15.02.2022

Dopravní barometr od TIMOCOM - 4.kvartál 2021

Vysoká poptávka po přepravních kapacitách

Dopravní barometr od TIMOCOM ukazuje celkový nárůst počtu nabídek přeprav.

Erkrath, 15.02.2022 – Čtvrté čtvrtletí roku 2021 zaznamenalo pokračující trend rostoucího počtu nabídek přeprav a nerovnováhu v poměru k nabídkám volných vozů. Dopravní barometr od TIMOCOM i nadále vykazuje nárůst nabídek přeprav ve Smart Logistics System v porovnání s předchozím rokem. Kumulovaná data ze 46 evropských zemí ukazují výrazný růst o 51 procent. Tato hodnota se lehce zvýšila i v porovnání se třetím čtvrtletím.

„Kapacit není mnoho, ale jsou. Digitální aplikace mohou pomoci při optimálním vytěžování dostupných volných vozů.“ Gunnar Gburek, šéf obchodu u TIMOCOM

Dopravní trh roste i přes nepříznivé klima pro obchody

Navzdory přísnějším opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru dopravní trh ve čtvrtém čtvrtletí dále posílil. V porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku bylo od října do prosince 2021 včetně uveřejněno v systému od TIMOCOM celkem o 9 procent nabídek přeprav více. Především listopad a prosinec byly pro speditéry a dopravní firmy v celé Evropě díky předvánočním obchodům opět velmi silnými měsíci: Objem nabídek přeprav na trhu jednorázových obchodů se v porovnání s hodnotou předchozího roku zvýšil o 88 procent. V prosinci se počet přeprav v porovnání se stejným měsícem roku 2020 zvýšil o 52 procent.

Zatímco v říjnu se v porovnání s předchozím měsícem nabídky přeprav propadly o 10 procent, v listopadu se dopravní trh opět zotavil a vzrostl o 8 procent. I přes opětovný pokles v prosinci o 5 procent je celkový výsledek kladný:

Napříč evropskými zeměmi byl v porovnání se čtvrtým čtvrtletím 2020 vygenerován celkově nárůst nabídek přeprav o 51 procent. Setrvalý vývoj rostoucí poptávky je signálem ozdravění ekonomiky.

Poptávka po přepravních kapacitách v Německu nepolevuje

Vnitrostátní dopravní trh v Německu vygeneroval po nadmíru silném září (+60 %) v říjnu o 18 procent přeprav méně než v předchozím měsíci. V porovnání s poklesem ve třetím čtvrtletí (-18 %) ale nabídky přeprav znovu vzrostly o 2 procenta. Čtvrté čtvrtletí je tak o 37 procent vyšší než čtvrtletí předchozího roku. Listopad byl i v Německu měsícem s nejvyšším počtem nabídek přeprav ve čtvrtém čtvrtletí a byl o 87 procent vyšší než ve stejném období předchozího roku.

Poptávka po volných vozech totiž nepolevuje. I navzdory problémům s dodávkami a zpožděním jsou volné vozy - i pro přepravy v zázemí, např. od přístavních terminálů - nedostatkovým a velmi žádaným zbožím. Poměr mezi nabídkami přeprav a nabízenými nákladními vozy je nevyrovnaný. Tento vývoj má dopady i na cenu přepravy, jak sleduje Gunnar Gburek, odborník na logistiku a šéf obchodu u TIMOCOM. „Tlak na cenu přepravy roste v důsledku zvyšujících se cen pohonných hmot a rostoucích nákladů na vozidla. Nyní rostou rovněž personální náklady, poplatky za CO2 a další servisní poplatky, například za časy vykládky nebo čekání“, říká firemní mluvčí. „Důležité je neblokovat nedostatkové kapacity dlouhodobě, protože nepotřebné rezervování nákladních vozů redukuje dostupné přepravní kapacity a dále zvyšuje cenu na trhu.“

Růst u sklápěčů, cisteren a mega trailerů

Z typů vozidel byly v roce 2021 v porovnání s předchozím rokem žádány především sklápěče a cisternové návěsy. U posledně jmenovaných vzrostla poptávka o 236 procent, u sklápěcích nákladních vozů to bylo v průměru 297 procent. V kurzu jsou i chlazené přepravy: Chladírenské vozy a návěsy byly poptávány o 184 procent častěji. Dále je zvýšený zájem o jumbo a mega trailery, které byly v popisech nabídek uváděny o 159 procent častěji. Návěsy s výškově nastavitelnou střechou, o které v roce 2020 ještě nebyl velký zájem, vzrostly dokonce o 90násobek. To mimo jiné naznačuje, že zadavatelé se snaží pokrýt jednou přepravou co nejvíce zboží. Tento trend by se mohl udržet i v roce 2022.

Dopravní barometr od TIMOCOM

Porovnání relací zemí: Propad Velké Británie po Brexitu v lockdownu

Mezi největšími propady v počtu nabídek přeprav v porovnání s minulým rokem v rámci evropské silniční nákladní dopravy jsou obecně relace z a do Velké Británie:

  • DE => UK: říjen -18 %, listopad -16 % a prosinec o -48 %

Rovněž nabídky přeprav z Francie na ostrovy poklesly:

  • FR => UK: říjen -4 %, listopad -12 % a prosinec -33 %

Přepravy z Velké Británie do Německa poklesly v říjnu o 11 procent, v listopadu ale znovu o 25 procent vzrostly, avšak v prosinci se opět propadly o 57 procent.

  • UK => DE: říjen -11 %, listopad +25 % a prosinec -57 %

Příčinou tohoto vývoje je šíření varianty Omikron a nový lockdown, ale i změny v celních předpisech v důsledku brexitu.

Více přeprav ve Francii i do Francie

Příznivý vývoj ve srovnání s rokem 2020 lze naproti tomu pozorovat u přeprav v rámci Francie a přeprav směřujících do Francie. Francouzský hrubý domácí produkt se podle Evropské komise zvýšil o 6,5 procenta, což je více než evropský průměr 5,9 procent. Tato dynamika se projevuje i na růstu vnitrostátních přeprav:

  • FR => FR: říjen +39 %, listopad +101 % a prosinec +70 %

Posílily rovněž nabídky přeprav z Německa s cílem ve Francii:

  • DE => FR: říjen +19 %, listopad +99 % a prosinec +75 %

Výrazný nárůst přeprav z Nizozemska

Přepravy s původem v Nizozemsku do sousedního Německa opět rostly. Již v listopadu bylo Nizozemsko z důvodu šíření varianty Omikron zařazeno mezi vysoce rizikové země. V prosinci byl v zemi opět vyhlášen lockdown. To ve 4. čtvrtletí přineslo přepravy navíc a zvýšený tok zboží do tohoto sousedního státu.

Konkrétně byly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku naměřeny tyto změny:

  • NL => DE: říjen +61 %, listopad +258 % a prosinec +97 %

Polský dopravní trh na konci roku poklesl

V Polsku se součet vnitrostátních přeprav ve čtvrtém čtvrtletí snížil. Podíl přeprav k volným vozům byl sice se 36 procenty vyšší než ve čtvrtém čtvrtletí 2020, ale v porovnání s předchozím čtvrtletím poklesl počet přeprav ve čtvrtém čtvrtletí o 12 procent. Důvodem je kromě celoevropského hospodářského vývoje i situace na polsko-běloruské hranici. Kvůli tomuto migračnímu konfliktu došlo k několikadenním uzavírkám a hromadění nákladních vozů na obou stranách hranice.

Ale i v Polsku se pozitivně projevily vánoční obchody z konce roku: Po poklesu o 4 procenta v říjnu se dopravní trh v listopadu v porovnání s předchozím měsícem zlepšil o 21 procent. Ovšem i navzdory vánočním prodejům nestačil tento nárůst ke změně trendu v polské vnitrostátní dopravě. Podobný vývoj byl zaznamenán již v předchozím roce, díky tomu lze doufat v příznivý vývoj v roce 2022.

Ohlédnutí za rokem 2021 a výhled na rok 2022

V roce 2021 celkově pokračovalo ozdravění evropské silniční nákladní dopravy, které začalo v druhé polovině roku 2020. Uplynulý rok se ale v důsledku pandemie vyznačoval zejména nedostatečnými kapacitami a problémy s dodávkami. A v neposlední řadě i závažným nedostatkem řidičů v Evropě. K tomu se přidala rostoucí inflace a zvyšující se ceny surovin a pohonných hmot. Tyto aspekty budou zaměstnávat logistiku i v novém roce. Přesto se však Gunnar Gburek, šéf obchodu v TIMOCOM, neobává, že se nepodaří zajistit zásobování: Mohlo by ovšem v celé Evropě docházet ke zpožďování dodávek. „Především speciální přepravy, jako chladírenské vozy, nebudou v silniční nákladní dopravě vždy rychle po ruce. U standardních přeprav je na trhu jednorázových přeprav větší šance na úspěch“, říká Gunnar Gburek. „Kapacit není mnoho, ale jsou. Digitální aplikace mohou pomoci při optimálním vytěžování dostupných volných vozů.“

S pomocí dopravního barometru analyzuje FreightTech společnost TIMOCOM od roku 2009 vývoj nabídky a poptávky přeprav v burze nákladů, která je součástí Smart Logistics System, ve 46 evropských zemích. Více než 135.000 uživatelů generuje denně až 800.000 mezinárodních nabídek přeprav a volných vozů. Systém pomáhá více než 50.000 zákazníků TIMOCOM dosáhnout svých logistických cílů rychleji, bezpečněji a jednodušeji.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru