31.10.2016

Do lavic: TimoCom vyznamenán čestnou medailí Vysoké školy pro logistiku v Poznani

Dopravní platforma vyznamenána za podporu dorostu v logistice

(1)

Erkrath, 31.10.2016 – Již řadu let spolupracuje dopravní platforma TimoCom se vzdělávacími zařízeními v celé Evropě: v oborech orientovaných na pracovní trh na Technické univerzitě Gediminas ve Vilniusu, formou pravidelných workshopů na Univerzitě Maribor nebo jako dlouholetý partner přední polské vysoké školy pro logistiku „Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)“ v Poznani. Nyní byla tato aktivita oficiálně oceněna.

Se začátkem nového zimního semestru 2016 obdržel TimoCom vyznamenání od vysoké školy v Poznani. Za „rozhodující přínos k prakticky orientované výuce" osobně předal Prof. Dr. hab. Dr. h. c. Andrzej Korzeniowski, rektor poznaňské vysoké školy, speciální medaili vedoucímu polského zastoupení TimoCom Dariuszovi Korbutovi. 

Lepší vyhlídky na uplatnění v logistice

Vysoká míra praktické připravenosti je v profesním životě často právě tím rozhodujícím faktorem, který otevírá dveře. Proto je spolupráce mezi vzdělávacími zařízeními a firmami velmi důležitá a významná. Největší evropská dopravní platforma TimoCom také přispívá k tomu, že jsou žákům, učňům a studentům předávány praktické zkušenosti z oboru. Ke školicím účelům dává tento poskytovatel IT služeb k dispozici speciální verzi dopravní platformy, s jejíž pomocí se lze naučit vyřizovat dopravní zakázky. V souvislosti s tím firma realizuje kurzy a workshopy, při nichž používá školicí brožuru vytvořenou pouze pro tyto účely. S pomocí praktických IT nástrojů a podkladů se nastávající logističtí experti nejen lépe seznamují s fungováním dopravního trhu, ale navíc bodují u potenciálních zaměstnavatelů svými certifikáty získanými v bezplatných seminářích. Jak vysvětluje Denis Pasala, regionální manažer TimoCom pro pobaltské země, je tato situace výhodná pro obě strany: „V zemích jako je Polsko, Slovinsko a Litva realizují naši regionální manažeři pravidelná školení. Investujeme tak náš čas a naše úsilí do rozvoje budoucích profesionálů v dopravě a logistice. A to je velký přínos jak pro TimoCom, tak i pro účastníky logistického řetězce."

V Polsku udělená medaile je nejen potvrzením dosavadních snah, nýbrž dle vedoucího polského zastoupení Dariusze Korbuta také velkou motivací do budoucna: „Stávající projekty budeme i nadále podporovat a spolupráci TimoCom se vzdělávacími institucemi dokonce ještě dále posilovat."

 

Více informací o TimoCom najdete na www.timocom.cz.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru