08.08.2022

Dopravní barometr od TIMOCOM - 2. kvartál 2022

Nerovnováha na evropském dopravním trhu

Dopravní barometr průběh

Poptávka po přepravních kapacitách roste i ve druhém čtvrtletí, naopak počet nabídek volných vozů celkově klesá. Od spuštění balíčku mobility se výrazně snížil rovněž počet přeshraničních malých přeprav.

„Důležitost možnosti získat na poslední chvíli volný vůz na trhu krátkodobých obchodů navzdory vyšším nákladům vzrostla. Všichni mluví o cenách, ale tady se ukazuje, že dostupnost přepravních kapacit je aktuálně důležitější než výhodná nabídka.“ Gunnar Gburek, Head of Business Affairs, TIMOCOM.

Erkrath, 29.07.2022 – Na evropskou ekonomiku nepříznivě doléhají zvýšené ceny energií a rostoucí materiálové a osobní náklady. Dopady na silniční nákladní dopravu: Dopravci dále snižují svoje již beztak omezené přepravní kapacity. To vyostřuje nerovnováhu, jak dokládá dopravní barometr od TIMOCOM.

Problémy v přepravě roztáčí cenovou spirálu v Evropě

Navzdory problémům s dodávkami, nedostatku surovin a chybějícím dílům od subdodavatelů ve výrobě, je poptávka po silniční přepravě i nadále vysoká. Zatímco poptávka dále roste, nedostatek řidičů a kapacit v přepravě přispívá k roztáčení cenové spirály. Poměr nabídek přeprav a volných vozů v Evropě je v obrovské nerovnováze, která se jasně odráží v průběhu druhého čtvrtletí. Poměr přeprav k nabízeným volným vozům v Evropě činil v červnu průměrně 85:15.

Dopravní barometr od TIMOCOM

V rámci Německa byl tento poměr v průměru dokonce 89:11. Ve druhém čtvrtletí tady byla zejména v dubnu a květnu vysoká poptávka po volných vozech, a tedy odpovídající množství nabídek přeprav v burze nákladů od TIMOCOM. Nabídky přeprav vzrostly v dubnu v porovnání s březnem 2022 o 26 procent. V červnu poptávka v porovnání s předchozím měsícem lehce poklesla, stále ještě ale byla o 14 procent vyšší než ve stejném období uplynulého roku. Celkově byl u vnitroněmeckých přeprav ve druhém čtvrtletí zaznamenán nárůst o 63 procent v porovnání s prvním čtvrtletím.

Snížení přepravních kapacit - méně dostupného ložného prostoru

Mnoho dopravců a speditérů snížilo v důsledku nárůstu cen surovin a energií a nedostatku řidičů své přepravní kapacity nebo neaktivovali ty kapacity, které dříve vyřadili z provozu. Celková nabídka dostupných nákladních vozů v burze nákladů od TIMOCOM se v dubnu snížila o 19 procent. V celém čtvrtletí bylo k dispozici o 7 procent méně přepravních kapacit než v prvním čtvrtletí. Rovněž v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku se nabídka nákladních vozů o 10 procent snížila.

„Nacházíme se na trhu dodavatele“, popisuje Gunnar Gburek, Head of Business Affairs u TIMOCOM, současnou situaci. „Důležitost možnosti získat na poslední chvíli volný vůz na trhu krátkodobých obchodů navzdory vyšším nákladům vzrostla. Všichni mluví o cenách, ale tady se ukazuje, že dostupnost přepravních kapacit je aktuálně důležitější než výhodná nabídka.“

Trochu uklidnění na trhu by mohlo přinést řešení Evropské komise, které bylo navrženo na konci června. Tento návrh má ukrajinským řidičům z povolání usnadnit přístup na evropský trh práce. Ukrajinští řidiči, kteří byli nuceni uprchnout, by tak po dobu, kdy jim bude poskytována ochrana, mohli řídit se svým ukrajinským řidičským průkazem v EU, aniž by jej museli nechat přepsat. Kromě toho mají být v celé Evropě uznávány kvalifikace řidičů z povolání získané na Ukrajině.

Balíček mobility I - Důvod pro pokles přeshraničních přeprav?

V Polsku se opět rýsuje první růst kapacit: Poptávka po nových nákladních vozech stoupá. Podle polského odborného tisku plánuje 70 procent zdejších dopravních firem nákup nových vozidel, a to i přes vysoké ceny. Problémem je malá nabídka nových vozů: Speditéři musí na nový vůz čekat několik měsíců nebo dokonce i rok.

Se vstupem balíčku mobility I v platnost již nemůže mnoho dopravců, kteří ještě neobdrželi EU licenci pro vozidla do 3,5 tun nebo o ni nepožádali, od 21. května provádět mezinárodní přepravy v rámci Evropské unie. Důsledkem je, že přeshraniční přepravy do 3,5 t z a do Polska zaznamenaly v červnu v porovnání s předchozím měsícem pokles o 38 procent. Nabídky přeprav v Polsku se ve druhém čtvrtletí zvýšily celkem o 4 procenta. Důvodem je mimo jiné růst elektronických obchodů, i v důsledku přesunutí ukrajinských firem po začátku války do Polska.

Tato okolnost také vysvětluje, proč barometr dopravy pro polskou vnitrozemskou dopravu v červnu 2022 znovu ukazoval nadprůměrný poměr přeprav a volných vozů 70:30. „Na konec nerovnováhy na dopravním trhu si ale ještě budeme muset chvíli počkat“, předpovídá Gunnar Gburek.

Dopravní barometr od TIMOCOM

Poptávka po skladových plochách stoupá

Aktuální situace v logistice oživila poptávku po skladech v Polsku. Například doprava pšenice z Ukrajiny vyvolala dodatečnou potřebu skladů v Polsku. Stovky přeprav způsobily na hranicích obou zemí na přechodnou dobu chaos. V systému, který nabízí TIMOCOM, to vedlo ke krátkodobé špici na relaci Ukrajina - Polsko na konci května a začátku června tohoto roku.

Nabídka prázdných skladových ploch se v prvním čtvrtletí 2022 snížila ze 3,9 procent na 3,3 procenta. Tento trend pokračuje i v aktuálním čtvrtletí a vede k růstu nájmů.

Dopravní barometr od TIMOCOM

Od počátku roku převyšovala v České republice nabídka volných vozů. To se však změnilo v březnu, kdy se nabídky přeprav a volných vozů potkávají, a ve druhém čtvrtletí již značně nabídky přeprav převyšují.

S pomocí dopravního barometru analyzuje FreightTech společnost TIMOCOM od roku 2009 vývoj nabídky a poptávky přeprav ve 46 evropských zemích. Více než 147.000 uživatelů generuje denně až 1 milion mezinárodních nabídek přeprav a volných vozů ve Smart Logistics System. Systém pomáhá více než 50.000 zákazníků TIMOCOM digitálně optimalizovat své logistické procesy.

Aktuální vývoj a informace z dopravního trhu zveřejňují experti z TIMOCOM pravidelně v novinkách z dopravního barometru na LinkedIn.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru