15.07.2015

Dopravní barometr hlásí výrazný nárůst přeprav ve 2. čtvrtletí

Nejvyšší podíl přeprav na trhu přeprav od roku 2012

(1)

Erkrath, 15.07.2015 – Ve 2. čtvrtletí zamířil dopravní barometr TimoCom do výšin, do kterých se nedostal už dlouho. Poměr přeprav a volných vozů 54:46 je jednoznačným potvrzením čísel ze slibného začátku roku. Tento příznivý vývoj má více příčin. Základy pro druhé čtvrtletí plné nabídek přeprav byly položeny už v dubnu. Během něj vzrostl podíl přeprav na evropském dopravním trhu v porovnání s předchozím měsícem o téměř 13 procentních bodů na 53 %. Nárůst to byl očekávaný - kvůli velikonočním svátkům v mnoha zemích Evropy a s nimi spojeným zkrácením pracovních týdnům. Pozoruhodná je však výše tohoto nárůstu, stejně jako vývoj dopravního barometru TimoCom v následujícím období.

 

Převis nabídky díky stávce na železnici

V květnu podíl přeprav dále rostl. S poměrem přeprav a volných vozů ve výši 59:41 se dopravní barometr TimoCom pohyboval výrazně nad hodnotou předchozího roku (48:52). Zvýšení počtu přeprav o celých 10,6 % bylo pro dopravce důvodem k dobré náladě. Měsíc lásky květen je díky svým mnoha svátkům vždy zárukou plného vytížení, pro letošní prudký nárůst má ale Marcel Frings, zástupce společnosti TimoCom, ještě jedno možné vysvětlení: „V květnu probíhaly v Německu krátce po sobě dvě velké stávky v nákladní železniční dopravě. Protože došlo k odstavení potřebných železničních kapacit, musely je nahradit nákladní vozy. Pro vnitroněmecké přepravy činil poměr nabídek a volných vozů v dopravním barometru TimoCom několik dní 85:15. Z této stávky na železnici profitovali dopravci z celé Evropy, kteří přijeli do Německa, aby zde pokryli potřebné kapacity.“

V červnu se pak situace znormalizovala. Stejně jako v předchozích čtyřech letech se i letos poslední měsíc druhého čtvrtletí vrátil na vyrovnanou úroveň. V jeho závěru byl poměr přeprav a volných vozů dle dopravního barometru TimoCom 50:50 a ke slovu se tak přihlásilo léto.

Také pro následující čtvrtletí počítá Marcel Frings s průběhem, který nepřinese velká překvapení: „Vycházíme z toho, že červenec, srpen a září se budou chovat stejně jako v uplynulých letech. Na začátku třetího čtvrtletí podíl nabídek přeprav na dopravním trhu lehce poklesne. V srpnu poklesne ještě o stupeň níže – počítáme s tím, že minimum se bude pohybovat okolo 45 % přeprav. Od září pak obchody porostou a nabídka přeprav znovu překročí kapacity na trhu.“

Více informací o TimoCom a dopravním barometru najdete na www.timocom.cz.

 

Délka: 2512 znaků včetně mezer

 

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru