Z domova 01.07.2022
6

7 tipů jak získat nové řidiče pro Vaši firmu

Účinně proti nedostatku řidičů

Muž sedí za volantem nákladního vozu, usmívá se a má zdvižený palec

Dlouhé fronty u čerpacích stanic, prázdné regály v obchodech a zastavená výroba v továrnách - nedostatek řidičů nákladních vozidel ve Velké Británii se v minulém roce postaral o velký rozruch. Co mohou firmy udělat, aby našly dobré zaměstnance a trvale si je udržely, prozradí tento článek na blogu.

Hledáte na poslední chvíli řidiče pro Vaše přepravy? Se Smart Logistics System od TIMOCOM vždy najdete toho nejvhodnějšího obchodního partnera!

Najít vhodné dopravce pro přepravy

Situace se vyostřuje

Zvýšení počtu nákupů na internetu a rostoucí konzum jsou příčinou stále se zvětšujících proudů zboží a rostoucího počtu přeprav. Důsledkem je trvale se zvyšující poptávka po řidičích. Ovšem na rozdíl od množství zboží se počet řidičů nezvyšuje. IRU vychází z toho, že v roce 2027 bude chybět zhruba 185.000 řidičů.

Důvody nedostatku řidičů jsou rozmanité. Faktory jako

 • nedostatečné uznání,
 • nízká odměna,
 • časový tlak a velký počet přesčasů,
 • zhruba 300.000 chybějících parkovacích míst pro nákladní vozy,
 • rozbité silnice,
 • a chybějící digitalizace

jsou důvodem toho, že tato práce je stále méně atraktivnější jak pro začínající, tak i pro dlouholeté řidiče.

Využít skryté potenciály

Poptávka po kvalifikovaných řidičích je tak velká, jako nikdy předtím a pro firmy je stále těžší nalézt dobré zaměstnance. Následujících 7 tipů může firmám pomoci získat kvalifikované řidiče pro svůj podnik.

1. Projevit uznání a respekt

Rozhodujícím faktorem v otázce nedostatku řidičů je nedostatek uznání ze strany zaměstnavatele. Pro získání nových řidičů je nezbytné jim prokázat odpovídající respekt a vycházet vstříc jejich potřebám. Přitom je nutno přihlížet k těmto faktorům:

 • přiměřená pracovní doba
 • férová odměna vyplácená včas
 • bezpečí během pracovní doby a doby odpočinku
 • zdraví řidiče
 • partnerská a rovnocenná komunikace
 • udržitelnost přeprav

Vezmete-li tyto aspekty do úvahy a budete je otevřeně komunikovat, máte dobrou šanci, že budete vnímáni jako atraktivní zaměstnavatelé a nové řidiče získáte výrazně snadněji.

2. Změna image

Kromě respektu ze strany zaměstnavatele má velký význam i uznání ve společnosti. Pověst tohoto povolání je špatná a obrázek řidiče nákladního vozu, který se v silniční dopravě nebo na odpočívadle nechová právě vzorně, je ve společnosti hluboce zakořeněn.

Velká většina profesionálních řidičů přitom odvádí skvělou a spolehlivou práci. Proto je důležité vytvořit mezi lidmi povědomí o důležitosti tohoto povolání. Jak zaměstnavatelé, tak i oborová sdružení musí směrem k veřejnosti prezentovat význam tohoto povolání a vylepšit jeho image.

3. Spravedlivá odměna a rovnováha mezi osobním a pracovním životem

Jak již bylo zmíněno, hraje pracovní doba a odměna rozhodující roli při získávání nových řidičů. Práce o víkendu, přesčasové hodiny a nocování na odpočívadlech nebo v nákladním autě jsou denním chlebem řidičů a často důvodem nespokojenosti.

O to důležitější je, aby řidiči byli odměňováni spravedlivě a včas. V kombinaci s přiměřenou pracovní dobou budou řidiči v budoucnu výrazně spokojenější. Další plusový bod spravedlivé odměny: Jak ukázala studie, kterou uskutečnila Middlesex University v Londýně, přiměřená odměna pro řidiče nákladních vozů přispívá rovněž k vyšší bezpečnosti na silnicích.

4. Vytvoření bezpečných pracovních podmínek

Revírem řidičů z povolání je silnice. Chybějící místa na parkování, špinavá odpočívadla, rozbité silnice a nedostatečná infrastruktura však jejich všední den ztěžují. Pro ochranu řidičů a nákladu je proto důležité nabídnout řidičům bezpečná parkovací místa pro nákladní vozy. Ta lze rezervovat již předem prostřednictvím různých poskytovatelů, jako je např. Truck Parking Europe, a většinou nabízí dobré možnosti stravování a čistá, modernizovaná sanitární zařízení.

5. Pokrok v digitalizaci

Kromě infrastruktury na silnicích a odpočívadlech má negativní vliv na nedostatek řidičů i špatná digitální infrastruktura v logistice. S pomocí správných navigačních systémů lze například objet dopravní zácpu a vyhnout se tak zpoždění. Pracovní dobu lze přesně dokumentovat pomocí tachografu, který také umožňuje jednodušší a spravedlivější vyúčtování mzdy. A použití digitálních technologií je rozumné i při dokumentaci důležitých dat. Důležitá data se často zaznamenávají manuálně na papíře nebo v excelových souborech. Tento postup je ovšem velmi složitý a časově náročný.

S chytrými pomocníky, jako je Smart Logistics System od TIMOCOM, jsou procesy v dopravě rychlejší, jednodušší a přehlednější. V tomto systému lze centrálně řídit a spravovat veškeré kroky procesu přepravy. Faxy, excelové tabulky nebo používání různých systémů patří díky tomu minulosti a práce řidičů nákladních vozů se tak podstatně usnadní.

6. Podpora nastávajících řidičů

Povolání řidiče nákladního vozidla se zejména u mladých lidí netěší velké oblibě. Přitom má dorost pro obor mimořádný význam. Pro získání nových zájemců o toto povolání je nezbytné, aby výuka v oboru byla atraktivní, aby došlo ke zlepšení jeho image a celkově se v logistice posílila digitalizace. Jen tak lze dokázat, že se jedná o zajímavou a perspektivní práci. 

Dále je potřeba podpořit příchozí z jiných oborů a usnadnit jim nový začátek. Možnost vykonávat povolání řidiče je zapotřebí nabídnout například i kvalifikovaným osobám, které ovšem nemají řidičský průkaz EU.

7. Možnosti dalšího vzdělávání

Logistika je rychle se proměňujícím odvětvím. Digitalizace a technický pokrok jsou důvodem, že se tento obor trvale proměňuje. Nové trendy, jako je platooning, green logistics, big data nebo autonomní řízení jsou důvodem nejistoty u velké části (budoucích) řidičů. Ptají se „Jak bude tato práce vypadat v budoucnu?“ nebo „Budou řidiči v budoucnu vůbec ještě zapotřebí?“.

Pro odstranění těchto nejistot je důležité, aby zaměstnavatelé své řidiče pravidelně informovali o nejnovějším vývoji v oboru a dále je vzdělávali. Nabídka dalšího vzdělávání ze strany zaměstnavatele je vyjádřením jeho uznání vůči řidičům, které se pozitivně projeví v jejich loajalitě vůči firmě.

Další výhodou, která vyplývá z dalších kvalifikací, je profesionální vystupování vůči zákazníkům. Také oni totiž vnímají tyto změny a budou se stále více rozhodovat pro logistické firmy, které drží krok s nejnovějším vývojem.

Má odvětví budoucnost či nikoli?

Bude-li společnost a zaměstnavatelé vnímat potřeby řidičů a vytvoří-li díky tomu lepší pracovní podmínky, pak lze nedostatek řidičů v budoucnosti odstranit. Technologické, ekonomické a společenské faktory nabízí šanci, jak zlepšit image řidiče a zvýšit tak oblibu toho povolání. Jakmile k této proměně dojde, má toto povolání potenciál zažít skutečný vzestup jako bezpečné pracovní místo, které je společensky velmi relevantní a plní další důležité úlohy.

Ale i nezávisle na společnosti a ekonomice mohou zaměstnavatelé udělat mnohé, aby našli dobré zaměstnance a dlouhodobě je udrželi ve firmě. Kromě spravedlivých mezd, přiměřené pracovní doby a možností dalšího vzdělávání v sobě enormní potenciál skrývá rovněž digitalizace.

Každodenní práci řidičů mohou usnadnit například profesionální navigační systémy, tachografy nebo také chytří pomocníci, jako je Smart Logistics System od TIMOCOM. Smart Logistics System například mimo jiné pomáhá

 • rychle nalézt vhodné nabídky a kapacity pro přepravy,
 • vyřizovat objednávky digitálně a zcela bez papírování,
 • vyhýbat se dopravním zácpám na rampách pomocí řízení časových oken,
 • optimalizovat vytížení vozidel,
 • snížit administrativní náročnost odstraněním opakovaného zadávání informací týkajících se přepravy,
 • vyhnout se zdrojům chyb, které vyplývají z přepínání mezi různými programy a manuálního zadávání údajů,
 • plánovat a řídit dopravní řetězec díky informacím v reálném čase.

TIMOCOM Vám tak nabízí nejen možnost digitalizovat a optimalizovat Váš celkový proces přepravy, nýbrž i učinit Vaše řidiče šťastnými. Registrujte se nyní a přesvědčte se sami!

Digitalizujte nyní a získejte řidiče

Další zajímavé články:

Eurolicence je nutná i pro vozidla nad 2,5 t

Kdy je ten správný čas na digitalizaci logistiky?

Co získáte díky rozhraním v logistice

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru