TIMOCOM 20.04.2021
4

Přehled evropských svátků a zákazů jízdy pro nákladní vozy

S TIMOCOM zvýšíte jistotu plánování

Zákazy jízdy nákladních vozů v roce 2021 zahrnete do dlouhodobých plánů díky portálu TruckBan

Efektivní dodavatelský řetězec stojí a padá s výpočtem přesné trasy a z toho vyplývajících přepravních výdajů. Často se ale tento dodavatelský řetězec zadrhne kvůli zákazům jízdy pro nákladní vozy, které takovou nejefektivnější cestu „zablokují“.

Především svátky často nutí dopravce k objížďkám nebo vynuceným pauzám na hranicích. V tomto příspěvku uvádíme nejdůležitější zákazy jízdy pro nákladní vozidla v roce 2021. Mimoto v článku naleznete užitečné tipy týkající se IT řešení pro logistiku, jako je například řešení od TIMOCOM. Tyto aplikace jsou užitečné pro plánování tras, při němž jsou zohledňovány svátky. Uživatelé zde dále získají informace o dostupných skladech a logistických plochách, kde mohou zboží v případě potřeby dočasně uskladnit.

Jsou zákazy jízdy pro nákladní vozy Vaše slepá ulička? Zaregistrujte se do TIMOCOM Marketplace!

Zaregistrovat se a zvýšit jistotu plánování

Přehled zákazů jízdy pro nákladní vozy v roce 2021 v Německu

V Německu obecně platí zákaz jízdy v neděli a o svátcích pro nákladní vozidla o celkové hmotnosti nad 7,5 t a nákladní vozidla s přívěsem (nezávisle na hmotnosti).

V roce 2021 platí tyto zákazy jízdy v následující svátky:

Celostátní svátky:

  • Květen: Svátek práce (01.05.2021), Nanebevstoupení Páně (13.05.2021), Svatodušní pondělí (24.5.2021)
  • Prosinec: Vánoční svátky (25.12.2021 a 26.12.2021)

Regionální svátky:

  • Červen: Svátek Božího těla (03.06.2021) ve spolkových zemích Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
  • Listopad: Svátek Všech svatých (01.11.2021) ve spolkových zemích Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Přehled o zákazech jízdy: bezpečnost zboží a dodržení termínů díky TIMOCOM

Zákaz jízdy kamionů v ČR a sousedních státech - Policie České republiky

V souvislosti se svátky a přerušením jízdy vždy vyvstává ta samá otázka: Co se zbožím? Některé zboží, zejména potraviny nebo farmaceutické výrobky, klade na dopravu mimořádné nároky. Prvním pravidlem u nich je, aby byla zachována jejich bezpečnost. Pomoc nabízí burza skladových prostor, která je integrována do TIMOCOM Marketplace. Zákazníci sem vložili více než 9.000 skladových a logistických ploch v celé Evropě, které lze v případě potřeby využít.

Tento poskytovatel IT navíc nabízí aplikaci „Trasy a výdaje“. Tato aplikace je součástí Marketplace a nabízí spolehlivé informace o trase, stavbách nebo problémech v dopravě. Uživatelé Marketplace mohou upravit trasu, vložit mezizastávky, označit místa na trase nebo cíleně vyloučit povinně zpoplatněné úseky.

Kdo si trasu dobře naplánuje, uspoří nejen cenný čas. Zvýší také důvěru zákazníků díky své spolehlivosti a přesnosti. Zlepšení důvěry mohou zákazníci TIMOCOM dosáhnout i díky další implementované aplikaci „Tracking“. Ta umožňuje sledování přeprav v reálném čase a údaje nejběžnějších poskytovatelů telematiky spojuje do jedné jediné mapy. Uživatelé mohou svým zákazníkům kdykoliv poskytnout informace. A zákazníci naopak získají jistotu v plánování.

Aktuální výjimky v souvislosti s koronavirovou pandemií

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 byly schváleny v Německu následující výjimky ze zákazů jízdy v neděli a o svátcích a rovněž zvláštní úpravy týkající se zásobování očkovacích center.

Pozastavení zákazu jízdy v neděli a o svátcích

Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 pozastavilo Spolkové ministerstvo dopravy a infrastruktury ve všech spolkových zemích (s výjimkou Bavorska) zákazy jízdy nákladních vozidel do 5. dubna 2021. Z této úpravy jsou vyňaty přepravy těžkých a nadrozměrných nákladů. V Dolním Sasku toto pozastavení platí dokonce až do 30. června 2021.

Zásobování očkovacích center

Zásobování očkovacích center je ve všech spolkových zemích povoleno také v neděli a ve svátek do 30.6.2021 včetně. Patří sem:

  • vakcíny proti onemocnění COVID-19
  • chladicí systémy pro skladování vakcín
  • materiál nezbytný pro očkování a lékařské nástroje
  • veškeré zboží a materiály, které zajišťují provoz očkovacích center
  • jízdy naprázdno v přímé souvislosti

Aktuální hraniční kontroly a rizikové oblasti

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 se často mění zákazy vstupu do země a od dopravců, speditérů a obchodních firem to vyžaduje zvýšenou míru flexibility. Na německých hranicích je nutno počítat s četnějšími kontrolami, čekacími dobami a případným vracením. Může to znamenat problémy zejména pro dodavatele, kteří dodávají díly pro automobilový průmysl. Dodavatelské řetězce jsou aktuálně ještě nepřerušené, může však docházet ke značným zpožděním a případným nedostatkům v zásobování, jak nedávno v rozhovoru popsal hlavní jednatel BDI Joachim Lang.

Upozornění: S ohledem na dynamický vývoj situace ohledně onemocnění COVID-19 mohou kdykoliv nastat změny. Aktuální pravidla jsou k dispozici na webových stránkách Spolkového úřadu pro nákladní dopravu.

TIMOCOM a aplikace pro efektivní dodavatelský řetězec

Stavby, svátky a výjimky - ve velkém počtu a zčásti lokálních zákazů jízdy nákladních vozů v jednotlivých spolkových zemích lze snadno ztratit orientaci. Aplikace „Trasy a výdaje“, „Tracking“ a burza skladových prostor od TIMOCOM pomáhají zvládnout výzvy související s těmito předpisy.

Jsou zákazy jízdy pro nákladní vozy Vaše slepá ulička? Zaregistrujte se do TIMOCOM Marketplace!

Zaregistrovat se a zvýšit jistotu plánování


Mohlo by Vás také zajímat:

Zákazy jízdy nákladních vozů v Evropě - PDF ke stažení

Nová celní pravidla pro přepravy přes hranice EU

Výměna palet v dopravě a logistice: Na co je třeba dávat pozor

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru