05.09.2013

Spolupráce jako inovační faktor: úsilí se vyplatí

TimoCom podporuje vzdělání, výzkum a vývoj

(1)

Düsseldorf, 15.8.2013. Vzdělávací instituce a firmy často kritizují rozpor mezi výzkumem a vývojem, odborným vzděláním a dalším vzděláváním a volají po jejich užším propojení. TimoCom, evropský lídr mezi burzami nákladů a volných vozů, sází na dialog a cíleně podporuje projekty tam, kde je to důležité: na středních a vysokých školách po celé Evropě.

TimoCom předává know-how mladé generaci

Pracovní požadavky na mladou generaci jsou velmi vysoké. Často bývá rozhodujícím faktorem, který jim otevírá dveře, dostatek praxe. „Jsme si vědomi naší sociální a společenské odpovědnosti,“ říká Christiane Beulen, pracovnice z oddělení Human Resources společnosti TimoCom. „Předávání praktických vědomostí mladé generaci je v IT branži kvůli inovačním technologiím nezbytné,“ vysvětluje dále Beulen. Proto jsou v rámci regionálního partnerství se střední odbornou školou ve městě Hilden pravidelně pořádány workshopy pro studenty informatiky a výpočetní techniky. Vedoucí workshopu André Münz prozrazuje, na čem záleží: „Osvojení si osvědčených postupů a zodpovědný přístup k učení tvoří základ pro profesionální pracovní výkon v budoucím zaměstnání.“ Provozovatel burzy nákladů ale podporuje i školení uchazečů o práci v jiných oborech, a to na univerzitních veletrzích či učňovských setkáních. Pro TimoCom totiž nezačíná vzdělávání mladé pracovní síly až ve firmě, ale mnohem dříve. Tyto snahy se setkávají s nadšením i u pedagogů, kteří mají z dalšího vzdělávání také prospěch.

 

Nahlédnutí do skutečného světa dopravního trhu

TimoCom nabízí dvě platformy, které optimalizují obchody v dopravním odvětví v celé Evropě - burzu nákladů a volných vozů a online platformu pro výběrová řízení v dopravě. Do portfolia firmy patří rovněž spolupráce se školami a univerzitami v jiných zemích. Díky školení v jazyce dané země mohou studenti vyšších ročníků středních odborných či vysokých škol nahlédnout do praxe daného oboru. Kromě vysvětlení, jakou roli hrají burzy nákladů v silniční nákladní dopravě, je na počítači názorně předvedena také konkrétní webová aplikace. „V pracovním životě bude používání programů od TimoCom pro většinu z nich součástí každodenního pracovního dne, protože zjednodušují disponování,“ vysvětluje Tina Pandza, Country manažerka pro Slovinsko u společnosti TimoCom. Budoucí logistici a logističtí inženýři tímto způsobem ještě blíže poznají, jak jsou oba perspektivní obory, IT a logistika, propojeny.

 

Pracovní příležitosti v logistickém odvětví

Tyto iniciativy se takto snaží ulehčit studentům volbu povolání či nástup do zaměstnání. „Po každém školení uděluje TimoCom studentům certifikát nebo potvrzení o účasti, které pak mohou použít při ucházení se o práci a získat tak plusové body při hledání zaměstnání,“ zdůrazňuje Dirk Hardy, učitel na střední odborné škole ve městě Hilden. Spousta zaměstnavatelů hledá v personálních agenturách či na pracovním úřadě zaměstnance se znalostmi programu od TimoCom. Také učebnice pro vzdělávání speditérů zohledňují prakticky orientovaný model burzy nákladů a volných vozů TC Truck&Cargo®. Že se vyplatí vynakládat úsilí v této oblasti ještě dříve, dokazuje sdružení Transportbotschafter e.V. za podpory Německého svazu pro spedici a logistiku (DSLV e.V.) a společnosti TimoCom. V rámci kampaně „Budoucnost logistiky“ cíleně oslovuje budoucí profesionály v logistice v posledních ročnících škol, pracovních agenturách či na veletrzích práce. „V době nedostatku odborných pracovních sil bychom chtěli vzbudit zájem o pracovní místa v logistice a zároveň umožnit nahlédnout do tohoto různorodého pracovního světa,“ vysvětlujte členka sdružení Transportbotschafter Hanna Frese.

 

Společné projekty pro zelenou budoucnost

Myšlenka propojení jde ale ještě o krok dále. Aktuální výzkumné projekty mají za cíl rozvíjet zelené logistické koncepty, aby byly firmy v oblasti ekologie ještě více efektivní a trvale udržitelné. Na konci června odstartoval společný projekt „Green²: Zelená logistika v zemědělském průmyslu“ (Green²: Green Logistics im Agrobusiness), na kterém se podílí celkem 22 firem a vysokých škol z Německa a Nizozemí. Jako ekologicky založená firma může TimoCom přispět dobrými znalostmi k tématům, jako jsou snížení energie a emisí CO2 či optimalizace skladovacích a dopravních procesů. Zelená logistika tedy nenabízí jen možnosti zlepšování konkurenceschopnosti, ale otevírá také nové, inovační perspektivy na logistickém trhu budoucnosti. Nejen že se tyto faktory v praxi vyplatí, ale činí zároveň toto odvětví atraktivnější pro mladé lidi.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru