04.01.2017

Sliby se mají plnit

Zákazníci TimoCom o svých zkušenostech s funkcí ukládání a stahování dokumentů

(4)

Erkrath, 04.01.2017 – Největší evropská dopravní platforma TimoCom si pro minulý rok dala obzvláště důležité předsevzetí, a sice zvýšit digitální přidanou hodnotu platformy. Jak bylo řečeno, tak se i stalo. Od uplynulého září může více než 36.000 zákazníků využívat funkci ukládání a stahování dokumentů.

Záměrem poskytovatele IT bylo usnadnit svým uživatelům touto novou funkcí přechod k digitálnímu způsobu práce. S funkcí ukládání a stahování dokumentů mohou uživatelé ukládat často požadované dokumenty, které jsou zapotřebí pro realizaci přeprav, a poskytnout je ostatním uživatelům platformy ke stažení. Od startovního výstřelu uložili uživatelé do dopravní platformy již několik tisíc dokumentů. Jako jedna z prvních využila výhod této nové funkce spedice Kellershohn v Lindlaru. O přínosu nové funkce jsou tu přesvědčeni nejen proto, že zjednodušuje postupy, nýbrž také podstatně přispívá k ochraně životního prostředí. „Klademe velký důraz na udržitelnost, neboť naše moto zní – Logistika pro člověka a životní prostředí. Když budeme vycházet z toho, že denně obdržíme až 32 jednostránkových dokumentů, to je zhruba 1000 stran papíru měsíčně. Přitom je třeba si uvědomit, že dokument jako například pojištění dopravce může mít i více stran. To představuje velké množství papíru. Proto vítáme obchodní partnery, od nichž můžeme dokumenty získat v digitální, tedy bezpapírové podobě“, říká jednatel Willi Kellershohn.

Čas jsou peníze

„Kdybych tak mohl zastavit čas“ – to si jistě někdy řekl každý z nás. Tuto schopnost by si určitě přáli mít všichni, kteří pracují v dopravě a logistice, protože tady je čas asi to nejcennější zboží. To ví také Jody Dal Ferro, disponent v italské rodinné firmě Dal Ferro Trasporti: „Dřív jsme při uzavření obchodu vždy dostávali alespoň čtyři dokumenty faxem nebo e-mailem. Někdy byla příloha moc velká nebo dokumenty nebyly kompletní a my jsme si je museli sami vyžádat. To nás stálo čas a nervy. S novou funkcí tyto problémy téměř nemáme. Někteří partneři se nejprve divili, proč jako malá firma klademe takový důraz na digitalizaci, ale kdo se chce na trhu udržet, musí jít s dobou.“

Také největší evropská dopravní platforma chce jít s dobou. Na rok 2017 je totiž plánována další velká novinka, s níž chce firma podporovat své zákazníky v otázkách optimalizace procesů a digitální práce. Zákazníkům bude představena výhledově v polovině roku.

 

Více informací o TimoCom najdete na www.timocom.cz.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru