11.01.2017

Dopravní barometr: Zimní období přineslo přepravy

Ve 4. čtvrtletí TimoCom poprvé zaznamenal více přeprav než volných vozů

(3)

Erkrath, 11.01.2017 – Dopravní barometr TimoCom vykazoval ve 4. čtvrtletí roku 2016 poměr přeprav a volných vozů 53:47. To je malá senzace, neboť TimoCom tímto výsledkem poprvé zaznamenal převis přeprav v tomto ročním období. Jedno je tedy jasné - evropský dopravní trh rozhodně nezamrzl.

Třetí čtvrtletí skončilo s nejvyšším ročním a čtvrtletním podílem přeprav ve výši 61 %. Sice můžeme již na tomto místě prozradit, že tak vysoký podíl přeprav následující měsíce nepřinesly, přesto však byly bohatší na přepravy než kdy předtím. Všechny tři měsíce dosáhly hodnoty 50 % a v tomto ohledu držely úroveň předchozího a současně nejsilnějšího čtvrtletí 2016.

Převisy přeprav v celém 4. čtvrtletí

Marcel Frings (Company Spokesman) předpovídal ve třetí čtvrtletní zprávě o dopravním barometru roku 2016 zlatý podzim. Aktuální čísla prozrazují, že to byla trefa do černého. V říjnu 2016 bylo proti 59 % nabízených přeprav 41 % volných vozů.

Napínavá zůstávala otázka, zda listopad přinese stejně jako v uplynulých letech velký pokles. Tato obava se nejprve potvrdila, avšak díky silnému podzimu se podařilo podíl přeprav v listopadu 2016 stále ještě udržet na 50 %. Mimořádně zajímavé přitom je porovnání s lety 2014 a 2015 - je to doslova a do písmene o dvanáct procentních bodů více přeprav než v těchto letech. Byli lidé v uplynulých letech aktivnější a mysleli na vánoční nákupy již dříve? Možné to je. Avšak i v prosinci spotřeba dále stoupala.

Ačkoliv byl listopad 2016 velmi bohatý na přepravy, tak ve vánočním měsíci prosinci podíl přeprav ještě dále narostl a nakonec dosáhl hodnoty 51 %. Frings vysvětluje důvody silného čtvrtého čtvrtletí 2016: „Díky tomu, že na konci roku nebyl sníh, podařilo se přepravit náklady bez problémů s počasím. Navíc svátky byly mimo pracovní dny, což nenarušilo probíhající pracovní procesy."

Pozitivní vyhlídky na rok 2017

Celkem se rok 2016 i přes velmi klidný start vyvíjel dobře a byl bohatý na přepravy: Od začátku jara byl podíl přeprav v každém čtvrtletním výsledku vyšší než podíl volných vozů. V závěrečném srovnání celý rok vykazuje podíl přeprav a volných vozů 48:52 a je tak blíže teoretickému optimu, než byl výsledek roku 2015 (46:54).

Co přinese ekonomice a logistice následující rok? Frings je optimista: „Dle předpovědí bude i rok 2017 rokem růstu. Přesto však existují rizika, jako nastávající volby v Nizozemí, Francii a Německu a také celkový politický vývoj. Je potřeba vyčkat, zda budou mít tyto události rozhodující vliv na ekonomické aktivity."

 

Více informací o TimoCom a dopravním barometru naleznete na www.timocom.cz.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru