Z dopravy 09.06.2020
5

Záludná cenová spirála: krátkodobě ušetřit, dlouhodobě draze zaplatit

Na co by měli dbát nákupčí logistických služeb, aby nyní nejen dobře propluli krizí, ale aby také zajistili, že i v budoucnu budou mít z čeho vybírat.

TIMOCOM_Na co by měli dbát nákupčí logistických služeb

Krize nepřináší jen „Jobovky“, ale také tendence, které jsou pro některá odvětví či podniky příhodné – údajně. V dobách krize totiž nelze zapomínat na jeden aspekt, a sice – že přijde také doba po krizi. A právě nyní každý podnikatel a každý hráč na poli německé ekonomiky pomáhá určit směr, kterým se tato doba bude ubírat. Logistika je jako jedno z nejdůležitějších odvětví ekonomiky indikátorem toho, kam Evropa směřuje. Stávající situace však přináší stále více chybných tendencí v odvětví dopravy, které nás budou ještě dlouho trápit. Nyní je na nás všech, abychom tomu zabránili.

Obsah:

  • Všední den v silniční nákladní dopravě: Když je cenová válka standardem
  • Výjimečný stav: Jak korona vyostřuje cenovou válku
  • Výhoda nejen v době krize: Proč tolik poskytovatelů na trhu umožňuje flexibilitu
  • Moc nákupu: Zápas o přežití nebo solidarita?

Všední den v silniční nákladní dopravě: Když je cenová válka standardem

Páteří evropské logistiky jsou malé a střední dopravní firmy a poskytovatelé služeb v logistice. Také řada velkých firem, jako jsou Schenker nebo K+N, je většinou odkázána na malé flotily dopravců. Tyto malé a střední firmy zažívají dokonce i v dobách bez krize tvrdou cenovou válku. Již dlouho je marže mezi třemi a pěti procenty považována za dobrý zisk. V běžné situaci na trhu se navíc do velké míry lze vyhnout jízdám naprázdno. Vozidla, která jsou používána pro různé náklady, jedou jen ve výjimečných případech prázdná od jedné zakázky k druhé. Důvodem je skutečnost, že dokonce i za „normálního stavu“ je konkurenční boj, a tedy také cenový boj, tak vyostřený, že je zpravidla placena pouze jedna cesta. Peníze na cestu zpět je proto nutno obstarat pomocí jiné zakázky. Je-li na trhu dostatek přeprav a příslušná poptávka, není pro dopravce nebo disponenty problém nalézt vhodnou zakázku a pokrýt tak náklady.

Výjimečný stav: Jak korona vyostřuje cenovou válku

Koronavirus stále více infikuje ekonomiku a postiženy jsou všechny oblasti. To se aktuálně velmi silně odráží v poměru přeprav a volných vozů. S pomocí dopravního barometru od TIMOCOM sledujeme již deset let vývoj na dopravním trhu. Dopravní barometr je indikátorem trhu, který znázorňuje aktuální stav nabídek přeprav a volných vozů v silniční nákladní dopravě ve 44 evropských zemích. Ve špičce zaznamenáváme denně až 750.000 nabídek přeprav a volných vozů. Ve 13. kalendářním týdnu však byla maximální hodnota 350.000 poptávek a nabídek denně. A poměr poptávek po přepravních kapacitách k jejich nabídce se dočasně obrátil - z dřívějších 70:30 až na 30:70. Takové hodnoty jsme dosud nezažili. Z toho je zřejmé, že kvůli pandemii jsme stále ještě velmi vzdáleni od tržní rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

To vede k tomu, že dopravci na trhu nenachází téměř žádné zpětné přepravy. Naproti tomu se cena za přepravu aktuálně vyvíjí pouze jedním směrem - prudce dolů. Dopravci proto sotva pokryjí své náklady. Dopravní firmy musí platit běžné výdaje, jako jsou platy, leasing atd. Berou proto téměř každou zakázku nehledě na její nízkou cenu. Cenový boj se tak stává bojem o přežití. Mnoho dopravců se nyní soustředí zejména na to, aby dosáhli alespoň nějakého obratu a částečně pokryli náklady. Jsme uprostřed cenové spirály směřující dolů: příliš vysoká nabídka se setkává s příliš nízkou poptávkou. Bude-li tento vývoj pokračovat stejnou rychlostí, povede to k tomu, že mnoho malých a středních firem nepřežije a pravděpodobně relativně rychle zmizí z trhu nejen u nás, nýbrž v celé Evropě.

Výhoda nejen v době krize: Proč tolik poskytovatelů na trhu umožňuje flexibilitu

Otázkou je, co můžeme proti tomuto vývoji udělat. Důležitý je zde zejména jeden aspekt, a sice zajištění zdravé tržní struktury s různými aktéry, kteří mohou flexibilně zajistit nabídku a poptávku. Přijde totiž čas po krizi, kdy výroba pojede na plné obrátky a linky již nebudou stát. Jakmile se situace uklidní, poptávka po přepravní kapacitě opět poroste. Pak bude zapotřebí rozvézt uskladněné zboží. Výroba bude potřebovat dodávky součástek a dílů a hotové výrobky bude nutno rozvést k zákazníkům. Proto je zapotřebí i nadále udržovat stávající obchodní vztahy a budovat nové. Navíc je nutno zejména nyní zachovávat infrastruktury a systémy.

Jak během, tak zejména po krizi je flexibilita rozhodujícím faktorem. Menší počet dopravců, kteří navíc budou stále více diktovat ceny, ale tuto flexibilitu zmenšuje. Kdo nyní jedná chytře, ten své zakázky rozdělí mezi více dodavatelů, například prostřednictvím platformy, která disponuje velkou sítí. Na takové platformě se mohou o zakázku ucházet firmy, které možná mohou odvézt zpětný náklad nebo v příslušné oblasti hledají další práci. Díky tomu bude mít více malých a středních dopravců šanci tuto krizi přestát. A čím více dopravců tuto krizi zvládne, tím větší flexibilitu a výběr budou mít nákupčí při volbě svých obchodních partnerů a tvorbě ceny.

Moc nákupu: Zápas o přežití nebo solidarita?

Korona se dotkla každého, neúprosně a s většími důsledky pro ekonomiku, než jsme si po prvních zprávách z Číny uměli představit. Také výrobní firmy stojí před velkými výzvami a cenová citlivost v současnosti není ctností, nýbrž nutností. Nicméně zasilatelé a nákupčí musí v rámci svých možností nabízet férové ceny. V dálkové dopravě je nutno platit ceny, které dopravním firmám umožní, pokud možno, pokrýt náklady. V současnosti tomu tak vždy ale není.

Všichni ti, kteří nyní nakupují velmi výhodné přepravy, si musí být vědomi důsledků své cenotvorby a své odpovědnosti. Kdo nyní tlačí na cenu a obchoduje přepravy pod tržní hodnotou, bude muset v budoucnu působit na trhu, který bude nabízet méně kapacit. Mimoto bude dostupnost a cenu přepravních služeb určovat hrstka velkých hráčů. Navíc vznikne dopravní trh, na kterém již nebudou téměř žádní regionální dopravci.

Opravdu ale v době krize platí, že košile je bližší než kabát? Tomu jistě nikdo nemůže a nechce věřit. Tuto krizi zvládneme společně, čestně, odpovědně a budeme přitom mít na paměti budoucnost.

 

Další články z této kategorie:

Dopravní barometr TIMOCOM: Evropský dopravní trh se zmítá pod náporem korony

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru