Vaše výhody:

Rychle
 • Snadné a pohodlné pověření online
 • Rychlé a diplomatické řešení při správě pohledávek
Bezpečně
 • Efektivní podpora při vymáhání Vaší pohledávky
 • Služby poskytované v celé Evropě ve 27 jazycích
Spolehlivě
 • Oficiální úřední povolení od 2003
 • Více než 82 % úspěšných případů

Mezinárodní inkaso je Váš efektivní partner pro správu pohledávek. Pomáháme Vám ve 27 jazycích. V případě, že jsou Vaši obchodní partneři v prodlení s platbou, můžete se spolehnout na kompetentní pomoc našeho inkasního týmu. Vaše záležitosti vyřizujeme rychle, výhodně a mimosoudně tak, abyste se s nezaplacenou pohledávkou nemuseli obracet na soud. Férovost a pochopení přispívají k tomu, aby Vaše obchodní vztahy příliš neutrpěly.

Za každý příkaz se sjednává poplatek za zpracování ve výši 25,- €. V případě úspěchu účtuje TIMOCOM zadavateli odměnu, která již poplatek za zpracování obsahuje. Tento výpočet je prováděn v souladu s ustanoveními zákona o odměnách advokátů. Spočítejte si své poplatky v několika krocích!

Pověření v detailech

 1. Zadání adresy
 2. Nahrání souborů
 3. Kontrola a pověření


Často kladené otázky ke službě Mezinárodní inkaso

Ano, inkasní služba je k dispozici pro stávající zákazníky TIMOCOM. Pokud ještě nemáte uzavřenou smlouvu, můžete se zaregistrovat zde.

Ne. Náš tým Vám rád pomůže také v případě, že máte otevřenou pohledávku, která nevznikla v rámci Marketplace. Pošlete nám Váš inkasní případ.

V roce 2021 jsme byli úspěšní ve více než 82 % případů.

Uplatňujeme poplatek za zpracování ve výši 25 euro. Pouze v úspěšných případech uplatňujeme i dodatečnou odměnu za naši inkasní práci, která závisí na výšce pohledávky. Tato odměna se odvíjí od rámce poplatků stanoveného německým zákonem a můžete si ji spočítat v našem kalkulátoru poplatků ještě před pověřením. Zde si spočítáte poplatek, který uhradíte při úspěšném vymáhání pohledávky.

Platí zde zákonný princip o škodě z prodlení odpovídající směrnici EU 2011/7/EU. Díky této směrnici by se otevřené pohledávky měly zaplatit rychleji. Od jejího zavedení v zemích EU platí v případě opožděné platby nová práva a povinnosti. Pro věřitele a dlužníka to znamená následující:

Faktury na firmy jsou automaticky v prodlení od 30. dne po splatnosti. Navíc je splatnost více než 60 dní dovolena jen ve výjimečných případech. Pokud však dojde k prodlení platby, může věřitel požadovat od dlužníka určité náklady na vymáhání jeho pohledávky, ale i úroky z prodlení.
Náklady na vymáhání můžou zahrnovat vlastní náklady vzniklé na základě upomínání prodlení platby, náklady na inkaso nebo právníka. Pro věřitele to znamená, že může dlužníka nechat uhradit náklady na inkasní službu. K těmto nákladům patří také odměna, kterou zaplatíte v úspěšném případě. To znamená, že věřitel může od dlužníka požadovat, aby uhradil veškeré náklady na inkaso (základní poplatek i nárok na odměnu v úspěšném případě), pokud je pohledávka v prodlení a dlužník je za prodlení odpovědný.

Důležité je, že tato pravidla platí pouze pro faktury, které

 • vycházejí ze smluvních ujednání, a ne například za škody nebo dvojité platby,
 • jsou prokazatelně v prodlení a
 • dlužník sídlí na území EU.

Upomínka nebo podobná výzva k platbě ze strany věřitele již není nezbytná, lze ji ovšem dobrovolně provést, což je nadále smysluplné a doporučené, aby se ideálně nemuselo zacházet tak daleko.

Náš inkasní tým řeší případy z celé Evropy a své služby Vám nabízí v následujících jazycích:


 • bulharština (BG)
 • lotyština (LV)
 • švédština (SV)
 • dánština (DA)
 • litevština (LT)
 • srbština (SR)
 • němčina (DE)
 • makedonština (MK)
 • slovenština (SK)
 • angličtina (EN)
 • holandština (NL)
 • slovinština (SL)
 • finština (FI)
 • norština (NO)
 • španělština (ES)
 • francouzština (FR)
 • polština (PL)
 • čeština (CS)
 • řečtina (EL)
 • portugalština (PT)
 • turečtina (TR)
 • italština (IT)
 • rumunština (RO)
 • ukrajinština (UA)
 • chorvatština (HR)
 • ruština (RU)
 • maďarština (HU)

Ano, náš inkasní tým pracuje mezinárodně, především v Evropě, ve Vašem rodném jazyce. Zahraniční inkasní případy pro nás nejsou problém.

V případě platební neschopnosti je majetek dlužníka zpravidla pod správou insolvenčního soudu nebo externího správce. Ten spravuje pohledávky a stará se o rozdělení zbylého majetku. Tím je zajištěno, že se všemi věřiteli bude zacházeno stejně.

Každý stát má stanoven vlastní postup, jakým si věřitel přihlásí svou pohledávku. Zde doporučujeme si neprodleně přihlásit pohledávku u insolvenčního správce, abyste byli v řízení zohledněni jako věřitel a zbývající částka nebyla ponížena o náklady na zastupování.

Naším cílem je podporovat věřitele při vymáhání jejich oprávněných pohledávek. V případě potíží na straně dlužníka můžeme například domluvit splátkový kalendář, aby věřitel své peníze dostal. Zároveň TIMOCOM svým uživatelům v Marketplace zajišťuje, aby nevznikaly další dluhy.

Pokud uživatel nechce zaplatit bez udání důvodu, je toto chování v rozporu s kritérii kvality TIMOCOM. Nemůže tedy poté zůstat v síti prověřených zákazníků.
 

Nahoru