21.10.2015

Barometr dopravního trhu: převis přeprav také ve 3. čtvrtletí

TimoCom zaznamenal enormní nárůst počtu nabídek

(1)

Erkrath, 21.10.2015 – Ve 3. čtvrtletí roku 2015 vykazuje dopravní barometr TimoCom učebnicový poměr přeprav a volných vozů. 50,2 % přeprav ku 49,8 % dostupných přepravních kapacit na evropském dopravním trhu téměř přesně odpovídá teoretickému optimu. Mezi jednotlivými měsíci však došlo k výrazným výkyvům a hned samotný začátek čtvrtletí přinesl překvapení.

Druhé čtvrtletí skončilo vyrovnaným poměrem přeprav a volných vozů. Mnoho expertů počítalo s klesajícím podílem přeprav na dopravním trhu ve většině evropských zemí kvůli letním měsícům a s nimi spojeným prázdninovým obdobím. Vše ale bylo jinak. V červenci TimoCom zaznamenal poměr přeprav a volných vozů 51:49. Více přeprav než dostupných přepravních kapacit v červenci? K takové situaci došlo poprvé od roku 2011.

 

Očekává se silný závěr roku

V srpnu však dopravní barometr TimoCom již v tomto trendu nepokračoval. Na konci měsíce činil poměr přeprav a volných vozů 45:55. Podíl přeprav tak poklesl více, než ve srovnatelném období uplynulého roku (ze 47 % na 44 % v roce 2014). Marcela Fringse, zástupce společnosti TimoCom, tento vývoj nepřekvapil: „Podíl přeprav mezi letošním červencem a srpnem poklesl s šesti procentními body skutečně více, než obvykle. V posledních letech to byly v tomto období zpravidla jeden až tři procentní body. Objevili jsme však jednu zjevnou souvislost: V letech, ve kterých v červenci zaznamenáváme převis přeprav, poklesne většinou jejich podíl v srpnu více - například v již zmiňovaném roce 2011 to bylo hned o 12 procentních bodů.“

Již první zářijový týden ale ukázal, jakým směrem se bude ubírat závěrečný měsíc 3. čtvrtletí. Podíl nabídek přeprav na dopravním trhu v Evropě vzrostl o čtyři procentní body, vrcholu ale ještě zdaleka nebylo dosaženo. Nakonec k poslednímu dni v září činil poměr přeprav a volných vozů v dopravním barometru TimoCom 55:45.

V celkovém součtu tak 3. čtvrtletí přineslo sice malý, ale opakovaný převis přeprav. Takovýto závěr po dvě čtvrtletí za sebou jsme měli naposledy před dvěma lety. Marcel Frings však počítá i s dalším překvapením v posledním čtvrtletí roku 2015: „Za zajímavou považuji otázku, zda bude mít aktuální uprchlická situace vliv na ekonomiku a na odvětví dopravy. Do jaké míry omezí hraniční kontroly dopravní tok? Do jaké míry ochromí starost a péče o uprchlíky politiku? To jsou otázky, kterými se budeme zabývat v nadcházejících týdnech a měsících. Přesto však je výhled na 4. čtvrtletí optimistický. Domnívám se, že vstup do "zlatého podzimu" přinese, podobně jako v roce 2013, říjen bohatý na přepravy. Pro listopad se odvažuji předpovídat, že v tomto měsíci, podobně jako v červenci, po dlouhé době opět přesáhne podíl přeprav na dopravním trhu hranici 50 %.“

Ať už dopadnou následující měsíce do konce roku jakkoliv, jedna věc je již nyní pozoruhodná. Dopravní barometr TimoCom je v tomto roce mimořádně rozkolísaný, neboť výkyvy dosáhly až 28 procentních bodů u podílu přeprav. Za touto procentuální statistikou se ale ukrývá enormní nárůst nabídek přeprav a volných vozů v prvních třech čtvrtletích tohoto roku. Celkem bylo v burze nákladů a volných vozů od TimoCom uveřejněno o zhruba 18 % více nabídek.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru