Kompletní proces ve Smart Logistics System

Vyřizujte objednávky s Vašimi obchodními partnery přímo v systému od TIMOCOM. Díky digitálnímu procesu komunikujete rychle a navíc šetříte čas při zadávání údajů. Všechny objednávky jsou automaticky překládány do příslušného jazyka, proto neexistují jazykové bariéry a neztrácíte čas. Vaší další výhodou je přehledné zobrazení v porovnání s jinými komunikačními kanály, jako je například e-mail.

S TIMOCOM navíc vsadíte na vysokou bezpečnost dat. Data vždy zůstanou pouze příslušnému zákazníkovi, jsou tedy chráněna před přístupem nepovolaných osob. Všechny servery se nachází v Německu, takže pro ně platí německý zákon na ochranu údajů. Žádná data se nedostanou do zahraničí.

Chcete využívat správu objednávek pro poptávky po dopravě? Rádi Vám pomůžeme.

Vaše výhody:

  • Optimalizujete Vaši komunikaci díky kompletně digitalizované správě objednávek.
  • Získáte jistotu díky právně závazným smluvním dokumentům.
  • Překonáte jazykovou bariéru díky automatickému zasílání objednávky v jazyce Vašeho obchodního partnera.
  • Personalizujete Vaše objednávky pomocí firemního loga, Vašich dokumentů týkajících se přepravy a generátoru čísel objednávek.
  • Profitujete z úspory času, které dosáhnete díky vytvoření předloh pro opakované objednávky.
  • Využijete statistiky pro Vaše budoucí obchodní rozhodnutí.
  • Zvýšíte Vaši efektivitu propojením rozhraní Objednávky s Vaším TMS.


Digitální správa objednávek

Oba obchodní partneři mají možnost přehledně spravovat přepravní objednávky a mají stále přesný přehled o jejich stavu – digitálně na jednom centrálním místě.

TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-01

TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-Quick-data-collection-02

Urychlení procesů

Díky rychlému zadávání údajů ušetříte hodně času. Důvody: úzká integrace s naší Burzou nákladů a Poptávkami. Také naše funkce kopírování a vytváření předloh a inteligentní automatické vyplňování zajistí, že všechny údaje o Vaší objednávce můžete zadávat rychle.

Zjednodušené vyhodnocení

Analyzujte Vaše obchodní vztahy a čísla pomocí našich vyhodnocovacích funkcí, které lze individuálně uzpůsobit Vašim potřebám. Z těchto analýz pak můžete odvodit ukazatele pro Vaše budoucí obchody.

TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-Prepare-evaluations-and-analyses-smartly-03

TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-Shipment-tracking-04

Kontrola realizace objednávky

Díky našim funkcím je sledování zásilek zcela jednoduché. Oba obchodní partneři mají přehled o průběhu přepravních zakázek a mohou snížit potřebu dodatečné komunikace.

Optimalizujte Vaše obchodní procesy díky digitálním objednávkám!

Jako příkazce zadáváte objednávky digitálně v systému od TIMOCOM přímo Vašim obchodním partnerům.

Jako dopravce reagujete na objednávku přímo v systému od TIMOCOM, kde ji digitálně potvrdíte nebo odmítnete.

Hosted-In-Germany

S Vašimi daty zacházíme mimořádně opatrně! Proto má TIMOCOM značku kvality „Hosted in Germany". Data našich uživatelů jsou hostována v Německu, a proto se řídí německým právem – a především německým právem na ochranu údajů, které patří mezi nejpřísnější v Evropě.

Používejte aplikaci Objednávky ve Smart Logistics System.

Vyzkoušet zdarma

Máte dotazy? Rádi Vám pomůžeme:

Nahoru