24.07.2014

Neobvyklý vývoj trhu

Dopravní barometr TimoCom je ve druhém čtvrtletí velmi proměnlivý

(1)

Düsseldorf 24.7.2014. Dopravní barometr TimoCom překvapil ve druhém čtvrtletí tohoto roku ve všech ohledech. Poměr nákladů a volných vozů kolísal od měsíce k měsíci a zčásti ležel výrazně pod hodnotami ze stejných období předchozích let. Avšak stejně výrazně, jako podíl nákladů padal, ke konci čtvrtletí zase stoupal. A tak bylo druhé čtvrtletí s celkovým poměrem nákladů a volných vozů 52:48 téměř na stejné úrovni jako v letech 2012 (54:46) a 2013 (53:47).

 

Proměnlivý, nestálý a na toto roční období příliš chladný – charakteristika dopravního barometru TimoCom ve druhém čtvrtletí zní téměř jako předpověď počasí. Na začátku čtvrtletí pokračoval na dopravním trhu příznivý trend z února a března. Podíl nákladů v tomto období vzrostl o téměř 25 procentních bodů z poměru nákladů a volných vozů 30:70 (únor) na 54:46 (duben). V květnu však všechna krása zase pominula. Podíl nákladů v dopravním barometru TimoCom spadl na 48 %, což bylo o více než deset procentních bodů pod hodnotou z května 2013. „Vývoj dopravního barometru TimoCom pro nás byl v prvních dvou měsících druhého čtvrtletí skutečně nepředvídatelný,“ říká Marcel Frings, zástupce společnosti TimoCom. „Počítali jsme s tím, že dojde k výraznému převisu nákladů, místo toho podíl nákladů na evropském dopravním trhu klesl o šest procentních bodů.“

 

Výsledek zhoršily povodně a svátky

Za tento vývoj jsou podle TimoCom zodpovědné zejména dva květnové fenomény. Právě na tento měsíc připadá více státních svátků než na kterýkoliv jiný, v jednotlivých evropských zemích to bylo celkem 24 svátečních dní spojených s pracovním volnem. Navíc se dopravní trh v jihovýchodní Evropě naprosto zhroutil v důsledku povodní na Balkánu. Katastrofální záplavy v Chorvatsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině měly fatální důsledky nejen pro obyvatele a hospodářství postižených zemí, ale ovlivnily také ostatní evropské země. „V důsledku toho jsme museli revidovat naši předpověď učiněnou na konci prvního čtvrtletí, že v druhém čtvrtletí bude panovat velký převis nákladů a nedostatek přepravních kapacit. A jako by bylo potřeba tuto „nestabilitu“ ještě podtrhnout, následoval v červnu v dopravním barometru TimoCom další neočekávaný obrat,“ říká Frings.

V uplynulých čtyřech letech znal podíl nákladů mezi květnem a červnem pouze jeden směr – dolů. V roce 2013 spadl dokonce o deset procentních bodů z poměru 60:40 v květnu na vyrovnaných 50:50 v červnu. O rok dříve to bylo ještě o dalších pět procentních bodů méně. Druhé čtvrtletí 2014 je však i v tomto směru mimořádné. Oproti očekávání dopravní barometr TimoCom opět rostl. V posledním měsíci čtvrtletí činil poměr nákladů a volných vozů na evropském trhu silniční dopravy 54:46.

 

První pololetí plné překvapení

Po zkušenostech z prvních šesti měsíců je výhled na třetí čtvrtletí tentokrát trochu zdrženlivější. „V současnosti vycházíme z toho, že na konci nadcházejícího čtvrtletí bude opět panovat převis přepravních kapacit. Letní měsíce a doba prázdnin jsou ve třetím čtvrtletí již téměř tradičně důvodem propadu na dopravním trhu. V září však obchod s náklady opět poroste,“ říká Frings.

Stejně pozitivně vypadá pohled na čisté počty nabídek v burze nákladů TC Truck&Cargo®. V prvních čtyřech měsících tohoto roku vzrostly v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zhruba o 20 %. Nominálně se tedy převáží více nákladů, a to by mohlo dát dopravnímu trhu v Evropě nové impulsy.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru