12.01.2016

Barometr dopravního trhu: Historický výsledek v závěru 4. čtvrtletí

„Zlatý podzim“ nebyl tak zlatý, jak se očekávalo

(1)

Erkrath, 11.1.2016 – Oslabená ekonomika v Evropě, uprchlická krize, pesimističtí zasilatelé – konjunkturní klima se na konci roku výrazně ochladilo, což se projevilo i na dopravním barometru TimoCom. Poměr nákladů a volných vozů ve 4. čtvrtletí 46:54 zůstal daleko za očekáváním.  Začátek posledního čtvrtletí přitom byl velmi pozitivní.

V říjnu se evropský dopravní trh ještě vezl na letním vzestupu. S poměrem nákladů a volných vozů 49:51 se tento měsíc pohyboval lehce nad hodnotou srovnatelného období předchozího roku (48:52 v roce 2014). Nápadná byla zejména skutečnost, že „obvyklý“ pokles objemu nákladů mezi zářím a říjnem v tomto roce zdaleka nebyl tak výrazný jako v letech předchozích. V letech 2013 a 2014 poklesl podíl nákladů v tomto období vždy o pět procentních bodů, zatímco v roce 2015 to byly procentní body jen tři.

 

Polovina čtvrtletí rozbila bilanci

V listopadu ale nastal opravdový pokles objemu nákladů. Jejich podíl na dopravním trhu v Evropě sklouzl o celých jedenáct procentních bodů, což je největší propad mezi dvěma měsíci od roku 2011. Na konci listopadu byl poměr nákladů a volných vozů 38:62. Pan Marcel Frings, zástupce TimoCom, odhadoval v poslední čtvrtletní zprávě listopad jako měsíc velmi bohatý na náklady a předpovídal jejich více než 50% podíl: „Skutečnost však byla zcela opačná. To jednak ukazuje, že bych se rozhodně neměl dávat na kariéru jasnovidce či „věštce z Erkrathu“.“, usmívá se Frings a dodává, „Zároveň to znovu jasně dokládá, jak dynamické odvětí dopravy a logistiky ve skutečnosti je.“

Pozitivní odhady se přitom nezakládaly na věštění ze skleněné koule, nýbrž na podložených datech. Podíváme-li se na historická data obou závěrečných čtvrtletí, zjistíme, že výchozí pozice ve 3. čtvrtletí byla přesně taková, aby bylo možno očekávat růst nákladů v listopadu.

V letošním roce však měli zákazníci, výrobci a dopravci s vánočními obchody trochu zpoždění. To se na druhou stranu pozitivně projevilo na prosincovém výsledku. V posledním měsíci totiž dopravní barometr znovu vše dohnal a podíl nákladů vzrostl o neuvěřitelných 13 procent. To byl zatím nejvýraznější závěrečný skok od doby zaznamenávání dat pro dopravní barometr. Díky tomuto vzepětí skončil prosinec s lehkým převisem nákladů (51:49).

 

2016: Přepokládaná stabilizace

V konečném součtu je celý rok 2015 s poměrem nákladů a volných vozů 47:53 o dva procentní body lepší, než rok předchozí (45:55). Všechny závěrečné čtvrtletní hodnoty přitom vykazovaly vyšší podíl nákladů, než byla srovnatelná hodnota předchozího roku. Vyhlídky jsou zdrženlivě pozitivní. „Zcela bez jasnovideckých schopností lze rok 2016 až do posledního okamžiku jen těžko hodnotit. Řešení teroristických útoků a celkově vyšší nebezpečí terorismu, zvyšování počtu bezpečnostních kontrol a neshody v uprchlické tematice – to vše jsou záležitosti, které ovlivňují evropské hospodářství“, říká Frings. „Nezávisle na tom však existují některé pozitivní signály pro rok 2016. Zdá se, že například Irsko a Španělsko vyšly z finanční krize nejen s vyšším, ale hlavně kvalitativně lepším růstem. Hlavním pilířem by mohla být spotřeba, které kromě růstu zaměstnanosti prospívají také vyšší mzdy. V tak nesourodém regionu, jakým Evropa je, se tento pozitivní vliv pochopitelně neprojeví všude stejnou silou. Avšak dostatečně silně na to, aby se růst spíše pozitivně stabilizoval, než aby docházelo k trvalému poklesu.“

 

Více informací o TimoCom a dopravním barometru najdete na www.timocom.cz.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru