04.07.2016

Platforma výběrových řízení od TimoCom obhájila značku kvality od BME

Dlouhodobé zakázky na přepravu byly vyznamenány

(4)

Erkrath, 04.07.2016 – Platforma výběrových řízení na přepravní zakázky od TimoCom byla 24. června tohoto roku znovu oceněna značkou kvality „Frachteneinkauf“ (Nákup přeprav) od BMEnet GmbH, společnosti Spolkového svazu materiálového hospodářství, nákupu a logistiky (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.). Tato online funkce pro výběrová řízení již po čtvrté s úspěchem absolvovala kontrolu kvality tohoto oborového sdružení. Společnost TimoCom Soft- und Hardware GmbH tak i nadále zůstává certifikovanou firmou v oblasti „Software a platformy“ a je proto zárukou kvality dopravní platformy.

Pravidelná výběrová řízení na zakázky a jejich přidaná hodnota

V rámci dopravní platformy TimoCom přidělují zasilatelské firmy a speditéři dlouhodobé zakázky na přepravu nákladů dopravcům z celé Evropy. Přitom mají přístup k logistické síti více než 36.000 prověřených firem. Díky pravidelným přepravním zakázkám mají zákazníci TimoCom šanci na nové obchodní možnosti, více jistoty při plánování a efektivní vytížení vozového parku. Kromě toho tato funkce slouží jako užitečný nástroj pro zjištění cen na trhu a vlastní analýzy. Pevné zakázky přispívají k lepší hospodárnosti a efektivitě v oblasti dopravy. 

Značka kvality BMEnet jako doklad kontrolovaných standardů kvality

Po úspěšném absolvování kontroly kvality uděluje společnost BMEnet GmbH značku kvality integrativním softwarovým řešením a platformám, které přispívají k optimalizaci nákupu a logistiky. Kontrola je založena na standardizovaném a objektivním katalogu kritérií s jasně definovanými požadavky. Díky úspěšné certifikaci přispívá značka kvality k transparentnosti trhu a posiluje důvěru při výběru výrobce softwaru.
Uživatelé získají jistotu, že si kupují software s prověřenými standardy kvality. Ocenění poskytovatelé naopak mohou svým zákazníkům prokázat kvalitu svých produktů.

 

Více informací o TimoCom a BMEnet naleznete na www.timocom.czwww.bme.de.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru