Z dopravy 16.06.2020
6

Turbo nebo propad - tak protichůdné mohou být dopady koronavirové krize na spedice

Příspěvek od Andrease Rinnhofera

Andreas Rinnhofer o šancích v časech koronaviru

Koronavirová krize v současnosti určuje veškerý náš život. Pandemie zasáhla téměř všechny ekonomické obory. Některé více, jiné méně. Mimořádně silně pociťuje její důsledky také odvětví dopravy a logistiky.
Hranice byly zavřené, dodávky z Číny měly zpoždění nebo nedorazily vůbec, mnoho zaměstnanců muselo zůstat doma kvůli péči o dítě. Co však na zaměstnance ve spedicích dopadalo nejhůře, je propad v počtu zakázek jejich zaměstnavatelů: Když výrobu zastaví velcí zasilatelé, jako např. VW, má to pro zakázky v logistice obrovské důsledky. Mnoho zaměstnanců muselo přejít na kurzarbeit, nebo dostalo výpověď.

Zatímco se logistici museli vypořádat s těmito problémy, vstoupilo do hry uvolňování opatření.
Jak koronavirus ovlivňuje odvětví spedice a logistiky v současnosti? Je uvolňování opatření skutečně řešením? Jakou hodnotu má lidský život? Co přinese budoucnost? Těmito otázkami se budeme zabývat v následujícím textu a pokusíme se na ně najít odpovědi.

K jakým změnám došlo dosud pro logistické firmy?

Logistiku aktuálně čeká bouřlivé období. Důvodů k tomu je hned několik.

  • Pakt mobility EU

Zaprvé je k tomuto tématu nutno zmínit pakt mobility EU, který přinejmenším za posledních 10 let stojí za většinou změn v odvětví dopravy. Obsahuje pozitivní změny, jako je například povinnost řidičů nákladních vozů vrátit se domů maximálně po třech týdnech nebo přesná lokalizace místa. Pakt mobility však s sebou nese také negativní dopady, jako je skutečnost, že do nejrůznějších pravidel nebyli zahrnuti řidiči nákladních vozů do 3,5 tuny. Nehledě na pozitivní nebo negativní důsledky - o mnoha změnách bylo již rozhodnuto. Speditéři a logistici se tomu musí přizpůsobit.

  • Koronavirus:

K tomu všemu navíc vstupuje do hry také koronavirus, aby situaci v odvětví logistiky ještě více rozvířil. Bylo zavřeno mnoho hranic, což způsobilo dlouhá čekání a tedy zpoždění. Výroba v Číně, odkud se dováží bezpočet zboží, byla na dlouhou dobu pozastavena, což vedlo k problémům v zásobování. Také rozsáhlé zastavení výroby ve vlastní zemi i v dalších částech světa vedlo k tomu, že počet přeprav na trhu silně poklesl. Euforie ze začátku dubna, kdy bylo možno ještě objednávat mimořádné zvláštní jízdy navíc, již dávno pominula a místo ní nastoupila diskuse o cenách, které v mezidobí spadly na samé dno.
 
Zvládnout tento obrovský úkol je také vzhledem k problémům, které již nějakou dobu přetrvávají, nesmírně obtížné. Na druhou stranu logistické firmy v současnosti sotva mohou zaměstnávat nový personál, neboť je potřeba postupovat opatrně. Jakou cestou se bude ubírat ekonomika? Jak se bude vyvíjet export z Německa a import do jiných zemí? Německo jako jeden z předních světových vývozců je silně závislé na ostatních zemích, a pokud ty nenakupují, dotkne se to velmi silně zejména logistiky.

  • Demografická proměna ve spedicích:

Stejně jako veškeré obyvatelstvo, je také odvětví spedice a logistiky dotčeno demografickou proměnou. Jak ví většina těch, kdo v tomto odvětví pracuje, je typickým řidičem nákladního vozu muž ve věku nad 50 let. To znamená, že v dohledné době odejde do důchodu. Počet učňovských míst je nižší než počet profesionálních řidičů odcházejících do důchodu. Tato skutečnost se v blízké budoucnosti, byť ne přímo nyní, významně projeví, zejména ve fázi boomu po krizi.

  • Digitalizace logistiky:

Další masivní proměnou, kterou logistické firmy prochází, je digitální transformace. Tu většina lidí v odvětví logistiky považuje za velkou výzvu. Nelze ale přitom odhadnout, jak bude tento vývoj pokračovat. Lze však očekávat, že v budoucnu bude na datové silnici více provozu než na dálnici. Mnozí vychází z toho, že bude možno používat drony pro provádění inventur ve skladech. Pravděpodobně bude používána také digitální technika pro efektivnější plánování tras řidičů nákladních vozidel. Možná budou jednou dopravu zboží obstarávat také autonomně řízená vozidla?
Je však jisté, že receptem na úspěch digitální transformace je definovat procesy, které budou trvale vyhodnocovány a dále rozvíjeny. Trvat jen z tradice na postupech, které tu byly vždy, jistě není aktuální a konkurenceschopné.
Skutečným projevem digitalizace v logistice jsou digitální školení. A to zejména v dnešní době určované koronavirovou krizí. Ale již dříve jsme my ze Spedifortu zaznamenávali rostoucí poptávku po online školeních. Nelze propadat mylné domněnce, že v kurzech dalšího vzdělávání je nutno nabídnout nové znalosti. Veškeré znalosti jsou v současnosti k dispozici na internetu, stačí jen kliknout. Důležité je nabízet tyto znalosti strukturovaně a tak, aby byly „stravitelné“.
Všechny tyto změny budou odvětví logistiky zaměstnávat ještě dlouho. Až o mnoho později se dozvíme, do jaké míry to byly změny pozitivní či negativní.

Jak lze z těchto změn těžit?

Zatímco některé z těchto změn, jako je například koronavirus a pakt mobility EU, sotva můžete ovlivnit, máte právě v oblasti digitalizace možnost získat pro Vaši firmu užitek. Ten začíná školeními, které byste měli svým zaměstnancům pravidelně nabízet, aby všichni měli aktuální znalosti a jejich pracovní postupy byly bezpečné a spolehlivé. Zatímco dříve musely firmy zajišťovat velké školicí prostory, dnes nabízí digitální programy dalšího vzdělávání decentralizovaná školení.

Těchto školení se lze zúčastnit z domova, z kanceláře nebo dokonce z nákladního vozu. Digitální doškolování nabízí také možnost větší časové flexibility a tímto způsobem je lze lépe sladit s pracovní dobou ve firmě.
Zejména nyní, v době koronaviru, je dodržování odstupů důležitější než kdy dřív. Díky digitálním školením lze pravidlo dostatečného vzájemného odstupu snadno dodržet. Ani lektor se nemusí vystavovat riziku, že povede výuku v přeplněné místnosti. Obecně by mělo být v budoucnu možné - a nařízení EU z roku 2018 to již umožňuje - absolvovat 12 z celkem 35 vyučovacích hodin v rámci školení pro profesionální řidiče bez lektora, tedy digitální formou.

Chcete-li se podrobněji informovat o šancích a možnostech digitální transformace v dopravě a logistice, nabízíme Vám bezplatnou účast na našem online videokurzu „Kompas digitalizace”. Zde se můžete na tento kurz přihlásit: https://vertrieb.inn-ovativ.com/de-de/digitalisierungskompass 

Jaké poučení si z toho všeho odneseme?

Závěrem lze s jistotou konstatovat, že odvětví logistiky prochází těžkým obdobím. Stejně tak je zřejmé, že toto komplikované období bude ještě nějakou dobu trvat. I když koronavirus jednou překonáme, i nadále bude docházet k výše uvedeným problémům v tomto odvětví, protože ty nelze „vyléčit“ vakcínou.
Aby Vaše firma byla i nadále konkurenceschopná a nezůstávala pozadu, měli byste i přes tuto mimořádně obtížnou fázi myslet na budoucnost. Investice do e-learningu, systému řízení přeprav, telematiky a mnoha dalšího jsou právě nyní mimořádně důležité a v budoucnu mohou právě ony znamenat ten rozdíl, díky němuž Vaše firma vystoupí ze slzavého údolí nebo kvůli kterému na tomto úskalí ztroskotá. Využijte dobu koronaviru jako turbo pro Vaši firmu a pusťte se do nových projektů.
Mějte stále na paměti, že teď možná stojíte před velkými výzvami. Ale po každém hlubokém údolí zpravidla následuje období rozkvětu. Pokud se zvládnete na tento boom připravit, pak všechny Vaše současné starosti budou minulostí a Vy z krize vyjdete vítězně.

 

O autorovi:

Andreas Rinnhofer se odvětví spedice věnuje již 20 let. Je fanouškem digitalizace a provozuje e-learningovou platformu Spedifort. Tato platforma pomáhá logistickým firmám zajišťovat flexibilnější a cenově výhodnější školení pro zaměstnance. Těší ho zejména, že jeho nápad byl prezentován v pořadu Galileo, který vysílá stanice Pro7, a články o něm pravidelně vychází také v odborných médiích.

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru