01.08.2023

Dopravní barometr: Slábnoucí konjunkturu doplňuje letní propad

Nabídky přeprav v Evropě

Počet nabídek přeprav v Evropě se ve druhém čtvrtletí zvýšil o 57 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Celkový objem přeprav zůstává pod úrovní loňského roku a pod úrovní z doby před kovidem.

Počet nabídek přeprav v Evropě ve druhém čtvrtletí roku 2023 © TIMOCOM / volně k redakčnímu použití.


Počet nabídek přeprav v Evropě se ve druhém čtvrtletí zvýšil o 57 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Celkový objem přeprav zůstává pod úrovní loňského roku a pod úrovní z doby před kovidem.

Erkrath, 14.07.2023 – Evropský dopravní trh se v první polovině roku 2023 pohyboval na nižší úrovni než v předchozím roce a je pod hodnotami z období před kovidem a rokem 2019. Po posledních dvou výjimečných letech, které byly ještě poznamenány pandemií a následky dohánění, se silniční nákladní doprava celkově značně zklidnila. Ve 2. čtvrtletí roku 2023 bylo na spotovém trhu v Evropě k dispozici v průměru o 46,3 % méně nabídek přeprav než ve stejném čtvrtletí předchozího roku. V Německu bylo v průměru dokonce o 59 % méně nabídek. Průměrná cena za kilometr přepravy v Evropě byla ve druhém čtvrtletí o 14,1 % nižší než ve stejném čtvrtletí loňského roku.

Dopravní trh na začátku čtvrtletí vzdoruje negativnímu ekonomickému vývoji

Po slabém začátku v prvním čtvrtletí se ve druhém čtvrtletí objevily první známky zvýšení poptávky po dopravě. V rozporu s info-indexem ukazujícím na zhoršování obchodního klimatu bylo v dubnu na spotovém trhu v celé Evropě podáno o 40 % více nabídek přepravy a v Německu o 61 % více nabídek přepravy než v březnu 2023. V květnu přibylo v Německu o 18 % více nabídek pžeprav než v předchozím měsíci, zatímco v celé Evropě to bylo o 8 % více. Celkově se v důsledku vysoké úrovně na začátku 2. čtvrtletí objevilo na TIMOCOM Marketplace o 57 % více nabídek na přepravu zboží než v předchozím čtvrtletí.

Výrazný nárůst nabídek přeprav ve druhém čtvrtletí je částečně způsoben sezónním obchodem. „Měsíce duben a květen byly letos zatím nejsilnějšími měsíci, pokud jde o nabídky přeprav, a to kvůli zvláštním výzvám, které přinesly zkrácené prázdninové týdny,“ vysvětluje Gunnar Gburek, Head of Business Affairs společnosti TIMOCOM.

This is an embedded image

Oslabení relací v důsledku klesajícího vývozu

Podle Spolkového statistického úřadu se dovoz a vývoz v eurozóně celkově snížil a v Německu došlo k poklesu dovozu a vývozu. Ekonomika v Evropě oslabuje, jak je jasně patrné z dopravního barometru společnosti TIMOCOM. Ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku byl opět zaznamenán velký pokles na trasách Německo-Francie (DE-FR -53 %) a Francie-Německo (FR-DE -64 %). Z Belgie do Německa přišlo o 56 % méně nabídek. Nabídek nákladní dopravy z Nizozemska s místem určení v Německu bylo o 40 % méně (NL-DE -40 %). Kromě toho došlo k poklesu přepravy ze Spolkové republiky do Belgie, Nizozemska, Itálie a České republiky.


Institut pro světovou ekonomiku (IfW) v Kielu sice očekává mínus 0,3 % oproti předchozímu roku namísto na jaře předpovídaného plus 0,5 %, nicméně po slabém zimním pololetí očekává ve zbytku roku mírný růst německé ekonomiky. A skutečně, ve 2. čtvrtletí ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2023 lze zaznamenat zřetelný nárůst nabídek nákladní dopravy v mnoha zemích, mimo jiné z Belgie a do Belgie, jakož i z Nizozemska a Itálie a do Nizozemska.

This is an embedded image

Nekonzistentní trend ve vývoji vnitrostátní dopravy

Zatímco Velká Británie a Polsko dokázaly výrazně zvýšit poptávku po vnitrozemské dopravě, vývoj v Německu a Francii, ale také v Rakousku a Maďarsku se oproti druhému čtvrtletí roku 2022 snížil. V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2023 však došlo ke zřetelnému nárůstu nabídek přeprav. Jeden z důvodů: Zatímco ve Francii a Německu došlo ve 2. čtvrtletí 2022 k mimořádnému nárůstu nabídek přeprav v důsledku efektu dohánění z období kovidu, ve Spojeném království a Polsku nebyl v té době tak silný. Proto bylo nyní možné dosáhnout těchto nárůstů o 66 %, resp. 25 % ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku. U vnitrostátní přepravy v Rakousku (AT-AT -54 %) a Německu (DE-DE -49 %), stejně jako ve Francii (FR-FR -35 %) a Maďarsku (HU-HU -35 %) se nepodařilo opět dosáhnout výjimečných hodnot z předchozího roku, a to i přes nárůst ve 2. čtvrtletí 2023 oproti prvnímu čtvrtletí.

This is an embedded image

Přichází letní propad: Klesající trend od června

Od června je v celé Evropě patrný klesající trend v počtu nabídek přeprav, který je způsoben tradičně slabými letními měsíci, jež se zároveň shodují se zpomalující se ekonomikou. V červnu klesl počet vstupů do nákladní dopravy v celé Evropě o 15 % ve srovnání s předchozím měsícem.


Udivující je v té souvislosti, že nabídky nákladních prostor se v tomto období nezvýšily, ale meziročně se snížily o 10 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 29 %. Klesající ekonomika má dopad na spotový trh na obou stranách, na nabídky přeprav i na nabídky volných vozů. „Dopravci navíc nabízeli své služby opět prostřednictvím klasických distribučních kanálů, nebo kvůli nedostatečným vyhlídkám na úspěch dávali k dispozici méně kapacit,“ vysvětluje Gunnar Gburek poznatky z četných rozhovorů se speditéry. Účast poskytovatelů služeb ve výběrových řízeních se ve 2. čtvrtletí oproti 1. čtvrtletí 2023 snížila: o 45 % nižší počet nabídek při téměř konstantní nabídce nabídek na pravidelnou přepravu lze vysvětlit vyšší poptávkou po kapacitě na spotovém trhu.


Naděje, že se ekonomika ve druhé polovině roku opět zvedne, zůstává. Dopravní průmysl má zkušenosti s řešením náročných situací. „Profesionální řidiči a dispečeři jsou v posledních letech pod velkým tlakem a neustále pracují na plné obrátky. Proto mohou v méně turbulentních letních měsících poněkud polevit,“ říká Gunnar Gburek. „Očekává se, že nejpozději od podzimu bude po přepravních kapacitách opět větší poptávka a nákladní automobily budou opět naplno vytíženy.“

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru