29.07.2021

Dopravní barometr od TIMOCOM: Nabídka přeprav v Evropě překonává hodnoty před vypuknutím pandemie

Nabídky přeprav: Hodnoty nad úrovní minulého roku

Druhé čtvrtletí 2021 vykazuje pokračující růst: Objem přeprav znovu překonává předkrizový rok 2019. Uvolňování opatření a potřeba dohnat ztráty se projevují na dopravním trhu v Evropě.

Druhé čtvrtletí roku 2021 pokračuje v trendu posledního čtvrtletí: Dalším nárůstem počtu nabídek přeprav o 51 procent v porovnání s prvním čtvrtletím 2021 dosahuje druhé čtvrtletí nových rekordních hodnot ve Smart Logistics System od TIMOCOM.

Erkrath, 15.07.2021 – Druhé čtvrtletí 2021 potvrzuje trend růstu v nákladní silniční dopravě. Dopravní barometr od TIMOCOM celkově vykazuje trvalý nárůst nabídek přeprav ve Smart Logistics System. Pohled na bilanci druhého čtvrtletí 2021 ukazuje: Nabídky přeprav se v porovnání s druhým čtvrtletím roku 2020 více než ztrojnásobily a překonávají dokonce hodnoty ze stejného období roku 2019.

Růst počtu nabídek přeprav i ve druhém čtvrtletí

Druhé čtvrtletí roku 2021 pokračuje v trendu prvního čtvrtletí: Tento rok hned v prvním čtvrtletí dobře odstartoval, když byl zaznamenán 58% nárůst nabídek přeprav v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2020. Dalším nárůstem počtu nabídek přeprav o 51 procent v porovnání s prvním čtvrtletím 2021 dosahuje druhé čtvrtletí nových rekordních hodnot v burze nákladů od TIMOCOM. V porovnání se slabým druhým čtvrtletím v koronavirovém roce 2020 to znamená nárůst o 251 procent. V porovnání s rokem 2019, tedy rokem před vypuknutím pandemie, se počty přeprav dokonce zdvojnásobily.

Po prvním čtvrtletí 2021, které v březnu skončilo s přírůstkem o zhruba 6 mil. nabídek přeprav v porovnání se stejným měsícem roku 2020, přineslo i druhé čtvrtletí výrazný nárůst. Od dubna byl ve Smart Logistics System generován více než trojnásobek nabídek přeprav. Důvodem je mimo jiné otevření maloobchodu a celkový ekonomický vývoj v Evropě po odeznění poslední koronavirové vlny. Výrobní firmy totiž většinou opět jedou na plné obrátky. Hospodářské ozdravění se projevuje v celoevropském nedostatku přepravních kapacit.

Po rekordu malý letní propad na evropském trhu

Vývoj v číslech: Duben 2021 zaznamenal v porovnání s již silným březnem mírný nárůst o 2 procenta. V květnu počet nabídek přeprav znovu výrazně vzrostl o 18 procent. „Kromě uvolňování protiepidemických opatření zde hrají roli dopady blokády Suezského průplavu. Během týdnů po této havárii muselo být z přístavů do jejich zázemí přepraveno velké množství zboží,“ vysvětluje Gunnar Gburek, mluvčí společnosti TIMOCOM. „Navíc elektronické obchodování i nadále zažívá rozkvět. Ani sezónní pokles v červnu o 5 procent v porovnání s předchozím měsícem tuto tendenci nepřerušil.“

V porovnání s rokem 2020, který se vyznačoval protiepidemickými opatřeními, zaznamenaly jednotlivé měsíce druhého čtvrtletí roku 2021 nová maxima: v dubnu 334 procent, v květnu 345 procent a v červnu 152 procent.

Více přeprav méně nákladních vozů

Nápadný je i nadále značný pokles počtu nabídek volných vozů. V porovnání s předchozím rokem lze částečně zaznamenat pokles až o 25 procent. Tento negativní trend je ovšem důsledkem velké nabídky přeprav. Díky ní lze totiž velmi snadno vytížit dostupné přepravní kapacity. Stagnuje proto potřeba aktivně nabízet volné vozy s ohledem na velké množství nabídek. Tento enormní nárůst nabídek přeprav je zjevný i při analýze údajů o jednotlivých zemích.

Úroveň před krizí na mnoha trzích překonána

V Německu bylo ve vnitrozemské dopravě ve druhém čtvrtletí zaznamenáno o 69 procent více přeprav než v předchozím čtvrtletí 2021. Lehký pokles o 4 procenta v prvním čtvrtletí 2021 v porovnání s boomem nabídek na konci roku 2020 se tak podařilo více než vyrovnat. Měsíční vývoj vnitrozemských přeprav ve druhém čtvrtletí 2021 v Německu: duben +2 procenta, květen +17 procent a červen -5 procent. Důvodem tohoto vývoje je kromě celkového ekonomického vývoje rovněž převis přeprav způsobený zpožděnými kontejnerovými loděmi.

Po poklesu o 15 procent v roce 2020 zaznamenal nizozemský trh průměrný nárůst o 6 procent v 1. čtvrtletí 2021. Pro nákladní dopravu je zde na rok 2021 očekáván růst ve výši zhruba 1,5 procenta. S ohledem na potřebu přeprav v nákladní silniční dopravě lze optimisticky očekávat, že tento odhad bude překonán. Naznačují to údaje například z těchto relací: Počet nabídek přeprav s místem nakládky v Nizozemsku a cílem v Německu vzrostl v porovnání s rokem 2020 ve druhém čtvrtletí o 454 procent.

Trh v Polsku ukazuje rovněž vzestupný trend, i když zotavení po protiepidemických opatřeních pokračuje v porovnání s celým evropským trhem o něco pomaleji. Růst ve druhém čtvrtletí 2021 je sice nižší, než je tomu u nabídek přeprav v Německu, ale celkově byl ve druhém čtvrtletí 2021 zaznamenán nárůst o 183 procent v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku. Po již silném prvním čtvrtletí roku 2021 (+30 %) se objem přeprav v rámci Polska zvýšil ve druhém čtvrtletí v porovnání s prvním čtvrtletím 2021 o 15 procent. Měsíční vývoj detailně: Silný březen v Polsku pokračuje, i když duben 2021 nejprve zaznamenal pokles o 25 % v porovnání s předchozím měsícem. V květnu a červnu byly předchozí měsíce opět překonány - plus 9 a plus 16 procent.

Francie s nejvyšším nárůstem přeprav v tuzemsku

Nabídky přeprav s místem nakládky a vykládky ve Francii zaznamenaly ve druhém čtvrtletí 2021 v porovnání s předchozím rokem největší nárůst u vnitrozemských přeprav: nárůst o 492 procent v dubnu, 283 procent v květnu a dalších 93 procent v červnu. Mezi květnem a červnem zůstal trh na vysoké úrovni předchozího měsíce. Obdivuhodnější je již jen nárůst přeprav z Německa s místem určení ve Francii v porovnání s rokem 2020. Zde se nabídka v prvním měsíci více než zdesetinásobila: 1312 procent v dubnu, 731 procent v květnu a znovu 99 procent v červnu 2021.

Objem přeprav ve Španělsku na úrovni před krizí 

Nabízené přepravy s původem ve Španělsku do ostatní Evropy celkově dále rostou. Naproti tomu lze u přeprav z Evropy s místem určení ve Španělsku zaznamenat lehký nárůst v porovnání s prvním čtvrtletím 2021. V porovnání s obdobím před krizí se především v květnu 2021 ukazuje významný nárůst, zejména u nabídek přeprav ze Španělska do Německa (+ 104 %) a do Francie (+ 71 %) v porovnání s květnem 2019. Počet nabídek přeprav z Německa do Španělska vzrostl nejvíce v květnu 2021 o 125 procent v porovnání s rokem 2019. Květen ve Španělsku je kvůli vývozům a dovozům potravin silný měsíc: V porovnání s rokem 2019 vzrostl objem přeprav celkově v květnu 2021 o 80 procent. Všechny nabídky přeprav s cílem v Rumunsku ve druhém čtvrtletí poklesly a kolísaly: duben -53 procent, květen -12 procent a červen +73 procent.

 

S pomocí dopravního barometru analyzuje FreightTech společnost TIMOCOM od roku 2009 ve 46 evropských zemích vývoj nabídky a poptávky přeprav v burze nákladů, která je součástí Smart Logistics System. Více než 135.000 uživatelů generuje denně až 800.000 mezinárodních nabídek přeprav a volných vozů. Systém pomáhá více než 45.000 zákazníků TIMOCOM dosáhnout svých logistických cílů rychleji, bezpečněji a jednodušeji.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru