Z logistiky 08.11.2018
4

Kdo vlastně odpovídá za upevnění nákladu v nákladním voze?

Znalec v oboru upevnění nákladů během přeprav nabízí rady v exkluzivním rozhovoru.

TIMOCOM_Zajištění nákladu

Podle Svazu německých pojistitelů (Gesamtverband Deutscher Versicherer, GDV) není 70 procent nákladních vozů na německých silnicích správně nebo dostatečně upevněno a zajištěno. Správné upevnění nákladu je přitom podle pravidel provozu na pozemních komunikacích a obchodního zákoníku povinné. Kdo je za něj tedy v konečném důsledku odpovědný: speditér, řidič nebo zasilatel? A co je při zajištění nákladu vlastně důležité? Cenné tipy nabízí Alfred Lampen, znalec, školitel a autor na téma zajištění nákladů v logistice.

O co při zajištění nákladu jde?

V první řadě jde o to, aby zboží zůstalo v autě, aby nikdo nebyl zraněn a zboží nebylo poškozeno.


Každá pátá nehoda v silniční nákladní dopravě je podle GDV „nehoda způsobená ztraceným nákladem“. Ročně přitom vzniká na německých silnicích cca 1600 těžkých nehod a náklady se šplhají do stovek milionů. Co lze proti nedostatečnému zajištění nákladů dělat?

Rozhodující roli zde hraje zasilatel. Představme si, že řidič přijede na místo nakládky a pro určitý náklad má nevhodné auto, auto je rozbité nebo nemá upínací pásy. Přesto je ale zboží naloženo a k zákazníkovi dorazí poškozené. Zákazník si stěžuje, to je špatné pro obchod a jistě to také není v zájmu zasilatele. Katastrofální to pochopitelně je, když navíc dojde k ohrožení lidského života. Například u nezajištěných papírových rolí. Jedna jediná role váží několik tun. Při prudkém brzdění ztratí řidič kontrolu nad rolí nebo jiným zbožím v důsledku fyzikálních sil. Zboží vypadne na silnici nebo je katapultováno dopředu. Důsledky jsou fatální.

V tomto případě by byl zapotřebí pokyn od zasilatele, kde bude napsáno, že jsou potřeba například protiskluzové podložky a pásy, s nimiž je zboží určitým způsobem zabezpečeno. To by musel speditér nebo dodavatel nejprve zajistit, jinak by zakázku neobdržel.

Existují takovéto pokyny? A pokud ano, kdo kontroluje jejich dodržování?

Mnoho zasilatelů nebo zákazníků z obchodu a průmyslu ještě úplně nepochopilo svou odpovědnost, protože nemají potřebné informace. Jiní jsou v tom naopak již perfektní. Například chemický průmysl je v tomto ohledu velmi přísný. Jsou zde přesné pokyny, které musí být před odjezdem nákladního auta splněny.

Kde obdržím informace o správném upevnění nákladu?

Jak správně upevnit náklad se dozvíte v platném znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., část třetí § 15 odstavec 11. Za upevnění nákladu vozidla stanovuje česká legislativa odpovědného řidiče. Nebere však v úvahu, že správné upevnění nákladu může být v některých případech velmi komplikované a řidič nemusí tuto operaci bez odborné pomoci zvládnout. ČESMAD BOHEMIA poskytuje v rámci svých služeb poradenství, díky kterému se vyhnete problémům s kontrolními orgány, reklamacím za poškozené zboží a dalším souvisejícím potížím při přepravě.

Řidič by měl pochopit, že je to především on, kdo je v nebezpečí, protože náklad se nachází přímo za ním. Když musí prudce zabrzdit, náklad letí dopředu. A řidič je pak první na ráně. Ohrožuje tak ale také ostatní, pokud nezajištěný náklad vypadne nebo vyletí na silnici nebo na jiná vozidla. Pokud to řidič pochopí, bude více dbát na to, aby náklad byl správně zajištěn. Například mezera vpředu by měla být vždy zajištěna. Tyto informace je nutno předat během školení.

V rozhovoru s havarijním komisařem jsme se dozvěděli, že přepravní škody jsou způsobeny také chybami v balení. Existují příklady špatného balení, které způsobují problémy se zajištěním nákladu?

Zboží, které je upevněno na paletě, ale paletu úplně nevyplňuje, například. Když jsou kartony upevněny fólií moc volně. Nebo když jsou těsně u sebe pouze palety, ne ale zboží na paletách, pak se při prudkém brzdění náklad shrne k sobě. Umělohmotné kanystry se mohou tak zdeformovat, že uzávěr pod tlakem vyletí a tekutina, např. nebezpečné zboží, vyteče.

Existuje něco jako pět dobrých pravidel pro zajištění nákladů, které je třeba dodržovat?

  1. Mezera vpředu by měla být zajištěna čelní stěnou nebo pásem a palety by měly být zablokovány – tření se například zvyšuje pomocí protiskluzových rohoží.
  2. Když mám náklad, který se může překlopit, např. stojící papírové role, tak musím použít příslušné zajištění proti překlopení. Použít lze speciální kotevní prostředky, které překlopení zabrání.
  3. U zboží, které nemohu utáhnout popruhem, např. nápoje v tetrapaku, potřebuji stabilní vozidlo s certifikátem pro stabilitu konstrukce. Nemám-li jej, musím náklad odmítnout.
  4. Ložná plocha musí být čistá, zametená. Tady lze uvést příklad granulátu: Poškodí se pytel, granulát se vysype a další náklad se naloží na něj. Ten pak vlastně leží na jakémsi kuličkovém ložisku. Z toho vyplývá, že musím pravidelně zametat.

Další bod je komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. Když speditér ví, jaké zajišťovací prostředky si musí přivézt, může se podle toho zařídit. To mu musí říct v první řadě zasilatel.

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru