Impressum

Poskytovatel

TIMOCOM GmbH
Timocom Platz 1
DE-40699 Erkrath


 +420 412 430 430
+420 412 430 431
info.cz@timocom.com


Oprávnění jednatelé společnosti:
Jens Thiermann, Tim Thiermann


Sídlo společnosti: Düsseldorf
Právní forma společnosti: Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Registrový soud: Obvodní soud Düsseldorf, registrační číslo: HRB 34489
Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z prodeje: DE 189 439 213


Deutsche Bank AG, Düsseldorf
BIC: DEUTDEDDXXX
IBAN: DE14300700100678718800


Kreissparkasse Düsseldorf
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE02301502000002049989


Dozorčí úřad pro inkasní činnost:
Předseda vrchního zemského soudu Düsseldorf,
Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf


Pojištění odpovědnosti:
Zurich Insurance plc NfD
Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main
Číslo pojištění: 810.061.870.158
Územní platnost: EU

Vyloučení odpovědnosti

Nabídka produktů a služeb TIMOCOM je určena výhradně pro firmy a podnikatele.


(1) Omezení odpovědnosti

Obsah těchto internetových stránek

Obsah těchto internetových stránek je tvořen s maximální možnou péčí. Společnost TIMOCOM GmbH (dále jako TIMOCOM) nepřebírá záruky za to, že informace poskytnuté na těchto internetových stránkách jsou úplné, správné a v každém případě aktuální. Použití vyhledaných informací je na vlastní zodpovědnost. Příspěvky označené jménem vyjadřují pouze názor autora a nemusí se vždy shodovat s názorem TIMOCOM. Údaje na těchto internetových stránkách v žádném případě nepředstavují poskytnutí příslibů či záruk týkajících se služeb nebo produktů TIMOCOM, a to ani mlčky.

Dostupnost webové stránky

TIMOCOM se bude snažit, aby zajistil dostupnost služby pokud možno bez přerušení. Při vší pečlivosti však nelze výpadky zcela vyloučit. TIMOCOM si vyhrazuje právo nabídku kdykoli změnit nebo přerušit.


Externí odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran.
Odpovědnost za tyto webové stránky nesou příslušní provozovatelé. TIMOCOM při prvním napojení na externí odkazy prověřil obsah těchto externích stránek, aby si ověřil, zda nedocházelo k nějakému porušení práv. V daném okamžiku nebylo žádné porušení práv patrné. TIMOCOM nemá žádný vliv na aktuální a budoucí úpravu a obsah propojených stránek. Uvedení externích odkazů neznamená, že si TIMOCOM přivlastňuje obsah, který se skrývá za odkazem nebo linkem. Stálá kontrola těchto externích odkazů je pro poskytovatele služby bez konkrétních upozornění na případné porušení práva nemyslitelná. Dozvíme-li se však o nějakém porušení práva, budou takové externí odkazy neprodleně vymazány.

Reklamní inzeráty

Za obsah reklamních inzerátů je odpovědný příslušný autor, stejně jako za obsah propagované webové stránky. Zobrazení webového inzerátu neznamená jeho akceptování společností TIMOCOM.

Žádný smluvní vztah

Použitím webové stránky TIMOCOM nevzniká s výjimkou nutného přijetí těchto podmínek pro využívání webové stránky žádný smluvní vztah mezi uživatelem a TIMOCOM. Po této stránce jsou smluvní nebo takzvaně smluvní nároky vůči TIMOCOM vyloučeny.

(2) Autorské právo

Obsah a díla zveřejněná na této webové stránce jsou chráněna autorskými právy. Jakékoli využití, které německé autorské právo nepřipouští, vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. To platí především pro rozmnožování, zpracování, překlad, uložení do paměti, přepracování, resp. reprodukci obsahu v databankách nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsahy a příspěvky třetích osob jsou přitom jako takové označeny. Nedovolené rozmnožování a postupování jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek pro průmyslové nebo komerční účely není dovoleno a je trestné.

Odkazy na webové stránky TIMOCOM jsou vždy vítány a není k nim zapotřebí souhlas ze strany poskytovatele webové stránky. Zobrazení této webové stránky na cizích webových stránkách je přípustné pouze se svolením TIMOCOM.

(3) Použitelné právo

Platí výlučně rozhodné právo Spolkové republiky Německo.

(4) Zvláštní podmínky použití

Pokud se budou zvláštní podmínky pro individuální použití této webové stránky lišit od výše uvedených bodů (1) až (3), bude na to na příslušném místě výslovně upozorněno. Pak platí v příslušném individuálním případě zvláštní podmínky použití.


(5) Obrazová dokumentace

© Milan Noga reco - stock.adobe.com

© Jaroslav Pachý Sr. - stock.adobe.com

© nd3000 - stock.adobe.com

© nd3000 - stock.adobe.com


(6) Ochrana oznamovatelů

Oznamovatelé nás mohou kontaktovat prostřednictvím anonymní e-mailové adresy na whistleblowing@timocom.com nebo poštou.

Nahoru