24.01.2017

„Jeden to chce tak, druhý jinak“

Pět problémů při výměně palet z pohledu Alexandera Oebela, advokáta společnosti TimoCom

(2)

Erkrath, 24.01.2017 – Na trhu krátkodobých přepravních zakázek se dodavatelé musí vyrovnat s nízkými maržemi a vysokým časovým tlakem. Když přitom ještě vznikne dluh na paletách, může se zakázka snadno dostat do mínusu. Alexander Oebel, advokát společnosti TimoCom, shrnuje největší problémy při výměně palet do pěti bodů.

   1. Různí zadavatelé a různé požadavky

Případ: „Jeden zadavatel potřebuje zcela prázdné vozidlo, následující očekává prázdné palety na výměnu. Pokud ale jako dopravce budu mít prázdné palety s sebou, jsou hned dvě nebo tři místa v nákladním vozidle obsazena v případě, že nevlastním žádný paletový box. Člověk nemůže vozidlo vybavit na všechny možné scénáře.“

Tip: Zeptejte se, zda zadavatel vede paletové účty a zda se nachází na reálně dosažitelném místě, aby bylo možno vyrovnat případné paletové dluhy. Také můžete před nakládkou koupit použité palety, které stojí jen pár euro. Protože pokud Vám budou chybějící nebo poškozené palety později fakturovány, pak za ně můžete zaplatit i 10 euro za kus a více.

   2. Krátkodobé plánování

Případ: „Dohody na trhu jednorázových přeprav jsou velmi rychlé. Nákladní vozidlo je často na cestě ještě dříve, než se stihnou vyjasnit podrobnosti, jako je třeba výměna palet. Pak dodavatel zjistí, že se jízda nevyplatila, protože například vznikl dluh na paletách."

Tip: U zakázek sjednávaných na poslední chvíli je dobré vyjasnit otázku palet ihned a ideálně ji zohlednit již při plánování další zakázky. Sjednat lze také vrácení palet později.

   3. Regionální rozdíly

Případ: „Výměna palet není automatická a není zvykem ve všech evropských zemích. V případě sporů tak vznikají nejen jazykové problémy, ale věc nelze vyřešit ani právní cestou."

Tip: Informujte se o tom, jaká v zemi platí pravidla pro nakládku resp. vykládku, a tyto informace vědomě zahrňte do plánování.

   4. Palety za palety

Případ: „U mnoha smluvních ustanovení není jasné, kdo nese zodpovědnost a riziko spojené s výměnou palet, zejména za vrácení v místě vykládky. Účinnost takovýchto VOP je právně často pochybná. Právního sporu se však mnozí obávají, protože nechtějí riskovat další výdaje.“

Tip: Pod označením „Bonnská a Kolínská výměna palet" existují v Německu již dlouhou dobu modelová ustanovení, která můžete použít ve svých zakázkách. Přitom musíte vždy zaznamenat počet přijatých a vyměněných palet. Pokud zdokumentujete, že pro Vás nebyly nachystány žádné palety, nehrozí, že riziko zůstane Vám jako dopravci.

Bonnská výměna palet je vhodná např. pro linkové dopravy, u kterých dopravce vrací prázdné obaly z místa vykládky zpět do stejného místa nakládky.

Kolínskou výměnu palet je lepší použít v případě měnících se míst nakládky. V tomto případě musí dopravce sám poskytnout palety v místě nakládky. Na místě vykládky znovu dostane prázdné palety pro další použití.

   5. Zákaz zápočtu

Případ: „Velmi rozšířený je mylný názor, že je zákonem stanoveno, že náklad musí být vždy nejprve zaplacen ze 100 %. Dokonce ve Všeobecných německých nebo rakouských speditérských podmínkách platí tato zásada jen omezeně. V praxi je pravidlem zápočet přepravného a protipohledávky."

Tip: Podmínky výměny si vyjasněte vždy hned na začátku. Zeptejte se, jak a co je potřeba vyměnit: Düsseldorfské palety, europalety nebo drahé mřížové boxy? Domluvte se, kdo bude zodpovědný za to, když bude něco jinak, než bylo dohodnuto. Přesná dokumentace je naprosto zásadní. Paletový a dodací list byste proto měli vždy oddělit a zkontrolovat, zda je zapsán správný počet palet a zda je jasné, kdo kde co od koho dostal.

 

Více informací o TimoCom najdete na www.timocom.cz.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru