Úspěšná realizace:

DOPRAVA ZÁRUBA M & K a Vertex

Takovými firmami jsou také spedice Vertex z Rakouska a DOPRAVA ZÁRUBA M & K z České republiky. Používají Tracking od TIMOCOM – stejnojmennou aplikaci a rozhraní, díky nimž se jim podařilo snížit dobu realizace svých přepravních procesů na minimum. V této případové studii se dočtete, jak se těmto dvěma firmám podařilo získat tuto konkurenční výhodu.

Propojení v síti TIMOCOM

TIMOCOM: provozovatel Marketplace

FreightTech společnost TIMOCOM prostřednictvím Marketplace nabízí svým zákazníkům digitální řešení, která logistickým firmám umožňují uvedené problémy ideálně zvládat. Prostřednictvím tohoto systému propojuje své zákazníky do sítě sestávající z více než 55.000 potenciálních obchodních partnerů. S jeho pomocí realizují své logistické procesy také spedice Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K.

Vertex: speditér a zadavatel

Firma založená v roce 2008 disponuje více než 1.000 vozidly a může realizovat kompletní přepravy až do celkové hmotnosti 25 tun. Jako speditér chce mít Vertex telematická data o vozidlech, s nimiž jezdí jeho subdodavatelé. Tímto způsobem zajistí svým zadavatelům v podstatě plošnou transparentnost.

DOPRAVA ZÁRUBA M & K: subdodavatel a dodavatel

Tato firma o 50 zaměstnancích má sídlo v České republice a od roku 1995 působí v celé Evropě. Její flotila má zhruba 29 vozidel. V současnosti probíhá fúze se společností B&Bartoni. Jako subdodavatel poskytuje DOPRAVA ZÁRUBA M & K své údaje pro sledování, aby tak svým zákazníkům a zadavatelům nabídla transparentnost a spolehlivost.

GPS Force: poskytovatel telematiky

Česká firma nabízející komplexní systém pro GPS sledování. Ten umožňuje určit polohu nákladního vozu. Díky tomu mohou dopravci a speditéři jako Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K bezpečně a transparentně předávat data zákazníkům. Systém byl vyvinut tak, že telematické údaje lze předávat prostřednictvím rozhraní. Díky tomu je možno jej na přání zákazníka propojit s jinými systémy.

Komunikace mezi partnery bez překážek díky propojení

Kde je zboží? Kdy bude doručeno? Aby disponenti mohli tyto otázky zodpovědět, musí mít přehled o své flotile a pravidelně informovat zákazníky. Zadavatelé si totiž přejí transparentnost - a to je často hektická a časově náročná záležitost. Veškeré překážky v komunikaci bylo potřeba odstranit. Tři firmy nalezly jednoduché a cenově výhodné řešení, s jehož pomocí společně tento problém odstranily.

Vertex používá systém řízení přeprav translogica. Aby mohl efektivněji spolupracovat se svými subdodavateli, jako je společnost DOPRAVA ZÁRUBA M & K, používá tento speditér rozhraní Tracking. Na přání firmy Vertex nahrál subdodavatel své vozy do aplikace Tracking a povolil sdílení dat. 29 vozidel je vybaveno systémem GPS-Force. Díky tomu může Vertex data z těchto vozidel importovat přes rozhraní a propojit je s příslušnými objednávkami přeprav. Rakušané tak mohou tyto telematické údaje jednoduše předat dál svým zákazníkům.

Toto propojení umožňuje porovnat data, která přichází od GPS Force, se sjednaným termínem dodání. V dalším kroku lze vypočítat ETA. Pro transparentnost a jistotu plánování je to velký přínos. Skutečnost, že Vertex používá systém translogica jako systém řízení přeprav a DOPRAVA ZÁRUBA M & K používá poskytovatele GPS Force, nehraje žádnou roli. Všechna data se sbíhají u TIMOCOM a tam se bezpečně zpracují. Agregované informace 299 poskytovatelů telematiky se uživatelům TIMOCOM Marketplace zobrazí v uživatelském rozhraní, na nějž jsou zvyklí.

Štíhlé, digitální procesy jsou konkurenční výhodou pro všechny zúčastněné

API v logistice vlastně nejsou žádnou novinkou. Pro rozhraní musí interní IT oddělení firem vytvořit většinou drahá, dvojstranná propojení - pro každou jednotlivou partnerskou firmu. To vyžaduje relevantní IT znalosti, čas a peníze. Zákazníci TIMOCOM mohou použít jednodušší řešení. Propojení vytvoří v Marketplace od TIMOCOM s pomocí pouze několika kliknutí.

To jim ušetří nejen vytvoření IT infrastruktury ke každému partnerovi, má to ještě další výhodu: Díky velké síti TIMOCOM s více než 55.000 zákazníků tak vzniká velký počet příležitostí k uzavření obchodů a propojení. Firmy jsou díky tomu při volbě svého partnera podstatně nezávislejší.

Zákazníci získají přístup k velkému souboru možných obchodních partnerů, jejichž transparentnost v dopravním řetězci bude stále důležitější. Také u Vertexu zákazníci dávali stále více jasně najevo, že by chtěli vidět údaje o nákladních vozech v reálném čase. „To je funkce, kterou velcí zákazníci jednoduše požadují.“

Požadavek koncových zákazníků na transparentnost je dále delegován na subdodavatele. Pokud ti mohou údaje o poloze poskytnout zadavateli, získají tím konkurenční výhodu. Slavomír Vinš, ředitel společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M & K potvrzuje: „Pro velké zákazníky, jako je Vertex, jsme díky výměně dat atraktivnější a můžeme díky tomu zlepšit naše postavení na dopravním trhu. Tato výměna dat je dobrý argument, který noví zákazníci rádi slyší.“

Mimoto je komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem díky tomuto propojení výrazně snazší. Matthias Wallmann od Vertexu to může potvrdit: „Když dnes chceme vědět, jestli byl nějaký nákladní vůz vyložen, nemusí to naši disponenti zjišťovat zvlášť a manuálně zadávat do našeho programu. Díky souhlasu s poskytováním dat již máme tyto informace k dispozici. Tato automatizace nám šetří obrovské množství času. Tento čas pak můžeme využít k tomu, abychom komunikovali se spedicemi, posílili vazbu s našimi obchodními partnery a uzavírali další obchody.“

Žádné manuální zadávání, lepší spolupráce partnerů

Pro firmy Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K je práce od doby, kdy aplikace a rozhraní používají, podstatně jednodušší než dříve. „Tam, kde se používají rozhraní, kde dochází k automatizaci, se jen zřídka stávají chyby“, zdůrazňuje Matthias Wallmann z firmy Vertex.

Navíc je v celém procesu zajištěna bezpečnost dat, neboť součástí sítě jsou jen prověření zákazníci TIMOCOM. Telematická data mohou být předávána důvěryhodným partnerům. Zákazníci TIMOCOM však sami rozhodnou o tom, vůči kterým obchodním partnerům chtějí vystupovat transparentně. „V TIMOCOM jsme našli partnera, který má dlouholeté zkušenosti v bezpečném propojování mnoha aktérů. Proto jsme se rozhodli pro tuto FreightTech společnost“, říká Slavomír Vinš, ředitel firmy DOPRAVA ZÁRUBA M & K.

Odpadávají každodenní překážky, které jsou spojeny se souběžným používáním několika systémů.

Matthias Wallmann má radost, že pracovní dobu, která se takto ušetří, lze využít jinak. Od té doby, co používá aplikaci, zaznamenala tato rakouská společnost nárůst příjmů.

DOPRAVA ZÁRUBA M & K se díky úspoře času více zaměřila na další rozvoj firmy. „Konkrétně to znamená další rozšiřování našich vlastních služeb a možnost získat více zákazníků,“ říká ředitel české spedice.

A ještě jednu výhodu firma DOPRAVA ZÁRUBA M & K získala. V uplynulých šesti měsících bylo v důsledku koronavirové krize pro tuto spedici rozhodující, aby rozšířila síť partnerů. To díky velké síti v TIMOCOM Marketplace dobře fungovalo. Slavomír Vinš ujišťuje: „Od té doby, co používáme Marketplace, jsme každopádně expandovali a získali zákazníky, které bychom předtím nezískali.“

Pro zákazníky TIMOCOM, kteří si přejí větší transparentnost při realizaci přepravy nebo chtějí GPS údaje dále zpracovávat, je aplikace Tracking ideální řešení. Z těchto dat lze odvozovat potřebné informace, které například umožňují výpočet ETA. Propojení s dalšími partnery nabízí velké výhody pro všechny zúčastněné. Je to situace, která je oboustranně výhodná - jak pro speditéry, tak pro jejich subdodavatele. Všichni totiž ušetří spoustu času, potažmo peněz a mají možnost získat další obchodní partnery.

Firmy Vertex a DOPRAVA ZÁRUBA M & K si používáním Marketplace od TIMOCOM zajistili konkurenční výhodu.

Pokud to chcete udělat také, zkuste aplikaci Tracking po dobu čtyř týdnů zdarma:

Nahoru