11.04.2022

Dopravní barometr: Logistika trpí ekonomickými dopady války

Evropské hospodářství a odvětví dopravy stojí před velkými výzvami

Odvětví dopravy a ekonomické dopady

Erkrath, 11.04.2022 – První čtvrtletí roku 2022 významně ovlivnily dopady ruské války na Ukrajině. Nálada v ekonomice se v celé Evropě propadla. Potřeba dopravy je i nadále vysoká. Avšak rostoucí ceny energií se velmi silně projevily v silniční nákladní dopravě. Odvětví dopravy stojí před obrovskými výzvami.

Zvýšené ceny surovin a energií měly ve všech zemích velký vliv na odvětví dopravy a logistiky. Především prudce rostoucí cena nafty a různé cenové úrovně v Evropě škodí většinou malým dopravním firmám a konkurenceschopnosti v evropské silniční nákladní dopravě.

Poptávka po přepravních kapacitách v celé Evropě je vyšší než nabídka

Poté, co se nálada v ekonomice na začátku roku znovu zlepšila, v důsledku nejnovějšího vývoje v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině očekávání poklesla. Ekonomické efekty se projevují na dopravním trhu. Počet nabídek přeprav v Evropě celkově v prvním čtvrtletí v porovnání s předchozím čtvrtletím poklesl o 4 procenta. Důvodem je pokles počtu nabídek přeprav v lednu (-8 %) a v únoru (-12 %). V březnu se počet nabídek přeprav, a tedy poptávka po přepravních kapacitách v celé Evropě znovu zvýšila o 42 procent. Nabídka přepravních kapacit se v důsledku ekonomických dopadů - především zvýšení cen energií - snížila. Poptávka po přepravních kapacitách v celé Evropě je v prvním čtvrtletí 2022 podstatně vyšší než nabídka. Poměr nabídek přeprav k nabídkám volných vozů v průměru činil cca 70:30. Stejně je tomu například také na vnitroněmeckém dopravním trhu. Poptávka je trvale vyšší než nabízené přepravní kapacity.

Dopravní barometr: Logistika trpí ekonomickými dopady války

 

Rozdíly v relacích zemí

Některé relace ovšem ukazují kompletně odlišný poměr: Nabídka volných vozů z Německa do Itálie se v prvním čtvrtletí po zpočátku vyrovnaném poměru vyvinula k výraznému převisu volných kapacit ve výši většinou přes 70 procent. „U relace Německo - Itálie se zřejmě projevuje přetrvávající nedostatek výrobních kapacit v německém hospodářství“, analyzuje Gunnar Gburek, Head of Business Affairs u TIMOCOM, vývoj s ohledem na pokles vývozu.

Dopravní barometr: Logistika trpí ekonomickými dopady války

 

V opačném směru bylo možno pozorovat, že poměr přeprav a volných kapacit před začátkem války a přijatými sankcemi byl nejprve rovněž na vyrovnané úrovni mezi 60:40 a 40:60 procenty. Poté se ale v březnu nabídka volných vozů propadla a poptávka obrovsky překračovala nabídku: cca 75 procent nabídek přeprav proti 25 procentům nabídek volných vozů. A to přesto, že rychle rostoucí náklady na energie rovněž tvrdě dopadly na mnoho důležitých sektorů italské ekonomiky. Zejména ocelářský průmysl je extrémně odkázán na surovinové rezervy z Ukrajiny, takže téměř všechny ocelárny snížily svou produkci a v některých případech ji dokonce zastavily. Jiným oborům se zjevně podařilo svůj vývoz do Německa zachovat, a dokonce zvýšit, a tak zajistit trvale vysokou poptávku po volných přepravních kapacitách.

 

Snížení přepravních kapacit z důvodu vysokých cen energií

Zvýšené ceny surovin a energií měly ve všech zemích velký vliv na odvětví dopravy a logistiky. Především prudce rostoucí cena nafty a různé cenové úrovně v Evropě škodí většinou malým dopravním firmám a konkurenceschopnosti v evropské silniční nákladní dopravě.

Skutečnost, že podíl nabídek přeprav v systému od TIMOCOM je v celé Evropě tak vysoký, je způsobena mimo jiné podstatným poklesem množství přepravních kapacit. V důsledku rychle rostoucích cen energií a přetrvávajícího nedostatku řidičů mnohé dopravní firmy prodaly nákladní vozidla nebo je dočasně vyřadily.

Razantní nárůst ceny energií u nafty a plynu a nedostatek řidičů v Evropě se v důsledku války na Ukrajině dále vyostřuje. Mnoho ukrajinských řidičů z povolání se vrátilo do své země a chybí především baltským a polským spedicím a dopravcům.

Co znamená válka na Ukrajině pro dopravní trh?

V Polsku, které přímo sousedí s Ukrajinou, jsou dopady citelně znát: Protože zde pracovalo hodně ukrajinských řidičů, ztratily některé firmy až třetinu svého personálu a musely část své flotily vyřadit z provozu. Poté, co většina evropských zemí ukončila svou spolupráci s ruskými partnery, navíc poklesla poptávka po přepravních službách. Dalším důvodem slabé poptávky je, že část ukrajinských firem zastavila svůj provoz, přestala objednávat díly nebo zasílat zboží. To platí zejména v oblasti automobilové výroby.

Přepravy z Evropy do Ruska se téměř zastavily. Od poloviny března nejsou v systému od TIMOCOM téměř žádné poptávky na přepravu směrem do Ruska. Nabídky přeprav z Evropy do Ruska se v březnu propadly o cca 85 procent. To se v dohledné době pravděpodobně nezmění. Kvůli sankcím se do Ruska dováží již jen několik málo výrobků a cesty do země jsou komplikované a časově velmi náročné.

Zajímavý vývoj lze pozorovat u nabídek přeprav z Evropy do Ukrajiny. Po začátku války počet nabídek přeprav výrazně poklesl a celkově se propadl o 50 procent. V březnu se jejich počet ovšem na krátkou dobu opět zvýšil. „Vidíme, že po vypuknutí války byly v našem systému poptávány a zadávány zejména přepravy humanitárního materiálu,“ říká Gunnar Gburek. Ať je to jakkoliv nepředstavitelné: Na západě Ukrajiny se dále vyrábí. Ve Smart Logistics System od TIMOCOM jsou i nadále poptávky na přepravu směrem na západ, i když i tady to zdaleka není tolik jako před začátkem války. Poptávky přeprav z Ukrajiny poklesly v březnu v porovnání s předchozím měsícem o více než 80 procent.

Současná situace a výzvy s ní spojené se týkají každé země v Evropě a konec není v dohledu. „Evropa stojí při sobě a společně zvládá výzvy pro hospodářství a odvětví dopravy. Země kromě toho poskytují rovněž humanitární pomoc lidem na Ukrajině,“ říká Gunnar Gburek, Head of Business Affairs u TIMOCOM. „Takovouto solidaritu sotva kdo předpovídal.“

První dopravní stávky a protesty v Evropě

Objevují se ovšem i první protesty proti dopadům v odvětví dopravy. V Německu, Španělsku a Francii se již konaly první protesty řidičů nákladních vozů proti vysokým cenám energií, které vedly ke krátkodobým výchylkám v nabídkách přeprav. Stávka v dopravě způsobila především ve Španělsku dvoutýdenní zastavení provozu nákladních vozidel, které vyvolalo těžkou ekonomickou krizi. Některá odvětví, jako mlékárenství, zemědělství nebo potravinářství, stejně jako automobilový průmysl a stavebnictví, musela svou činnost přechodně zastavit. Zjevné to bylo rovněž u nabídek přeprav, které v rámci Španělska vzrostly během stávky z méně než 10 procent na více než 50 procent. K takovému vývoji ve Španělsku ještě nikdy předtím nedošlo.

Dopravní barometr: Logistika trpí ekonomickými dopady války

 

I když vláda se stávkujícími nejednala, byly protesty ve Španělsku v konečném důsledku úspěšné: Odvětví dostane 1,125 miliard euro jako kompenzaci růstu cen pohonných hmot. Kromě slibu minimální dotace 20 centů na litr nebo kilogram paliva u nafty, benzínu, plynu a aditiva Adblue byly kromě jiného přislíbeny přímé dotace ve výši 450 milionů eur pro firmy v osobní a nákladní dopravě, jakož i zdvojení prostředků na podporu při ukončení dopravního povolání.

Finanční úlevy k zajištění dopravních kapacit

Současná dynamika velmi ztěžuje předpovědi pro druhé čtvrtletí. Jestliže se ale nepříznivé ekonomické dopady a protesty v dalších zemích zvýší, bude druhé čtvrtletí 2022 pro odvětví dopravy a celé evropské hospodářství náročné. Pokud evropské vlády dopravu plošně finančně podpoří a uleví jí, jak se o tom diskutuje například v Německu a mnoha východoevropských zemích, mohla by se situace dopravních firem trochu zklidnit. Dopravní kapacity by pak nebylo nutno tak masivně snižovat, jak se obává mnoho logistických svazů.

Aktuální vývoj a informace z dopravního trhu zveřejňují experti z TIMOCOM také pravidelně v novinkách z dopravního barometru na LinkedIn. S pomocí dopravního barometru analyzuje FreightTech společnost TIMOCOM od roku 2009 vývoj nabídky a poptávky přeprav ve 46 evropských zemích. Více než 147.000 uživatelů generuje denně až 1 milion mezinárodních nabídek přeprav a volných vozů ve Smart Logistics System. Systém pomáhá více než 50.000 zákazníků TIMOCOM digitálně optimalizovat své logistické procesy.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru