

17.5. LinkedIn

Při každém otevření našich webových stránek, které obsahují funkce LinkedIn, se vytvoří spojení se servery LinkedIn. LinkedIn se tak dozví, že jste s Vaší IP adresou navštívili naše webové stránky. Kliknete-li na tlačítko „Sdílet“ služby LinkedIn a jste připojeni ke svému účtu na LinkedIn, může LinkedIn přiřadit Vaši návštěvu našich webových stránek Vám a Vašemu účtu. Upozorňujeme na skutečnost, že jako provozovatel našich stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití společností LinkedInu.

17.6. YouTube

Pokud navštívíte naši webovou stránku, na které je YouTube zásuvný modul, vytvoří se spojení se servery YouTube. Provozovatel YouTube se tak dozví, kterou z našich webových stránek jste navštívili.

Pokud jste současně připojeni k účtu na YouTube, dozví se provozovatel YouTube, jaké stránky si prohlížíte. Pokud si to nepřejete, nejprve se od Vašeho účtu na YouTube odhlaste. Upozorňujeme na skutečnost, že jako provozovatel našich stránek neznáme obsah přenášených údajů a jejich použití ze strany YouTube.

Poskytovatelem je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Další informace o ochraně údajů u společnosti YouTube Inc. naleznete na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

 

18. Online prezentace na sociálních médiích

Na sociálních sítích a platformách Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing) máme online prezentace. Za zpracování údajů v rámci těchto sítí a platforem odpovídají příslušní provozovatelé sítí a platforem společně s TIMOCOM.

Nabízíme Vám možnost komentovat naše příspěvky, udělovat hodnocení nebo nás prostřednictvím sociálních médií kontaktovat. Vaše příspěvky můžete také sami z naší fanpage na Facebooku nebo jiných platforem kdykoliv vymazat.

Facebook a další platformy Vaše údaje uloží jako uživatelské profily a použijí je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy svých webových stránek v souladu s potřebami uživatelů. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) k poskytování uživatelsky zaměřené reklamy nebo pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo s vytvářením takových uživatelských profilů nesouhlasit, přičemž se pro výkon tohoto práva musíte obrátit na Facebook, viz Směrnice o osobních údajích společnosti Facebook.

 

19. Ubermetrics

Ubermetrics je softwarové řešení, které plně automaticky zpracovává velké množství textů a filtruje je.

Ubermetrics Delta zpracovává výlučně veřejně dostupné informace. Přes news feed jsou do webového rozhraní programu Ubermetrics dodávány publikované texty v souladu se zadanými klíčovými slovy, která jsou relevantní pro TIMOCOM. Přitom dochází rovněž ke zpracování jmen, resp. pseudonymů osob, které text zveřejnily.

Speciálně pro použití tohoto softwaru byla u TIMOCOM přijata odpovídající technická a organizační opatření. 

Zpracování dat se navíc omezuje na dobu, která je nezbytná pro smysluplné použití a vyhodnocení dat, takže data budou vymazána nejpozději na konci prvního čtvrtletí následujícího roku.

K předávání údajů, resp. hostování údajů ve třetích zemích, nedochází.

 

20. Online reklama na základě používání

20.1 Facebook Remarketing / Retargeting

Tyto webové stránky používají Facebook Custom Audiences ze sociální sítě Facebook. Tento facebookový pixel Vás označí anonymizovanou formou jako návštěvníka našich webových stránek. Pokud jste pak připojeni k Facebooku, můžeme tuto informaci využít k zobrazování reklamních sdělení na Facebooku, která jsou zaměřena na cílové skupiny. My jako provozovatel těchto webových stránek nezískáváme žádné osobní údaje o Vás jako návštěvníkovi nebo o Vašich údajích na Facebooku. Jako návštěvník naší internetové prezentace máte možnost Facebook Custom Audiences zde deaktivovat.

20.2. LinkedIn

Na našich stránkách používáme technologii analýzy a sledování konverzí platformy LinkedIn. S výše uvedenou technologií LinkedIn Vám může být zobrazována relevantnější reklama, vycházející z Vašich zájmů. Dále od LinkedIn získáváme agregované a anonymní zprávy o reklamních aktivitách a informace o tom, v jaké interakci jste s našimi webovými stránkami. Další informace o ochraně údajů u společnosti LinkedIn naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Analýzu Vašeho uživatelského chování ze strany LinkedIn a zobrazování doporučení na základě Vašich zájmů můžete odmítnout („opt-out“); klikněte na pole „Odmítnout na LinkedIn“ (pro členy LinkedIn) nebo „Odmítnout“ (pro ostatní uživatele) na tomto odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

21. Zpracování Vašich osobních údajů v zemích mimo EU a EHP

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány ve státech mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, s výjimkou sociálních médií: Facebook, Twitter, LinkedIn a Instagram.

 

22. Právní základy zpracování údajů

Zde naleznete přehled právních základů pro zpracování Vašich údajů z oblasti ochrany osobních údajů.

22.1 Informativní použití

Vaše údaje, které nám Váš prohlížeč poskytne automaticky, jsou zpracovávány v rámci našeho zájmu, abychom Vám naše webové stránky mohli vůbec zobrazit.

 • Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

22.2. Kontaktní formulář a registrace

Zpracování je nezbytné pro naplnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro realizaci předsmluvních opatření, která jsou realizována na vyžádání subjektu údajů.

 • Článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

22.3. Novinky

Naše novinky zasíláme na základě Vašeho osobního souhlasu.

 • Článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

22.4. Webová analýza, online reklama na základě používání a začlenění externích služeb

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a od zasílání newsletteru se tak odhlásit.

Pro účely reklamy, výzkumu trhu nebo za účelem úpravy webových stránek v souladu s potřebami analyzujeme uživatelské chování našich návštěvníků ve vlastním zájmu.

 • Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

22.5. Online prezentace na sociálních médiích

Tento právní základ platí pro Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, analýzu LinkedIn (online reklama na základě používání).

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním informování zákazníků a komunikaci s uživateli podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jednotliví provozovatelé požadují od uživatelů souhlas se zpracováním údajů (tzn. aby vyjádřili svůj souhlas například zaškrtnutím políčka nebo potvrzením ikony), je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) a článek 7 GDPR.

22.6. Bezpečnost údajů

Také jsme přijali technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu námi shromážděných osobních údajů, zejména před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo proti napadení neoprávněnými osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou trvale zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

Přenos Vašich osobních údajů s pomocí kontaktních formulářů je přitom kódován technikou SSL (https), abychom zamezili přístupu neoprávněných třetích osob.

22.7. Inkasní služba/informace o bonitě/úvěrové registry

(1) Našim zákazníkům nabízíme v našem Marketplace inkasní službu. Tuto službu poskytuje přímo TIMOCOM všem zákazníkům TIMOCOM jako doplňkovou službu.

(2) Pomocí objednávky jsou TIMOCOM předány údaje o věřiteli (název firmy, TIMOCOM ID), údaje o dlužníkovi (název firmy, TIMOCOM ID; je-li k dispozici), adresa vč. země (není-li uvedeno TIMOCOM ID), číslo faktury, datum faktury, neuhrazená částka, měna, označení jako zbývající částka (pouze, je-li k dispozici) a důvod pohledávky, aby bylo možné poskytnout inkasní službu a příslušný případ zpracovat. TIMOCOM si dále vyžádá informace o bonitě z úvěrových registrů nebo zjistí adresy, aby se obrátil na dlužníka a ochránil věřitele od výpadku plateb. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 první věta písm. b) a písm. f) GDPR (zpracování údajů za účelem plnění smlouvy, zpracování údajů na základě oprávněného zájmu věřitele).

Výše uvedené osobní údaje uložíme do doby, než bude ukončeno inkasní řízení, tedy tak dlouho, dokud bude existovat otevřená pohledávka a bude zpracovávána v rámci inkasní činnosti. Poté údaje zablokujeme a po uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání je definitivně vymažeme. Právním základem je zde čl. 17 odst. 3 písm. b) GDPR ve spojení s § 35 odst. 3 spolkového zákona na ochranu osobních údajů.

(3) V případě, že obdržíme údaje od úvěrových registrů nebo inkasních firem, používáme v případě potřeby scoring. Při scoringu spočítáme pravděpodobnost, s níž zákazník splní své platební závazky v souladu se smlouvou. Scoring se zakládá na uznávané a ověřené matematicko-statistické metodě.

Spolupracujeme s těmito úvěrovými registry a inkasními firmami:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva ; KRD ; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Výsledek kontroly bonity uložíme po dobu jednoho roku. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 první věta písm. b) GDPR.

(4) Společnostem SCHUFA Holding AG nebo Creditreform Düsseldorf poskytujeme navíc osobní údaje získané v rámci smluvního vztahu, které se týkají žádosti, průběhu a ukončení tohoto vztahu, jakož i údaje o chování, které není v souladu se smlouvou a je podvodné. Právním základem tohoto poskytnutí je čl. 6 odst. 1 první věta písm. b) a f) GDPR.

Společnosti SCHUFA a Creditreform Düsseldorf zpracovávají poskytnuté údaje a používají je rovněž za účelem scoringu, aby svým smluvním partnerům v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku, jakož případně i v dalších třetích zemích (existuje-li rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti) poskytly informace mimo jiné za účelem posouzení úvěruschopnosti fyzických osob. Nezávisle na scoringu bonity pomáhá SCHUFA svým smluvním partnerům vytvářením profilů při rozpoznávání nápadných situací (např. za účelem prevence podvodů v zasilatelství). Za tímto účelem je prováděna analýza požadavků ze strany smluvních partnerů společnosti SCHUFA na prověření případných nesrovnalostí. Do tohoto výpočtu, který je pro příslušného smluvního partnera prováděn individuálně, mohou být zahrnuty rovněž údaje o adrese, informace, zda a v jaké funkci existuje v obecně dostupných zdrojích záznam o osobě veřejného života se shodnými osobními údaji, jakož i agregované statistické informace z dat, která má SCHUFA k dispozici. Dopady na posouzení bonity a scoring bonity tento postup nemá. Bližší informace o činnosti společností SCHUFA a Creditreform Düsseldorf naleznete na www.schufa.de/datenschutz resp. www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Právním základem tohoto zpracování údaje je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR.

 

23. Vaše práva: Informace, oprava, výmaz, omezení

Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, jsou-li splněny podmínky práva na ochranu osobních údajů. Budete-li mít dotazy týkající se Vašich práv, můžete se kdykoliv obrátit na nás nebo také e-mailem na námi pověřeného externího pracovníka pro ochranu osobních údajů (kontakt viz výše).

Současně máte právo podat stížnost k pro nás příslušnému orgánu dohledu. Tímto orgánem je Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním určitých údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas potřebujeme v zásadě jen ve zvláštních případech, např. při zasílání novinek.

23.1. Možnost vznést námitku a odstranění

Proti zpracování Vašich údajů můžete kdykoliv vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR. Námitku proti ukládání Vašich údajů ve zprávách nám prosím sdělte zasláním zprávy na uvedené kontaktní údaje.

Zrušením souhlasu není dotčena právoplatnost zpracování, které se uskutečnilo do tohoto okamžiku.

Upozorňujeme na skutečnost, že TIMOCOM bohužel nemůže ovlivnit metody sledování webu používané platformami sociálních médií mimo naše webové stránky. Další příslušné informace naleznete v prohlášeních o ochraně údajů provozovatelů těchto platforem. Možnost využití Vašich práv a nepoužívání těchto metod sledování webu můžete uplatnit přímo vůči provozovatelům sociálních médií. V případě, že budete chtít v tomto ohledu uplatnit svá práva, předá TIMOCOM Vaše požadavky přímo provozovatelům platforem.

Vůči nám a platformám máte ohledně Vašich osobních údajů tato práva:

 • právo na informaci,

 • právo na opravu a výmaz,

 • právo na omezení zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů,

 • právo na stížnost u dozorového orgánu pro ochranu údajů.

Detailní popis příslušného zpracování a možností k podání námitky (opt-out) odkazujeme na údaje poskytovatelů, které naleznete v odkazech uvedených níže.

Ve většině případů však bude rozumné kontaktovat přímo společnost Facebook Ireland Ltd., resp. jiné platformy, neboť nemáme přístup ke všem údajům, ani nemáme vliv na každé zpracování údajů v rámci společnosti Facebook a dalších. Při výkonu Vašich práv vůči Facebooku a dalším společnostem Vám ale rádi pomůžeme.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo)

Nahoru