Úspěšná realizace, která trvá dvě dekády: partnerství firem Waberer’s a TIMOCOM

Před dvěma lety se na nás společnost Waberer's obrátila s problémem, který jsme vyřešili vytvořením uzavřených skupin určených výhradně pro ně v rámci naší burzy nákladů.

Spolehlivost byla pro Waberer’s International Nyrt. prioritou číslo jedna, takže navázání partnerství bylo logickým krokem. Nejen, že burzu nákladů od společnosti TIMOCOM využívá největší počet dodavatelů služeb a zákazníků v oblasti dopravy, ale její podrobný proces ověřování zákazníků zajišťuje vyloučení speditérů, kteří si s přepravními zakázkami jen nezodpovědně „pohrávají".

Uzavřené skupiny uživatelů, spolehliví dodavatelé služeb

Přestože u některých přepravních zakázek využívá společnost Waberer's otevřenou burzu nákladů od TIMOCOM, již více než dva roky používá i takzvanou uzavřenou skupinu uživatelů (USU). Tím, že společnost Waberer's zpočátku inzeruje naprostou většinu svých zakázek pouze pečlivě vybrané a důvěryhodné skupině dodavatelů služeb, je schopna maximalizovat ochranu a bezpečnost trhu tím, že nabídky přepravy vidí pouze dodavatelé, které společnost do této skupiny pozve - tím poskytuje zákazníkům vysokou úroveň bezpečnosti (díky přísnému procesu ověřování dodavatelů služeb) a dopravcům nabízí exkluzivní příležitosti. Členové uzavřených skupin nemusí platit žádné zvláštní poplatky a díky svému členství mají každoročně přístup k několika tisícům nabídek.

„Před dvěma lety se na nás společnost Waberer's obrátila s problémem, který jsme vyřešili vytvořením uzavřených skupin určených výhradně pro ně v rámci naší burzy nákladu“ - říká Key Account Manager společnosti TIMOCOM Attila Heilmann. „Vyřešení této výzvy zabralo přibližně měsíc a výsledek, který uzavřené skupiny přinesly, přesně odpovídal tomu, co se od nich očekávalo.“ Využitím USU chrání společnost Waberer's jak své vlastní zájmy, tak zájmy svých zákazníků, protože brání v přístupu k údajům o přepravních nabídkách společnosti firmám bez náležitého oprávnění, společnostem, jejichž obchodní politika je v rozporu s etickým kodexem společnosti Waberer's, a konkurentům na trhu.

V současné době společnost pracuje se třemi uzavřenými skupinami, jejichž členové jsou vybíráni na základě objemu předchozích závazků, spokojenosti s dopravci, hodnoty pojištění CMR a dalších subjektivních kritérií. Na základě podnikového systému řízení společnosti Waberer's jsou dodavatelé dopravních služeb rozděleni do tří po sobě jdoucích skupin. Po přísném kvalifikačním procesu spočívajícím v kontrole příslušných dokumentů (včetně registračního formuláře, dokladů o registraci společnosti a dokladů o odpovědnosti speditéra) jsou speditéři nejprve zařazeni do tzv. skupiny C a po splnění stanovených výkonnostních kritérií mohou postoupit do skupiny B nebo A, jejíž členové mohou plnit úkoly s vyšší hodnotou a odpovědností.

Společná platforma

Zhruba před dvěma lety potřebovala společnost Waberer's vytvořit rozhraní, které by integrovalo IT systém společnosti a burzu nákladů, aby mohla efektivněji řídit své podnikání. Po důkladné rozvaze si firma za svého partnera vybrala společnost TIMOCOM: středně velkého specialistu na IT a data. Vzhledem k tomu, že během mnohaleté spolupráce byli pracovníci společnosti Waberer's často mezi prvními, kteří testovali různé vývojové fáze Marketplace od firmy TIMOCOM, byli již se systémem obeznámeni a po pečlivém posouzení potřeb a plánování bylo během několika týdnů společné práce dokončeno první testovací rozhraní schválené z pohledu obchodu i IT. Jelikož byly obě strany spokojeny s výsledky testovacího provozu, platforma se brzy dostala do ostrého provozu a od té doby také bezchybně funguje.

Jedním z hlavních požadavků na vytvoření rozhraní speciálně přizpůsobeného potřebám společnosti Waberer's byla schopnost platformy spravovat (zaznamenávat, upravovat a mazat) velký objem přepravních objednávek, protože společnost svým dodavatelům služeb denně vystavuje několik objednávek.

„Díky využití platformy, která je přátelská ke svým uživatelům, můžeme jednoduše přesunout naše objednávky přeprav z ERP systému do burzy nákladů. To významně snížilo počet administrativních úkonů a zefektivnilo naši každodenní práci“, říká Head of Western European Freight Forwarding ve společnosti Waberer’s International Nyrt Nikolett Zámbó.  „Pracovníci společnosti TIMOCOM opět vyřešili tento úkol profesionálním způsobem a věnovali maximální pozornost kritériím stanoveným společností Waberer's, čímž otevřeli novou kapitolu úspěšné spolupráce mezi oběma společnostmi.“

Nahoru