Z dopravy 17.04.2023
5

Přepravy plánujte s předstihem - zákazy jízdy v Evropě

Moderní aplikace pomáhají předcházet komplikacím v dopravě

Zákazy jízdy nákladních vozů v Evropě

Nehody, dopravní zácpy, zpoždění související s počasím. Prakticky každý den se řidiči dostávají do nějakých složitých situací, které mohou jen stěží ovlivnit. Odborníci doporučují, aby se dopravní firmy zabývaly plánováním tras s dostatečným předstihem. K tomu jim může pomoct aplikace společnosti TIMOCOM.

Podle informací získaných od Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA platí v České republice zákaz jízdy pro nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 7,5 t a nákladní a speciální automobily a zvláštní vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 t s připojeným přípojným vozidlem, a to na dálnicích a silnicích I. třídy, v neděli a o státních svátcích od 13:00 do 22:00 hodin. O prázdninách, tedy mezi 1. červencem a 31. srpnem, platí zákaz navíc v pátek od 17:00 do 21:00 hodin a v sobotu mezi 07:00 a 13:00 hodinou.

Existují však výjimky. Zákaz jízdy neplatí pro vozidla užitá při:

 1. kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci;
 2. nezbytné zemědělské sezonní přepravě;
 3. činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací;
 4. přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy;
 5. přepravě živých zvířat;
 6. přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot;
 7. nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km;
 8. přepravě poštovních zásilek;
 9. jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h);
 10. živelní pohromě;
 11. jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů;
 12. přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci;
 13. výcviku řidičů;
 14. odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Jedná se o výjimky dané zákonem. Výjimky nad jeho rámec povolují kraje, výjimky přesahující jeho působnost pak Ministerstvo dopravy ČR.

„Myslíme si, že je čas zamyslet se nad nějakou revizí. Problematické se zdají být především prázdninové zákazy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Jejich význam pro plynulost a bezpečnost dopravy je diskutabilní, ale velmi komplikuje život řidičům kamionů, protože jim znemožňuje návrat domů na víkend,“ je přesvědčen Martin Felix, vedoucí odboru public relations ve Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.

Plánování nenechávejte na poslední chvíli

Odborníci ze společnosti TIMOCOM upozorňují, že v současné době je důležité, aby dopravní a spediční firmy měly k dispozici aktuální informace a zabývaly se plánováním tras s dostatečným předstihem. TIMOCOM v tomto směru nabízí různé aplikace. Pro zjištění aktuálního stavu zobrazuje například aplikace „Trasy a výdaje“ aktuální informace o dopravních komplikacích všeho druhu, což umožňuje optimálně plánovat a flexibilně přizpůsobovat trasy jízd jednotlivých nákladních vozů. To dopravním firmám umožní ušetřit drahocenný čas a posílit důvěru jejich zákazníků díky spolehlivosti a dodržování termínů.

Parkování jako extra problém

Se zákazy jízd úzce souvisí problematika odpočívek. Zástupci dopravních firem upozorňují, že nedostatek parkovacích míst pro kamiony vystavuje profesionální řidiče vykonávající toto náročné povolání zbytečnému stresu při hledání místa pro absolvování povinné pauzy. Navíc stávající odpočívky jsou většinou jen u čerpacích stanic s minimálním zázemím pro řidiče. Na parkovištích mnohdy chybí dostatek čistých toalet a sprch, možnost načerpání pitné vody do kamionu, kvalitní občerstvení a šance na odpočinek v bezhlučném prostředí.

Největší problém odstavných parkovišť ale nespočívá pouze v nedostatečném zázemí pro řidiče. Řada parkovišť je dokonce považovaná za nebezpečná a jsou známá častými krádežemi. Řidiči se tak místo relaxování po náročné jízdě musejí během povinné pauzy obávat o náklad. V kontextu s bezpečností parkování je asi nejhorší situace na dálnici D2 a na Ostravsku. Dochází tam ke krádežím pohonných hmot a vykrádání kabin vozidel. V zahraničí jsou podobné problémy na jihu Francie, ve Španělsku a Itálii. Někteří dopravci proto vybavují kabiny tahačů vnitřním manuálním zámkem dveří, aby se v době jejich spánku nebylo možné do kabiny vloupat.

Problémy mají rovněž dopravci zaměřující se na přepravy nebezpečného zboží především na silnicích I. třídy a v městských aglomeracích, kde téměř všude platí zákaz vjezdu a parkování pro nákladní vozidla. Parkoviště si v mnoha případech musí hledat na vlastní pěst, protože kapacita parkovišť přímo u výrobních závodů je většinou silně poddimenzována.

Parkování ovlivňuje pojistné smlouvy

Zástupci pojišťoven podotýkají, že volba parkovacího místa má výrazný vliv i na případná pojistná plnění. Pojišťovny ve svých pojistných podmínkách upravují místa, kde je možné naložená vozidla odstavovat. U některých je podmínkou odstavení uzamčeného vozidla na hlídaném parkovišti, nepřetržitě zajištěném pozemku či pod stálým dozorem. Podstatná je i definice těchto termínů. Hlídaným parkovištěm se obvykle rozumí parkoviště, které je trvale hlídáno zástupcem jeho provozovatele a jehož provozovatel odpovídá za škody na parkovišti vzniklé. Nepřetržitě střeženým pozemkem obvykle představuje uzavřený areál, který je dále nepřetržitě střežen. Stálým dozorem je myšlena trvalá přítomnost zástupce dopravce nebo jeho bezprostřední blízkost zajišťující přehled o dění v okolí vozidla.

Text: Václav Podstawka


Připravili jsme pro Vás přehledné PDF se zákazy jízdy v Evropě, stáhnout si ho můžete zde:


Mohlo by Vás také zajímat:

Pomůže s nákladem i s informacemi

Jak se vyhnout jízdám naprázdno s 5 tipy od TIMOCOM

TIMOCOM spojil celou Evropu

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru