28.08.2018

Skupina Buhr používá rozhraní od TimoCom jako digitální turbo

Jak skupina Buhr přeřadila s rozhraním TC Connect od TimoCom na vyšší rychlost

(1)

Zjednodušování a zefektivňování pracovních kroků je pro odvětví dopravy a logistiky důležitější než kdy dříve. Tok dat je nutno urychlit na tom správném místě. Řešením jsou rozhraní.

„Zadávání a správa nabídek přeprav v databázi byla příliš náročná. Nabídky se musely zadávat dvakrát. To nás rozčilovalo a bralo nám to čas. Nyní stačí zaškrtnout jedno pole a data jsou pak hladce přenesena do TimoCom. Žádné další dvojí zadávání, žádná ztráta času.“

Zákazník

Skupina Buhr, která je trvale rostoucí rodinnou firmou, podniká od roku 1989 a pochází z Bergenu v Dolním Sasku.

V současnosti zaměstnává 130 pracovníků a disponuje 65 návěsovými tahači a speciálními nástavbami, které vysílá do celého světa. „Naše firma se původně zaměřovala na přepravu zemědělských produktů. V průběhu času jsme se specializovali na přepravu papíru, dřeva, nápojů, stavebnin a oleje“, říká jednatel Walter-Christoph Buhr.

Výzvy

Dnešní logistika si žádá rychlá rozhodnutí bez časových prodlev pro optimální realizaci přepravy. Skupina Buhr si tedy vytyčila za cíl vytvořit rychlý a nekomplikovaný kontakt se svými partnery v dopravě.

S jakými problémy se skupina Buhr potýkala?
„Zadávání a správa nabídek přeprav v databázi byla příliš náročná. Nabídky se musely zadávat dvakrát. Jednou do našeho firemního systému řízení přeprav (TMS) „Gehr Dispo SP“ a pak ještě u TimoCom. To nás rozčilovalo a bralo nám to čas“, říká Walter-Christoph Buhr.

Tento proces tedy bylo nutno optimalizovat a urychlit. Firma se proto rozhodla pro rozhraní TC Connect od TimoCom, provozovatele největší dopravní platformy v Evropě. Jeho vytvořením byla pověřena firma Gehr Datentechnik jako dodavatel vnitrofiremního systému řízení přeprav. Úkolem bylo ušetřit s pomocí TC Connect čas a náklady. Rozhodující bylo optimalizovat zpáteční náklady a zamezit tak jízdám naprázdno. Tyto jízdy firmě velmi zvyšují náklady.

Jaké překážky muselo oddělení IT ve firmě Gehr Datentechnik překonat?

Nejobtížnějším úkolem ze strany vývojářů bylo dosáhnout vyrovnaného poměru mezi funkčností a použitím. Což znamená zachovat komplexnost, avšak pouze v míře, kterou lze také dobře ovládat. Rozsáhlé systémy nepřináší užitek, pokud je nikdo neumí efektivně používat. Rozhraní také mělo být co nejjednodušší a automatizované. Proto byl vyvinut asistent nastavení, který zasílal pokyny k instalaci e-mailem kontaktní osobě v TimoCom.

Řešení

Jaké výhody přinesla změna disponentům? Co se změnilo?

„Zaměstnancům v oddělení zadávání nákladů nyní stačí zaškrtnout jedno pole. Data jsou pak hladce přenesena do databáze TimoCom. Žádné další dvojí zadávání, žádná ztráta času“, popisuje Walter-Christoph Buhr funkčnost nového rozhraní.

Dokončené akce se navíc odstraňují, aby dále nezdržovaly. Pokud je například nalezen vhodný partner, nabídka nákladu se automaticky vymaže. To šetří čas a vytváří prostor, aby se zaměstnanci mohli soustředit na jiné úkoly v pracovním procesu. Další výhodou je skutečnost, že ostatní požadavky zákazníka jsou díky této časové úspoře prostě vyřízeny lépe.

Rozhraní TC Connect od Timocom nyní umožňuje automatizovaný přenos zadaných zakázek (např. jako hromadný přenos).

„Díky bezproblémové spolupráci s výrobcem našeho softwaru, firmou Gehr Datentechnik, a se společností TimoCom bylo vytvoření a realizace rozhraní hračkou“, raduje se Walter-Christoph Buhr.

Výhody

TC Connect přináší v práci citelnou úsporu času. V přepočtu na týden jsou to zhruba čtyři hodiny času, které ušetříme“, říká Walter-Christoph Buhr. Dalším, kdo z digitalizovaného procesu těží, je firma Gehr Datentechnik jako poskytovatel systému řízení přeprav (TMS). V porovnání s podobnými systémy bez přímého propojení s TimoCom má konkurenční výhodu.

TC Connect poskytuje dobré služby i při optimalizaci zpětných přeprav. Podařilo se úspěšně vybudovat síť stálých partnerů v dopravě a díky tomu se zase podařilo získat mnoho nových zákazníků, což podstatně zvýšilo obrat.

Dobrý příklad pro celé odvětví dopravy, které jej může napodobit

Na příkladu skupiny Buhr je zjevné, jaké výhody napojení na rozhraní (označované také jako application programming interface nebo zkráceně API) TimoCom nabízí: „Efektivita práce a rychlost se v každodenním pracovním procesu zvýší. A to je jedno z nejdůležitějších témat v rámci procesu digitalizace dopravy a logistiky“, shrnuje Lars Küpper, Solution Manager u TimoCom.

Takové rozhraní, které u skupiny Buhr již dobře funguje, urychluje procesy a přináší úsporu času, si pro optimalizaci svých postupů umí představit i další firmy. „Povědomí o digitálních řešeních v odvětví dopravy roste, proto v TimoCom registrujeme stále více poptávek zákazníků na toto téma“, dodává Küpper.

Digitalizace zkrátka není jen nějaké abstraktní slovo z vědy a médií. Proniká do firem a již dnes pomáhá zjednodušit a zpříjemnit každodenní práci.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru