21.07.2016

Dopravní barometr: Lehký převis přeprav v 2. kvartálu

Jarní měsíce přinesly více přeprav než začátek roku

(1)

Erkrath, 21.07.2016 – Dopravní barometr TimoCom ukazuje pro evropský dopravní trh v 2. kvartálu lehký převis přeprav. Podle toho zaznamenal TimoCom pro jarní měsíce poměr přeprav k volným vozům 52 ku 48. V jednotlivých měsících však docházelo ke značnému kolísání.

Po slabém začátku roku přišlo oteplení a ke konci 1. kvartálu roztála i dopravní branže. Napínavá zůstává otázka, zda trh bude moci tento pozitivní vývoj přenést i do příštího kvartálu.

Jarní přepravy jako na horské dráze

Aktuální čísla mluví sama za sebe - ohlašovaný rozmach dospěl k téměř vyrovnanému poměru přeprav k volným vozům. V dubnu činil podíl přeprav se 49 % o celých 16 procentuálních bodů více než v předchozím měsíci březnu. Přesto ve srovnání s předchozími roky skončil duben slaběji: v roce 2015 činil podíl přeprav 53 %, v roce 2014 dokonce 54 %. Tím bohužel duben nenavýšil oživující efekt z března na úroveň předchozích let.

U toho ale nezůstalo. Dopravní barometr nestagnoval a stoupl v květnu o dalších 10 procentuálních bodů. Tím se dostal do svého kvartálního a dokonce ročního maxima 59 % podílu přeprav. Pro zástupce firmy TimoCom Marcela Fringse leží vysvětlení na dlani: „Nárůst lze vysvětlit kratšími pracovními týdny díky svátkům a dnům, ležícím mezi státním svátkem a víkendem, kdy si mnozí berou dovolenou. Disponenti tak museli zboží dostat na silnici a dovézt k zákazníkovi v kratší době, která byla pro transport k dispozici.“

Tento výškový let však trval jen krátce. Podíl přeprav v červnu zase poklesl o 11 procentních bodů a s hodnotou 48 % skončil dokonce o jeden bod níže oproti počáteční hodnotě 2. kvartálu. Ve srovnání s předchozími lety skončil červen rovněž hůř. V roce 2015 činil podíl přeprav vyrovnaných 50 % a v roce 2014 byl lehký převis přeprav 51 %.

Pohled na absolutní čísla však přesto ukazuje, že celkově bylo v platformě TimoCom zadáno celkově víc nabídek, než ve srovnávaném období minulého roku.

Klidné výhledy do 3. kvartálu

I přes nerovnoměrný vývoj v jednotlivých měsících stálo v 2. kvartálu proti sobě 52 % podílu přeprav a 48 % volných kapacit. Celkově byl 2. kvartál bohatší na přepravy než počátek roku.

Avšak co připravuje druhá polovina roku pro evropský dopravní trh? „Výhledy na nadcházející měsíce je třeba posuzovat spíš specificky pro jednotlivé země. Podle informací o obchodním klimatu v Německu v důsledku zvýšených investic a konzumních výdajů stoupá hospodářský růst a tím se také příslušně roztočí motor transportu.

Hospodářská situace byla kromě toho v Německu i nadále posuzovaná velmi pozitivně, zatímco situace v Itálii, Portugalsku, Španělsku, Rakousku a Francii se bohužel znovu zhoršila. Co se týká důsledků brexitu, lze je zatím jen obtížně odhadovat. Výsledek referenda byl nečekaný šok a jeho dosah v současné době ještě nelze specifikovat.“, říká Frings.

Navíc se u TimoCom vychází z toho, že červenec, srpen a září budou podle posledních let probíhat spíš klidně, a že od podzimu přepravy znovu převýší volné vozy.

 

Více informací o TimoCom naleznete na www.timocom.cz.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru