09.06.2023

Dopravní barometr od TIMOCOM: Patrný první mírný obrat trendu

Rostoucí poptávka po nabídkách přeprav a omezené kapacity i přes vyšší objem volných vozů

Podíl přeprav v Německu Q1 2023

Erkrath, 13.04.2023 – První měsíce roku 2023 byly poznamenány vysokými cenami energií, zdrženlivostí spotřebitelů, vysokým stavem zásob a nižším objemem objednávek. Výhled ekonomiky na současný rok není jednoznačný a dopad na dopravní průmysl je více než nejistý.

Grafika: Podíl přeprav v Německu © TIMOCOM

Při pohledu na údaje dopravního barometru od TIMOCOM za první čtvrtletí roku 2023 lze však rozpoznat určitý mírný trend. Poté, co bylo v prvních dvou měsících letošního roku umísťováno výrazně méně nabídek na přepravu zboží než v předchozím čtvrtletí, se jejich počet v březnu v celé Evropě výrazně zvýšil, a to o 42 procent. Poprvé od podzimu 2023 tak lze vypozorovat obrat trendu poklesu poptávky po nákladovém prostoru. Celé čtvrtletí je však stále o 25 procent pod úrovní čtvrtletí předchozího.

This is an embedded image

Grafika: Nabídky nákladní přepravy v Evropě v porovnání s předchozím měsícem © TIMOCOM


O 24 procent více nabídek volných vozů v prvním čtvrtletí

V prvním čtvrtletí roku 2023 došlo k výraznému nárůstu počtu zadaných nabídek volných vozů. Ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku o 16 procent – ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2022 nárůst o 24 procent. Je to však spíše odraz nižší dostupnosti nabídek přeprav, a nikoli dodatečných kapacit na trhu. Ty jsou stále vzácné, v neposlední řadě kvůli nedostatku řidičů a celkové hospodářské situaci. To rovněž potvrzuje rostoucí trend předchozího čtvrtletí v uzavírání dlouhodobých smluv s poskytovateli služeb a snaze zajistit si dostupné kapacity.

This is an embedded image

Grafika: Nabídky volných vozů v Evropě oproti předchozímu čtvrtletí stouply © TIMOCOM

„Celkově se zvýšil zájem o kontrakty. To lze vysvětlit mimo jiné vývojem posledních let, který opět vyvolává obavy z možnosti prudce rostoucích cen. I bez vysoké poptávky jsou ceny robustnější – příliš se totiž zvyšují náklady. V této souvislosti může úspěšná strategie v nadcházejících měsících spočívat mimo jiné v hledání dostupných kapacit na spotovém trhu a uzavírání smluv ve vhodnou dobu," říká Prof. DR. Christian Kille, vedoucí studia na Technické vysoké škole Würzburg-Schweinfurt.

Kromě toho lze pozorovat, že navzdory vyššímu objemu nabídek nákladového prostoru a s tím rostoucí konkurenci vzrostla průměrná nabídková cena za přepravu v dálkové dopravě v celém Německu o více než 7 procent oproti předchozímu roku. V Evropě je pak vidět nárůst o téměř 3 procenta. Výrazně zvýšené náklady již neumožňují pokles cen na úroveň před koronavirem.

V procentuálním vyjádření je v prvním čtvrtletí tohoto roku poptávka a nabídka v celé Evropě do značné míry vyvážena. Poměr nabídek přeprav k nabídkám volných vozů byl v Evropě cca 59:41. Stejný obrázek je patrný i na domácím německém dopravním trhu.

„Nálada v německé ekonomice se celkově zlepšuje, ale zejména odvětví dopravy nadále čelí obrovským výzvám. Mnoho zákazníků přitom již začalo své dopravní strategie aktuální situaci přizpůsobovat. To se odráží i v objemu přeprav,“ říká Gunnar Gburek, Head of Business Affairs TIMOCOM.


Stávky ve Francii mají obrovský dopad na sousední země

Rozsáhlé a pokračující stávky ve Francii narušily dodavatelské řetězce podniků, což vedlo ke zpožděním a nedostatkům v zásobování. Také tlak na náklady se zvyšuje, protože dopravci jsou nuceni využívat alternativní trasy a dopravní prostředky. Blokované silnice a hraniční přechody, stejně jako zastavení práce, vážně ovlivnily pohyb zboží mezi Francií a sousedními zeměmi. Dopady stávek ovlivňují také Německo jako jednoho z nejdůležitějších obchodních partnerů Francie. Například doprava z Německa (DE) do Francie (FR) je o 55 procent nižší a v opačném směru pak o 61 procent nižší než v předchozím roce. Také objem přepravy uvnitř Francie se, jak se dalo očekávat, snížil. Prospěch z toho by mohla mít jiná země: V protikladu k tomu totiž přepravy z Itálie (I) do Francie (FR) vzrostly oproti předchozímu roku o 11 procent.


Napjatá situace kolem Brenneru

Problematika Brennerského průsmyku má také významný dopad na silniční nákladní dopravu. Brenner je jedním z nejdůležitějších dopravních spojení mezi Německem a Itálií a centrálním uzlem pro mezinárodní nákladní dopravu. Kvůli blokovému odbavování nákladních vozidel jsou řidiči nuceni dlouhé hodiny čekat, než budou moci pokračovat v další cestě, což vede k výrazným zpožděním. Proto není divu, že vozit přepravy do Itálie je v současné době pro mnoho dopravců neatraktivní. Vysoké náklady a vysoký časový tlak ztěžují mnoha společnostem možnost pracovat se ziskem. Často je třeba hledat alternativní trasy a dopravní prostředky, aby vůbec bylo možné přepravní zakázky vyřídit. To má mimo jiné dopad na nabídky přeprav a volných vozů. Například v relaci Rakousko (A) - Itálie (I) lze tak v prvním čtvrtletí pozorovat celkový pokles o 68 %.

Na druhé straně se zdá, že zejména italský vývoz pociťuje dopad hospodářských otřesů jen velmi málo: V prvním čtvrtletí se výrazně zvýšil. Celkově však pokoronavirový boom z roku 2022 podle očekávání zeslábl. Na rozdíl od evropského trendu vidíme v Itálii převis nabídky volných vozů. Již v lednu klesl podíl přeprav ve vnitrostátní dopravě pod 40 procent. Nabídky přeprav v únoru a březnu sice ještě mírně klesaly, ale z velké části zůstaly stabilní.

This is an embedded image


Vývoj nabídky přeprav v Polsku následuje trend

V prvním čtvrtletí roku 2023 zaznamenalo Polsko celkem o 39 procent méně nabídek přeprav než ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Ve stejném období klesl také obrat maloobchodního prodeje v Polsku, v únoru o 5 procent ve srovnání s předchozím rokem – přibližně o 3,6 procent ve srovnání s předchozím měsícem. Průmyslová výroba v Polsku rovněž klesala a meziročně poklesla o 1,2 procenta.

V souladu s obecným vývojem v Evropě se však objem přeprav v Polsku v březnu oproti předchozímu měsíci zvýšil o 40 procent. Jako důležitý dopravní uzel Evropy Polsko zůstává dynamické.

This is an embedded image


Očekávaný nárůst nabídky volných vozů a přeprav

Vzhledem k současnému vývoji na dopravním trhu lze v nadcházejících svátečních týdnech, stejně jako v předchozím roce, opět očekávat výrazný nárůst nabídky přeprav i volných vozů. „Tento trend bude pokračovat až do konce května, před začátkem prázdnin v Severním Porýní-Vestfálsku od konce června bude opět klesat. Zbytek roku 2023 a související vývoj jsou v současné době silně závislé na pokračujících trendech v hospodářství,“ říká Gunnar Gburek, Head of Business Affairs u TIMOCOM.

Odborníci na trh ve společnosti TIMOCOM také pravidelně zveřejňují aktuální vývoj a informace z dopravního trhu v novinkách Transport Barometer News na adrese LinkedIn. V dopravním barometru analyzuje FreightTech společnost TIMOCOM od roku 2009 vývoj nabídky a poptávky na dopravním trhu v 46 zemích Evropy. Více než 154.000 uživatelů generuje denně až 1 milion mezinárodních nabídek přeprav a volných vozů v Marketplace silniční nákladní dopravy. Marketplace pomáhá více než 53.000 zákazníků TIMOCOM digitálně optimalizovat jejich logistické procesy.


Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru