30.07.2018

TimoCom: Obchodní konflikt s USA nechává dopravní trh v Evropě prozatím chladným

Poptávka po přepravních kapacitách nadále zůstává na vysoké úrovni

(1)

Erkrath, 30.07.2018 – Obchodní konflikt s USA se dosud na vytížení dopravních firem v Evropě nijak neprojevil. Ačkoliv Evropská komise snížila svůj odhad ekonomického růstu pro rok 2018 kvůli celnímu sporu aktuálně na 2,1 procenta (květnová prognóza: 2,3 %), zůstává poptávka po ložném prostoru měsíc po zavedení amerických cel trvale na vysoké úrovni. Tuto skutečnost ilustruje dopravní barometr TimoCom, což je oborový indikátor vývoje v evropské silniční nákladní dopravě.

„Stávající přepravní kapacity jsou a zůstanou těsné“, říká Gburek.

Dobrá ekonomická situace jako důvod převisu nabídek přeprav

„Žádnou velkou paniku nevidíme, trh se zdá být v klidu“, komentuje Gunnar Gburek (TimoCom Company Spokesman) aktuální čísla pro druhé čtvrtletí 2018. Trvale dobrá ekonomická situace firem v Německu a v eurozóně je i nadále důvodem převisu nabídek přeprav na dopravním trhu. Vliv americké politiky, která od června uvalila cla na dovoz oceli a hliníku z Evropské unie, se v posledních čtyřech týdnech druhého čtvrtletí neprojevil.

V období od dubna do června proti sobě v průměru stálo 76 nabídek přeprav uživatelů největší evropské dopravní platformy proti 24 nabídkám volných vozů. To přesně odpovídá stavu, který již v prvním čtvrtletí tohoto roku ukazoval na vysokou poptávku po ložném prostoru. „Křivka se stále narovnává a stává se z ní přímka“, popisuje Gburek konstantní vývoj. V burze nákladů od TimoCom je denně v rámci celé Evropy uveřejňováno až 750.000 nabídek přeprav a volných vozů.

Poměr přeprav a volných vozů byl před dvěma lety ještě vyrovnaný

Již ve stejném období předchozího roku se poměr nabídky a poptávky s hodnotou 70:30 pohyboval na srovnatelně podobné úrovni. Před dvěma lety to ale ještě vypadalo úplně jinak. V roce 2016 byl poměr nabídek přeprav k volným vozům ve druhém čtvrtletí téměř vyrovnaný - 52:48 procent.

Přepravní kapacity jsou a zůstanou těsné

Co tato čísla znamenají pro průmyslové a obchodní firmy v Evropě, které musí dostat rostoucí množství svého zboží na silnici, aby obsloužily své zákazníky? „Stávající přepravní kapacity jsou a zůstanou těsné“, říká Gburek. Tuto situaci lze ad hoc řešit pouze omezením jízd naprázdno a co nejlepším využíváním stávajících rezerv. „Zejména v dobách nedostatku musí být časy prostojů a čekání u ramp průmyslových a obchodních firem dále optimalizovány.“ Gunnar Gburek dále předpovídá, že ačkoliv Evropská komise spatřuje v další eskalaci protekcionistických opatření americké vlády riziko poklesu, dopravní trh v EU se v následujících měsících bude i nadále vyznačovat převisem poptávky.

Stáhnout tiskovou zprávu
Nahoru