TIMOCOM Marketplace: Aby přepravy nebyly staveništěm

Jak společnost WEMAS Absperrtechnik GmbH digitálně urychluje přepravní zakázky

Jako lídr na trhu integrovaných a certifikovaných řešení pro techniku silničních uzávěr využívá společnost WEMAS TIMOCOM Marketplace. Během osmi měsíců firma s pomocí aplikace TC Transport Order® zadala 2.221 zakázek 855 různým dodavatelům. Předtím měla společnost WEMAS jednoho hlavního speditéra. S jeho prací však nebyla spokojena, proto se vedoucí logistiky Stefan Watzlawek rozhodl, že bude používat TIMOCOM. 

„Digitální vyřizování zakázek nám nabízí dvě zásadní výhody“, říká Watzlawek. Díky digitalizaci je jeho firma konkurenceschopná a zbavuje se zbytečného papírování. „S aplikacemi od TIMOCOM jsme při zadávání a zpracování našich přepravních zakázek podstatně rychlejší“, popisuje Watzlawek jednu z výhod. Rozhodující je však funkce archivace přepravních zakázek.

WEMAS Absperrtechnik GmbH

U společnosti WEMAS má 130 zaměstnanců na starosti techniku na uzavírky, kterou prodávají velkoobchodům a obchodním zástupcům. Firma se od roku 1971 specializuje na výrobu a prodej kvalitních výrobků pro správné zajištění pracovišť v pozemním a inženýrském stavitelství.

„Mimoto bychom rádi měli funkci, s jejíž pomocí bychom přímo k příslušné přepravní zakázce mohli přiřazovat faktury a doklady o dodání“, prozradil své přání, které je určeno IT oddělení TIMOCOM. „Výhodou by bylo, že při ročním auditu bychom pak měli veškeré informace k dispozici na jednom centrálním místě – to by nám ušetřilo čas a přineslo absolutní přidanou hodnotu.“ Tahání pořadačů ale díky možnosti archivace již stejně patří minulosti.

Digitální vyřizování zakázek, které je integrováno do Marketplace, přináší již dnes výrazně vyšší efektivitu. Používání této aplikace snižuje náročnost organizace a vyhledávání. Její výhodou krom toho je, že není nutné mít oddělený podsystém správy zakázek a více než 156.000 uživatelů TIMOCOM nemůže díky povinným polím zapomenout v přepravní zakázce na žádné důležité informace.

Při proškolení se Stefan Watzlawek a jeho kolegové seznámili ještě s mnoha dalšími funkcemi TC Trasport Order®. Jeho kolega Döring například dosud neznal adresář firem: „Mohu tak například najít dopravce s vozidly, která jsou vybavena vysokozdvižným vozíkem.“ Nadšený byl také z vyhledávání skladů – během chvilky našel deset vhodných ploch. Školení zabodovalo také dalšími dvěma tématy: sledováním zakázky pro snížení nutnosti komunikace s dodavatelem během přepravy a zadáváním pravidelných přeprav. Pomocí výběrových řízení se podařilo najít pět dopravců, kteří budou v budoucnu dostávat pravidelné zakázky. Pro zadávání je používán e-mailový rozdělovník, pomocí něhož je u dodavatelů zjišťována cena.

Döring měl na školicí tým tři přání: Zaprvé se dopravci e-mailem často ptají na DIČ společnosti WEMAS – stačilo by doplnit pole do masky a toto číslo do něj jednoduše zadat. „Protože jsme to slyšeli již od několika zákazníků, plánujeme, že vedle firemních údajů v protokolu o zakázce vložíme DIČ zadavatele“, říká školicí tým od TIMOCOM. Zadruhé jsou ve firmě WEMAS každodenním tématem zákazy jízdy. V tomto směru mohl tým odkázat přímo na TIMOCOM TruckBan, kde jsou obsaženy mezinárodní zákazy jízdy pro nákladní vozy. A zatřetí Döring doufá, že do adresáře firem bude možné vložit doručovací adresu a používat ji poté ve formuláři zakázky.

Ve špičkách Döring v budoucnu ušetří půl hodiny denně, jakmile bude vytvořeno rozhraní mezi Navision – programem, v němž jsou u WEMAS evidovány objednávky – a TC Transport Order®. Pak bude stačit jedno kliknutí a z přepravní objednávky se stane nabídka přepravy.

Více informací o WEMAS naleznete na www.wemas.de

Nahoru