26.01.2017

Dánka, která se prosadila

Příběhy o ženách v logistice - část 1. s Vivi Aakjær Jensen

(1)

TimoCom: Dobrý den paní Jensen. My už se spolu známe, můžete ale prosím představit Vás a Vaši firmu také našim čtenářům?

Jensen

Ráda. Jmenuji se Vivi Aakjær Jensen a od 1. ledna 2016 jsem jednatelkou společnosti Cargo 2000 A/S. Od jejího založení Michaelem Halgrenerem v roce 2000 firma trvale roste a dnes zaměstnává kompetentní tým 12 zaměstnanců.Naší hlavní činností je nákladní doprava ve Skandinávii a Německu, ale realizujeme zakázky po celém světě. Naší silnou stránkou jsou zejména sběrné a dílčí náklady a také nadměrné náklady.

 

TimoCom

Jste jedna z mála dánských vynálezkyň a spoluzakladatelka Dánské asociace vynálezců (Danish Inventor Association). Jak jste se dostala k dopravě?

Jensen

Cargo 2000 A/S je firma s velmi zkušenými a kompetentními zaměstnanci, kteří znají dopravu jako své boty. Pohled zvenčí přitom může přinést zcela nové impulsy. Z tohoto důvodu jsem tehdy byla zaměstnána nejprve jako poradkyně a později jsem vstoupila do představenstva. Protože jsem již měla zkušenost s vedením firem v různých odvětvích, mimo jiné v oblasti řemesel a zpracování kovů, brzy jsme se dohodli, že bych měla převzít vedení firmy. Mám na starosti především modernizaci firmy a optimalizaci procesů.

 

TimoCom

Co je pro Vás v tomto oboru nejnáročnější nebo velká výzva?

Jensen

Pracovat v odvětví, ve kterém za sebou nemáte dlouholeté zkušenosti, je samo o sobě ze začátku velká výzva. Současně je to ale také velmi atraktivní odvětví, které nabízí mnoho prostoru pro inovace. V Cargo 2000 A/S se již nyní zabýváme nejrůznějšími nápady, jejichž další rozpracování jistě přinese velké změny – nudit se tak nebudeme ani v budoucnu. 

 

TimoCom

V čem aktuálně vidíte největší výzvu pro Cargo 2000 A/S?

Jensen

Konkurenceschopnost vůči velkým dopravním firmám, to je určitě jedna z největších výzev, a to i do budoucnosti. Pro středně velké firmy jako jsme my, to pochopitelně není nic nového. V přímém cenovém srovnání s velkými hráči na tom budeme vždy hůř. O to důležitější dnes je, aby středně velká firma nabízela speciální služby, jejichž hodnotu dokáží zákazníci ocenit. Jen tak lze vytvořit dlouhodobou vazbu se zákazníkem a zajistit si tak vlastní rentabilitu.

 

TimoCom

Co rozumíte pod speciálními službami?

Jensen

Jeden z našich nejzkušenějších zaměstnanců, Niels Tibergaard, to výstižně shrnul v článku na našich internetových stránkách. Na prvním místě jsou to dobré vztahy v oboru, které jsme budovali dlouhá léta. Ty nám umožňují plnit zakázky mnohem efektivněji, což přináší výhody zejména našim zákazníkům. Další výhodou je, že zaměstnáváme dánské řidiče, čímž je podstatně usnadněna komunikace mezi řidičem a zákazníkem. Ale jistě nejdůležitější službou, kterou musí naši zaměstnanci plnit, je jejich skvělá péče o naše zákazníky. U nás zakázky nevyřizujeme, my se o ně staráme. V čem ale tkví rozdíl, na to se zeptejte spíše našich zákazníků.

 

TimoCom

Když se dnes mluví o aktuálních výzvách, většinou dojde na téma digitalizace. Jak to vypadá u Vás?

Jensen

Pochopitelně se v našem odvětví držíme digitálního vývoje, ale neinvestujeme bezhlavě do věcí, které by případně neměly přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Například dosud ještě nepoužíváme track&trace. Důvodem je právě popsaná péče o zakázky. Zákazník má u nás pevnou kontaktní osobu, ať se jedná o fakturu, reklamaci nebo aktuální polohu transportu. Zaměstnanec přitom vždy ví, kde se zákazníkovo zboží nachází a který řidič za ně zodpovídá. Na zákazníkův dotaz může vždy poskytnout přesnou informaci, a tak vzniká cenný dialog, který se s přidělením strohého čísla pro track&trace vytratí. Zkrátka, v současnosti je potřeba digitalizaci realizovat pro zákazníka, nikoliv pro digitalizaci samotnou.

 

TimoCom

Pro mnohé je také výzvou vyrovnat se s důsledky globalizace. Kabotáž a zahraniční pracovní síly jsou velmi diskutovanými tématy. Co si o tom myslíte Vy?

Jensen

Místo, abychom v globalizaci viděli problém, měli bychom si všímat spíše možností, které nám přináší. Původ a národnost našich řidičů nás nezajímá. Pro nás je naopak velmi důležité, abychom měli zkušené řidiče, kteří hovoří jazykem našich zákazníků a kterým můžeme důvěřovat. Koneckonců jsou součástí služby, kterou našim zákazníkům nabízíme. Pokud narazíte na řidiče, s nímž můžete bez problémů komunikovat, vede to k celkově pozitivnějšímu zážitku ze spolupráce s námi.

 

TimoCom

Děkuji za rozhovor, paní Jensen. Těšíme se, že o Cargo 2000 A/S v budoucnosti ještě uslyšíme. 

 

 

O sérii:

TimoCom je firma orientovaná do budoucnosti, která si stanovila za cíl pozitivně spoluutvářet odvětví přepravy. K tomu také patří snaha rušit zaběhnuté vzory myšlení a vytvářet tím prostor pro nové nápady. Série „Příběhy žen v logistice" má tuto snahu podpořit, neboť doprava je vnímána jako odvětví, kterému dominují muži.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru