skip navigation

Jednoduché řešení na Vaše nezaplacené faktury

Jakmile uplyne splatnost faktury, může Vás inkasní služba od TIMOCOM podpořit při získání Vašich peněz.

Jako neutrální prostředník Vám u každého případu individuálně poradíme a v mnoha případech se nám podaří postarat se o to, že neuhrazené pohledávky budou zaplaceny. Advokát TIMOCOM Alexander Oebel a jeho tým se může pochlubit úspěšností 86 %.

Pomáháme Vám v celé Evropě ve 27 jazycích. V případě, že jsou Vaši obchodní partneři v prodlení s platbou, můžete se spolehnout na kompetentní pomoc inkasního týmu TIMOCOM. Záležitosti našich uživatelů vyřizujeme rychle, výhodně a mimosoudně tak, abyste se s nezaplacenou pohledávkou nemuseli obracet na soud. Férovost a pochopení přispívají k tomu, aby Vaše obchodní vztahy příliš neutrpěly. Mezinárodní inkasní služba je pro Vás férovým a důsledným partnerem při správě pohledávek.

Pověřit inkasní službu

86%

Úspěšnost v roce 2019

Co inkasní služba od TIMOCOM nabízí:

 • snadné a pohodlné pověření online;
 • od roku 2003 s oficiálním úředním povolením;
 • kompetentní poradenství a pomoc při vymáhání Vaší pohledávky;
 • služby poskytované v celé Evropě ve 27 jazycích;
 • rychlé a diplomatické řešení při správě pohledávek;
 • úspěšnost v 86 % všech případů.

Jak pověřit inkasní službu TIMOCOM:

Vyplněný formulář zašlete na: inkasso.cz@timocom.com nebo faxem na +420 412 430 301

Náš mezinárodní inkasní tým se Vám ozve a postará se o zbytek – ve Vašem rodném jazyce!

Nabízíme . Kromě základní ceny 20 euro jsou další účtované poplatky závislé na výši pohledávky. Tyto poplatky se řídí německými zákonnými předpisy upravujícími poplatky. Poplatek za úspěšné případy si můžete v několika krocích spočítat před pověřením.

Kalkulátor poplatků

Zvolte prosím příslušnou měnu a zadejte výši Vaší pohledávky.

0 €

Často kladené otázky – Mezinárodní inkaso TIMOCOM

Stáhněte si jednoduše zde formulář inkasního příkazu a vyplněný nám ho zašlete e-mailem na inkasso.cz@timocom.com nebo faxem na +420 412 430 301. Poté Vás budeme kontaktovat nebo nám zavolejte na +420 412 430 300.

Ano, inkasní služba je k dispozici pro stávající zákazníky TIMOCOM. Pokud ještě nemáte uzavřenou smlouvu, můžete se zaregistrovat zde.

Ne. Náš tým Vám rád pomůže také v případě, že máte otevřenou pohledávku, která nevznikla v rámci Smart Logistics System. Pošlete nám Váš inkasní případ.

V roce 2019 jsme byli úspěšní ve více než 86 % případů.

Uplatňujeme poplatek za zpracování ve výši 20 euro. Pouze v úspěšných případech uplatňujeme i dodatečnou odměnu za naši inkasní práci, která závisí na výšce pohledávky. Tato odměna se odvíjí od rámce poplatků stanoveného německým zákonem a můžete si ji spočítat v našem kalkulátoru poplatků ještě před pověřením. .

Platí zde zákonný princip o škodě z prodlení odpovídající směrnici EU 2011/7/EU. Díky této směrnici by se otevřené pohledávky měly zaplatit rychleji. Od jejího zavedení v zemích EU platí v případě opožděné platby nová práva a povinnosti. Pro věřitele a dlužníka to znamená následující:

Faktury na firmy jsou automaticky v prodlení od 30. dne po splatnosti. Navíc je splatnost více než 60 dní dovolena jen ve výjimečných případech. Pokud dojde k prodlení platby, může věřitel po dlužníkovi požadovat náklady na vymáhání své pohledávky a také úroky z prodlení.
Náklady na vymáhání můžou zahrnovat vlastní náklady vzniklé na základě upomínání prodlení platby, náklady na inkaso nebo právníka. Pro věřitele to znamená, že může dlužníka nechat uhradit náklady na inkasní službu. K těmto nákladům patří také odměna, kterou zaplatíte v úspěšném případě. To znamená, že věřitel může od dlužníka požadovat, aby uhradil veškeré náklady na inkaso (základní poplatek i nárok na odměnu v úspěšném případě), pokud je pohledávka v prodlení a dlužník je za prodlení odpovědný.

Důležité je, že tato pravidla platí pouze pro faktury, které

 • vycházejí ze smluvních ujednání, a ne například za škody nebo dvojité platby,
 • jsou prokazatelně v prodlení a
 • dlužník sídlí na území EU.

Upomínka nebo podobná výzva k platbě ze strany věřitele již není nezbytná, lze ji ovšem dobrovolně provést, což je nadále smysluplné a doporučené, aby se ideálně nemuselo zacházet tak daleko.

Náš inkasní tým řeší případy z celé Evropy a své služby Vám nabízí v následujících jazycích:

 • angličtina (EN)
 • bulharština (BG)
 • chorvatština (HR)
 • čeština (CS)
 • dánština (DA)
 • finština (FI)
 • francouzština (FR)
 • holandština (NL)
 • italština (IT)
 • litevština (LT)
 • lotyština (LV)
 • maďarština (HU)
 • makedonština (MK)
 • němčina (DE)
 • norština (NO)
 • polština (PL)
 • portugalština (PT)
 • rumunština (RO)
 • ruština (RU)
 • řečtina (EL)
 • slovenština (SK)
 • slovinština (SL)
 • srbština (SR)
 • španělština (ES)
 • švédština (SV)
 • turečtina (TR)
 • ukrajinština (UA)

Ano, náš inkasní tým pracuje mezinárodně, především v Evropě, ve Vašem rodném jazyce. Zahraniční inkasní případy pro nás nejsou problém.

V případě platební neschopnosti je majetek dlužníka zpravidla pod správou insolvenčního soudu nebo externího správce. Ten spravuje pohledávky a stará se o rozdělení zbylého majetku. Tím je zajištěno, že se všemi věřiteli bude zacházeno stejně.

Každý stát má stanoven vlastní postup, jakým si věřitel přihlásí svou pohledávku. Zde doporučujeme si neprodleně přihlásit pohledávku u insolvenčního správce, abyste byli v řízení zohledněni jako věřitel a zbývající částka nebyla ponížena o náklady na zastupování.

Naším cílem je podporovat věřitele při vymáhání jejich oprávněných pohledávek. V případě potíží na straně dlužníka můžeme například domluvit splátkový kalendář, aby věřitel své peníze dostal. Zároveň TIMOCOM svým uživatelům Smart Logistics System zajišťuje, aby nevznikaly další dluhy.

Pokud uživatel nechce zaplatit bez udání důvodu, je toto chování v rozporu s kritérii kvality TIMOCOM. Nemůže tedy poté zůstat v síti prověřených zákazníků.

Zde si stáhněte náš inkasní příkaz ve formátu PDF.

Inkasní příkaz – stažení (755 kB)

Inkasní oddělení

+420 412 430 300

+420 412 430 301

inkasso.cz@timocom.com

Obchodní podmínky

nahoru