20.11.2023

Navzdory silnému září: Poptávka po dopravě zůstává pod úrovní předchozího roku, ale vyrovnává se roku 2019

Dopravní barometr od TIMOCOM pro třetí čtvrtletí roku 2023

Poměr přeprav a volných vozů v Evropě

Poměr přeprav a volných vozů se upravil na úroveň roku 2019, ale stále je výrazně pod hodnotami z předchozího roku. 

Celkově byly nabídky nákladní dopravy ve 3. čtvrtletí 2023 o 21 % nižší než v loňském roce. Poměr přeprav a volných vozů se vyrovnává s hodnotami z roku 2019 před příchodem pandemie. Zvýšená poptávka po přepravě v září vedla ke zvýšení průměrné ceny přepravy. 

Dopravní barometr vykazoval v letech pandemie mimořádně nízké a vysoké hodnoty. Letošní rok se opět ustálil na úrovni roku 2019. I přes mírné oživení ve srovnání s předchozími čtvrtletími však dopravní trh nadále oslabuje. 

Poté, co v prvních dvou čtvrtletích letošního roku byly nabídky přeprav v celé Evropě výrazně pod úrovní loňského roku (1. čtvrtletí -51 %; 2. čtvrtletí -46,3 %), se ve třetím čtvrtletí rozdíl snížil, ale stále činil 21 %. Září bylo měsícem s největším počtem nabídek nákladní dopravy v tomto čtvrtletí, ale stále to bylo o 13 % méně než v září 2022. Počet nabídek v Německu byl ve 3. čtvrtletí dokonce o 32 % nižší než ve stejném čtvrtletí loňského roku.

Po letních prázdninách se podle očekávání poptávka po přepravní kapacitě opět zvýšila. V září se poptávka po dopravě na TIMOCOM Marketplace opět výrazně zvýšila: V celé Evropě bylo vytvořeno o 46 % více nabídek přepravy než v srpnu. V Německu bylo nabídek o 57 % více. V červenci byl poměr přeprav k volným vozům v Evropě 64 ku 36, v srpnu 57 ku 43 a následně v září byl méně vyrovnaný 69 ku 31.

Nabídka přeprav v Evropě

Hospodářský vývoj poptávku na dopravním trhu snižuje

Navzdory klesající inflaci oslabující ekonomika na dopravní průmysl nadále vytváří tlak. Jedním z důvodů je například zjevná slabost v odvětví stavebnictví, která má negativní dopad na stav zakázek dopravců. Omezená spotřeba a nedostatek investic v mnoha oblastech jsou však také pravděpodobnými důvody, proč se nepodařilo dosáhnout čísel z předchozího roku - jak v soukromém sektoru, jak ukazuje index spotřebitelského klimatu GfK, tak v podnikatelském prostředí. To potvrzuje i index podnikatelského klimatu ifo, který v posledních třech měsících klesl z 87,4 na 85,7, přestože očekávání respondentů se naposledy v září poněkud zlepšila. 

Maloobchodní sektor tímto vývojem trpí. Podle Spolkového statistického úřadu se obrat v srpnu 2023 oproti předchozímu měsíci reálně snížil o 1,2 %. V porovnání s předchozím rokem dokonce o 2,3 %. Podle indexu spotřebitelských cen vzrostly ceny potravin nadprůměrně o 9,0 % a spolu s cenami energií udržovaly vysokou míru inflace. 

„Vzhledem k ekonomickému vývoji vykázala celková poptávka po nákladním prostoru v Evropě ve srovnání s rokem 2022 nízkou úroveň, přestože v minulém měsíci bylo možné pozorovat mírný nárůst nabídky nákladní dopravy.“ říká Gunnar Gburek, Head of Business Affairs TIMOCOM „Dopravní trh v Německu se chová opatrně a odráží celkový hospodářský vývoj. Hlavními důvody jsou slabá zahraniční poptávka a domácí ekonomika.“ Gburek dodává, že v letošním roce se nedá předpokládat, že by došlo k výraznému nárůstu poptávky po dopravě. „Pokud se dopravní trh bude i nadále vyvíjet na stejné úrovni jako v roce 2019, poptávka po nákladním prostoru ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 opět poklesne. To se vzhledem k hospodářské situaci v Evropě a zejména v Německu zdá být reálné.“

Nabídky přeprav v Německu

Průměrná cena přepravy dosahuje nejvyšší hodnoty od začátku roku

V návaznosti na růst nabídky přeprav se průměrná cena za kilometr v září zvýšila o 6,5 % oproti předchozímu měsíci. Celkově je tato hodnota dokonce o 21,3 % vyšší než letošní únorové minimum. Navzdory tomuto meziročnímu nárůstu jsou však všechny ceny stále hluboko pod vrcholy z roku 2022, kdy byla poptávka mnohem vyšší. 

Další nabídky přeprav ze Švédska a do Švédska

Výrazné změny v nabídce přeprav lze pozorovat mimo jiné na trase mezi Německem a Švédskem. Zejména nabídky z Německa do Švédska se ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku zvýšily o 70 %. Ze Švédska do Německa to bylo i tak o 38 % více nabídek přeprav. K exportním artiklům Švédska patří vozidla, dřevěné výrobky, léčiva, železo a ocel. Pokud jde o dovoz zboží, Německo je pro Švédsko obchodním partnerem číslo jedna. Německo je podle údajů Německo-švédské obchodní komory na druhém místě po Norsku, pokud jde o vývoz. Dovozy i vývozy by rovněž překročily úroveň obchodu před pandemií. Z Německa se dováží především strojní zařízení a léčiva. 

Nižší poptávka po přepravě do Švýcarska

Na mnoha trasách směrem do Švýcarska se poptávka po přepravní kapacitě ve 3. čtvrtletí snížila, a to i přes narušení železniční dopravy způsobené Gotthardským tunelem, které mělo vést k nárůstu silniční nákladní dopravy. Například na trase z Rakouska do Švýcarska bylo o 55 % méně nabídek nákladní dopravy a z Francie do země helvétského kříže o 51 % méně nabídek nákladní dopravy než v předchozím čtvrtletí. Z Německa do Švýcarska přišlo o 42 % méně nabídek než v předchozím roce a z Itálie o 29 % méně nabídek na přepravu zboží. Kvůli železničnímu spojení, které by mělo zůstat uzavřeno několik měsíců, lze ve čtvrtém čtvrtletí očekávat nárůst silniční nákladní dopravy po Švýcarsku.

Nabídky přeprav z Belgie a Nizozemska do Německa se rovněž snížily (BE-DE -52 %; NL-DE -25 %). Jedním z důvodů je pokles vnitrozemské přepravy z námořních přístavů. Překládky kontejnerů v přístavech ZARA od začátku roku nadále klesají. 

Změny u nabídek přeprav v Q3 2023

O dopravním barometru od TIMOCOM

Pomocí dopravního barometru analyzuje FreightTech společnost TIMOCOM od roku 2009 vývoj nabídky a poptávky přeprav na burze nákladů, která je součástí Marketplace. Více než 154.000 uživatelů generuje denně až jeden milion mezinárodních nabídek přeprav a volných vozů.

Stáhnout tiskovou zprávu

Nahoru