Bezpečnostní síť přehledně

Bezpečnost a ochrana našeho Marketplace mají pro nás velmi vysokou prioritou. Z tohoto důvodu prověřujeme jak nové, tak i stávající zákazníky a jako uživateli TIMOCOM Marketplace Vám nabízíme mnoho dalších bezpečnostních služeb.

Vždy bezpečný přístup do TIMOCOM Marketplace

Jako uživatel TIMOCOM se přihlásíte bezpečně prostřednictvím webového přihlášení pomocí svého individuálního přihlašovacího jména a hesla.

Máte tak pohodlný a ověřený přístup k našemu Marketplace a svobodu jej používat na různých zařízeních.

Vaše výhody:

 • Pohodlné a bezpečné přihlášení z jakéhokoli zařízení
 • Mobilní přístup do Marketplace pomocí webového přihlášení
 • Přístup pouze pro ověřené uživatele

Jedna z našich nejsilnějších stránek: IT bezpečnost

TIMOCOM systematicky investuje do nejmodernějších technologií IBM a Oracle. Jako náš zákazník máte k dispozici řešení na nejvyšší technické úrovni, které Vám umožní pracovat rychle a bezpečně.

S TIMOCOM Vás nic nepřekvapí: Dvě oddělená a nezávislá datová centra s nejmodernějším zabezpečením se postarají o to, abyste mohli pracovat 24 hodin denně. Díky našim záložním systémům zajišťují naše servery i v kritických situacích neustálý přístup k Marketplace a trvale vysokou kvalitu našeho softwaru.

TIMOCOM jako IT specialista poskytuje:

 • This is an embedded image
   Energeticky úsporná výpočetní centra s certifikací

 • Bezpečný přenos dat díky kódovanému SSL spojení
 • 24/7 Nepřetržitá kontrola a obsluha vlastním IT oddělením
 • Několikanásobně redundantní připojení k internetu
 • Vysoce výkonný firewall a víceúrovňové systémy antivirové ochrany

Přísné podmínky: Přístup k TIMOCOM Marketplace

Transparentní, čisté, kompetentní – takové jsou obchody s TIMOCOM. Abychom našim zákazníkům mohli nabídnout maximální míru bezpečí, musí firmy, které chtějí pracovat s Marketplace, splňovat určité podmínky. Díky tomu je již více než 156.000 uživatelů TIMOCOM v otázkách bezpečnosti v dobrých rukou. Tento přísný schvalovací proces vedl k tomu, že být zákazníkem TIMOCOM je dnes zároveň značkou kvality.

Bezpečnost u jednorázových přeprav i dlouhodobých kontraktů

 • Přístup do burzy je zpravidla umožněn až po 6 měsících existence firmy
 • Kontrola důležitých údajů o firmě před podpisem smlouvy
 • Prověření každého nového zákazníka
 • Trvalá kontrola zákazníků i po uzavření smlouvy

Společně za Vaše právo

V běžném pracovním dni se občas stane, že faktury nejsou zaplaceny včas. Pro tento případ je tu služba Mezinárodní inkaso od TIMOCOM. Jedná rychle a nekomplikovaně a zjistí, jestli s penězi stále ještě můžete počítat. Výhodou také je, že mezinárodním zákazníkům poradíme v jejich rodném jazyce.

Služba Mezinárodní inkaso ale přináší ještě další výhodu: Členy sítě TIMOCOM se budou chtít stát převážně seriózní firmy.

Zjistit více >

Co můžete udělat navíc pro zvýšení bezpečnosti

S pomocí vyspělé bezpečnostní sítě přispívá TIMOCOM významně k hladkému průběhu transakcí. I Vy můžete jednoduchými opatřeními a akcemi zvýšit svou bezpečnost. Zde najdete nástroje, které Vám s tím pomohou.

Prověření identity obchodního partnera:

 • Od potenciálního obchodního partnera si vyžádejte zaslání nabídky v burze nákladů od TIMOCOM. Ihned tak prověříte, zda má tento partner také přístup do Marketplace.
 • Zkontrolujte také, zda má Váš potenciální obchodní partner záznam ve firemních profilech. Díky funkci nahrávání a stahování dokumentů by měl mít na profilu uložené často požadované dokumenty, které slouží k identifikaci.
 • Porovnejte data uvedená v nahraných dokladech s údaji uloženými ve firemním profilu.
 • Porovnejte údaje o kontaktní osobě, například zda se v profilu firmy shoduje uvedené jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Budete-li mít po této kontrole ještě oprávněné pochybnosti o údajích obchodního partnera, služba TIMOCOM Identify Vám s jeho identifikací pomůže.

Co k identifikaci potřebujete:

 • Výtisk nabídky Vašeho obchodního partnera z Marketplace
 • Kopie dokumentů uložených ve firemním profilu, resp. zaslaných obchodním partnerem
 • Kompletně vyplněný formulář žádosti s uvedením odůvodnění Vašich pochybností

Kompletní podklady prosím odešlete prostřednictvím e-mailu nebo faxu do TIMOCOM:

Komplexní bezplatné prověření provede tým TIMOCOM Identify maximálně do 5 pracovních hodin. Odpověď obdržíte písemně – v pracovní dny v době od 08:00 do 16:00.

Co můžete udělat navíc pro zvýšení bezpečnosti

S propracovanou, víceúrovňovou bezpečnostní sítí dělá TIMOCOM maximum pro to, aby při Vaší každodenní práci vše běželo bez problémů. Také Vy sami můžete jednoduchými prostředky a opatřeními přispět k podstatnému zvýšení Vaší bezpečnosti. Zde Vám nabízíme pár rad.

Vaše ochrana v Marketplace

Společně a aktivně proti krádežím nákladů

Prověřte dodavatelské řetězce, odstraňte slabá místa

Pět společností a institucí spojilo své znalosti a zúčastněným firmám a řidičům nabízí aktivní podporu v průběhu celého dodavatelského řetězce.

Cílem je informování a upozorňování na riziko krádeží nákladu, vytvoření praktických obranných strategií a aktivní podpora při realizaci bezpečnostních opatření.

Krádeže během přepravy způsobují v celé Evropě ročně celkové náklady ve výši osmi miliard euro. Zpožděné, resp. neuskutečněné zásilky zboží pro firmy často znamenají výpadky výroby a storna zakázek. Zvýšenému nebezpečí jsou vystaveni řidiči nákladních vozidel. Při každém pátém incidentu jsou násilně napadeni a jejich život je v ohrožení.

Bez aktivních protiopatření existuje nebezpečí dalšího nárůstu počtu krádeží ze strany dobře organizovaných zločineckých skupin. Tyto instituce, resp. společnosti se proto spojily na různých místech dodavatelského řetězce, aby cíleně podpořily dotčené firmy a řidiče:

 • Zemský kriminální úřad Dolní Sasko
 • Sdružení pro bezpečnost v hospodářství v severním Německu (VSWN)
 • Teleroute a TIMOCOM, přední provozovatelé na trhu mezi burzami přeprav
 • HDI-Gerling Industrie, dlouholetá průmyslová a dopravní pojišťovna

Opatření směřující k minimalizaci rizika se mohou orientovat do několika oblastí, např.:

 • V závislosti na druhu nákladu a trasy by vozidlo mělo být vybaveno odpovídajícím systémem zabezpečení. Zásadně je přitom třeba zajistit, aby vozidlo bylo bezpečné a připravené k jízdě.
 • Informace o přepravě by neměly být sdělovány v přítomnosti nepovolaných třetích osob. Čím menší počet informovaných osob, osob účastnících se přepravy a rozhraní je do dodavatelského řetězce zapojeno, tím nižší je riziko zneužití údajů.
 • Řidiči by zejména pro delší přestávky a přenocování měli využívat oplocená a osvětlená odpočívadla a parkoviště. Takováto parkoviště je nutno upřednostnit již při plánování trasy.
 • Během přepravy nesmí být přepravovány žádné cizí osoby. Přepravy by měly být po celou dobu sledovány, aby byla zaručena nepřetržitá komunikace mezi řidičem a dispečinkem.
Nahoru