23.04.2021

Dopravní barometr od TIMOCOM: Začátek roku s hodnotami vyššími než před krizí

První čtvrtletí roku 2021 překročilo hodnotu předchozího roku o 58 procent – O 10 mil. nabídek přeprav více než v roce 2020 – Po havárii lodi „Ever Given“ mohou nastat problémy s kapacitou

Dopravní barometr za 1. kvartál 2021

Erkrath, 15.04.2021 – První čtvrtletí roku 2021 přináší důvody k optimismu. Podle dopravního barometru od TIMOCOM, který své výpočty zakládá na nabídkách přeprav ze 46 evropských zemí, překročilo první čtvrtletí po klidném startu hodnotu předchozího roku celkem o 58 procent. V celém čtvrtletí bylo zadáno o 10 mil. nabídek přeprav více, než ve srovnatelném období roku 2020.

První čtvrtletí 2021 překročilo podle dopravního barometru od TIMOCOM hodnotu předchozího roku celkem o 58 procent. V celém čtvrtletí bylo zadáno o 10 mil. nabídek přeprav více, než ve srovnatelném období roku 2020. Nejsilnějším měsícem čtvrtletí byl březen. V porovnání s hodnotami z března 2019 se ukazuje, že se počet nabídek nejen vzpamatoval z výkyvů způsobených krizí, nýbrž se v porovnání s hodnotami před krizí dokonce zvýšil.

Dobrý začátek roku

Rok začal nejprve s obvyklým sezónním poklesem v lednu 2021 oproti prosinci 2020 (-16 %). V porovnání se stejným měsícem předchozího roku se však celkově ukazuje nárůst o téměř 1 milion nabídek přeprav - ještě před tím, než měla koronavirová pandemie dopady na ekonomiku a vedla k celoevropskému lockdownu. Tento nárůst se v meziročním srovnání v únoru 2021 dokonce ještě zvýšil, kdy tento měsíc v porovnání s rokem 2020 přinesl navýšení o více než 3 mil. nabídek přeprav. Na konci prvního čtvrtletí se tato hodnota zvyšuje v březnu o téměř 6 mil. nabídek přeprav v porovnání se stejným měsícem roku 2020. Vyjádřeno čísly vypadá první čtvrtletí 2021 v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2020 takto: nárůst nabídek přeprav v lednu o 13 %, v únoru o 80 % a v březnu o 91 %. Celkově bylo první čtvrtletí 2021 o 58 procent silnější než srovnatelné čtvrtletí roku 2020.

Březen minulého roku však byl v důsledku celoevropského lockdownu bodem zlomu, kdy došlo k přerušení provozu výrobních podniků a s výjimkou maloobchodů s potravinami rovněž k poklesu množství dodávek. Porovnáme-li počet nabídek přeprav v březnu 2019, tedy v období bez výjimečné situace, ukazuje se, že nárůst v březnu 2021 v nabídkách přeprav je se 138 procenty stále ještě nadprůměrný. Počet nabídek se tedy nejen vzpamatoval z výkyvů způsobených krizí, nýbrž se v porovnání s hodnotami před krizí dokonce zvýšil.

 

Silné vnitrostátní relace v Německu, Polsku a Francii

V porovnání s hodnotami z roku 2020 se vnitrostátní doprava v Německu na začátku roku 2021 vyvíjela velmi pozitivně: v lednu o 5 %, v únoru o 104 % a v březnu o 114 % více nabídek přeprav než v předešlém roce. Vývoj ve vnitrostátní dopravě v Německu během prvního čtvrtletí roku 2021 tedy odrážel vývoj na celoevropském trhu. Leden začal v počtu nabídek přeprav s lehkým nárůstem, který se v únoru výrazně zvýšil a v březnu 2021 na této vysoké úrovni pokračoval. Z tohoto trendu vyplývá, že lze doufat v silné druhé čtvrtletí, pokud nebude rozhodnuto o přísném lockdownu, který by měl dopady na výrobní firmy.

Podobný obrázek vidíme u polské silniční nákladní dopravy. V porovnání s hodnotami z roku 2020 vykazují nabídky přeprav na polském vnitřním trhu ve všech třech měsících roku 2021 rapidní nárůst: leden o 50 %, únor o 80 % a březen o 146 %. Lze se tedy domnívat, že hospodářský růst v Polsku znovu nabírá na rychlosti. Polsko tak podle údajů národního statistického úřadu GUS prošlo krizovým rokem 2020 s relativně slabým poklesem svého HDP o 2,8 procent. S tímto větrem v zádech a výraznými efekty zotavení v prvním čtvrtletí je možné, že tento trend bude pokračovat rovněž ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Také Francie vykazuje v prvním čtvrtletí výrazný růst na vnitřním trhu. Na vnitrofrancouzských relacích začal rok nejprve s poklesem počtu přeprav o 11 procent v porovnání s předchozím rokem. Únor přinesl s 35procentním nárůstem citelné zlepšení. Čtvrtletí nakonec bylo zakončeno s významným plusem - o 94 procent více nabídek přeprav v porovnání s březnem 2020.

 

Nedostatek volných vozů bude narůstat

Nápadný je významný pokles dostupných volných vozů v prvním čtvrtletí 2021. Částečně lze zaznamenat pokles o 3 až 25 procent. Tento negativní trend vyplývá z velké poptávky po přepravách. Lze očekávat, že situace se v důsledku havárie lodi „Ever Given“ bude dále vyostřovat. Potřeba přeprav v silniční nákladní dopravě dále poroste a volné přepravní kapacity budou v důsledku toho ještě méně dostupné. „Množství zboží, které nyní pluje do přístavů, nebude možné všechno v krátké době odvézt. Navíc jsou dopravní kapacity omezené. To v následujících týdnech výrazně ovlivní dostupnost přepravních kapacit v Evropě“, analyzuje Gunnar Gburek, mluvčí společnosti TIMOCOM, důsledky havárie.

S pomocí dopravního barometru analyzuje FreightTech společnost TIMOCOM od roku 2009 ve 46 evropských zemích vývoj nabídky a poptávky přeprav v burze nákladů, která je součástí Smart Logistics System. Více než 135.000 uživatelů generuje denně až 800.000 mezinárodních nabídek přeprav a volných vozů. Systém pomáhá více než 45.000 zákazníků TIMOCOM dosáhnout svých logistických cílů rychleji, bezpečněji a jednodušeji.

 

Další informace naleznete na www.timocom.cz.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru