Z logistiky 19.06.2019
3

Mezery ve znalostech a časté chyby ve spedici

Jak dlouhodobě a efektivně vzdělávat zaměstnance

TIMOCOM_E-learning v logistice

Podle dotazníkového šetření týkajícího se nedostatku odborníků v logistice z roku 2017 panuje nejen nedostatek řidičů (46 procent), nýbrž i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v dispozici (41 procent). Mimoto se nedaří obsadit 38 procent učňovských míst ve spedicích. Velká část chybějících kvalifikovaných zaměstnanců je nahrazována pracovníky z jiných oborů. Jejich vzdělání však často probíhá nesystematicky. To je nejen velmi časově náročné, nýbrž i drahé a vede k vyšší fluktuaci.

Každodenní práce v dispozici: Learning by doing (učení praxí)

Zapracování nových kolegů probíhá ve většině firem v dopravě stále ještě jakoby „mimochodem“. V mnoha dispozicích se nový pracovník, který přišel z jiného oboru, jednoduše „posadí vedle zkušeného kolegy“ a denní rutiny se nejdříve účastní pouze pasivně.

Bývalý vedoucí dispozic, pan Andreas Rinnhofer, který měl sám dříve na starosti vzdělávání nových kolegů a má za sebou v tomto ohledu dlouholeté zkušenosti, říká: „Nováček většinou plní takzvané pomocné úkoly. Proto také dlouho není ve skutečném kontaktu se zákazníky. Když k tomu potom po nějaké době dojde a objeví se například hned reklamace, je to pro některé příliš. Nebo hodně lidí až v tomto okamžiku zjistí, že tato práce není pro ně to pravé a dají výpověď.“

 

Výměna palet, management škod a jiné chyby ve výuce

Vyplňování mezer ve znalostech pomáhá firmám při minimalizaci nehod a škod: „Zaučování v praxi se orientuje na chyby. To znamená, že zaměstnanec se o managementu škod nebo prevenci něco naučí až tehdy, kdy dojde ke vzniku skutečné škody“, pokračuje Rinnhofer. Velkým problémem jsou pasáže, které jsou v přepravních smlouvách tzv. „tištěny drobným písmem“. Necvičené oko již zde například přehlédne upozornění na výměnu palet. V tomto případě je možná škoda sice omezena na pár set euro. Když ale dojde k nedodržení pevně sjednaného termínu, může to být úplně jinak, vysvětluje Rinnhofer: „Pokud se řidiči nepodaří dodržet pevně sjednaný termín a na dodávku čeká například jeřáb, může vzniknout škoda v řádu několika tisíc euro.“

 

Jak lze zlepšit stav znalostí v dopravě?
Pro předcházení takovýmto nedostatkům vyvinul Rinnhofer speciální e-learningovou platformu pro obor spedic: Spedifort má nováčkům v oboru nabídnout široký přehled o budoucí profesní oblasti. Certifikovaný balíček pro pracovníky, kteří přichází z jiných oborů, zahrnuje 160 hodin, přičemž výukové jednotky lze dokončit i po 15 minutách denně. Kdo má dopravní firmu s jedním nákladním vozem nad 7,5 tuny, ten navíc může od 01.01.2019 požádat u BAG o dotaci na cenu kurzu ve výši 50 procent. Uchazečům o práci je kurs dokonce hrazen v plném rozsahu. Podle Rinnhofera mohou být takovéto kurzy dobrou pomůckou při rozhodování ve zkušební době: „Dílčí testy jsou smysluplné pro obě strany. Jednak pro sebehodnocení, a za druhé lze zkontrolovat, kolik výukových jednotek již bylo dokončeno.“

Jako optimální směs teorie a praxe se doporučuje takzvaný „Blended Learning“, který spojuje e-learning s prezenční výukou. Zde jsou online kurzy spojeny s praktickými live ukázkami.

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru