Hodnotíte a jste hodnocení za přepravní objednávky

Díky hodnocení v Marketplace se mohou dopravci a zadavatelé po provedení přepravy vzájemně ohodnotit. Dobrá hodnocení významně přispívají k úspěchu firmy - a pro Vás představují možnost, jak se zviditelnit jako spolehlivý obchodní partner.

Jste spediční, výrobní nebo obchodní firma a zadáváte přepravy?

Vaše výhody:

 • Nejlepší reklama: Díky dobrému firemnímu skóre Vás budou dopravci jako zadavatele upřednostňovat.
 • Úspora času: Na základě hodnocení ostatních uživatelů Marketplace rychleji najdete vhodného obchodního partnera.
 • Větší bezpečnost: Pozitivně hodnocení dopravci v oblastech komunikace, zacházení se zbožím a dodržování termínů Vám dají jistotu, že je Vaše přeprava ve správných rukou.

Jste dopravce a hledáte přepravy?

Vaše výhody:

 • Zvýšená bezpečnost: Díky transparentnímu hodnocení najdete na jednom místě názory na potenciální obchodní partnery.
 • Konkurenční výhoda: Kladná hodnocení zvyšují Vaše firemní skóre - a tím i Vaši pozici v konkurenci dopravních firem.
 • Férové podmínky: Vybírejte zadavatele podle hodnocení jeho včasnosti plateb, férovosti a komunikace.
   

Jak hodnocení funguje?

Hodnocení dokončené objednávky

Jakmile uplyne datum vykládky, obdrží obchodní partneři oznámení o tom, že se mohou vzájemně ohodnotit - na běžné 5hvězdičkové stupnici. Z důvodu transparentnosti musí být objednávka vyřízena prostřednictvím aplikace Objednávky. Hodnocení můžete provést v detailu objednávky nebo si zde můžete prohlédnout přijaté hodnocení na Vás.

Ohodnotit objednávku v TIMOCOM Marketplace
Ohodnotit smluvního partnera v TIMOCOM Marketplace

Hodnocení různých oblastí spolupráce

Zadavatel může hodnotit komunikaci se smluvním partnerem, včasnost nakládky a vykládky a také zacházení se zbožím a s dokumenty.

Dodavatel hodnotí kromě komunikace rovněž férovost smluvních ujednání a včasnost plateb.

Celkové hodnocení v profilech firem

V profilu firmy se zobrazuje firemní skóre, které se vypočítá na základě hodnocení od zadavatelů a dodavatelů za posledních 12 měsíců. Navíc si zde lze prohlédnout průměrné hodnocení každé kategorie.

Náhled hodnocení v profilu firmy v TIMOCOM Marketplace

Máte dotazy? Rádi Vám pomůžeme:

Často kladené otázky

Základem pro hodnocení od TIMOCOM jsou transakce, tedy firmy jsou hodnoceny na základě konkrétních objednávek.

Zadavatelé a dodavatelé se mohou hodnotit vzájemně, jestliže v Marketplace existuje objednávka přijatá oběma stranami. Díky tomu je zajištěno, že oba smluvní partneři spolu skutečně realizovali objednávku.

Pokud chcete hodnotit dodavatele, můžete hodnotit tyto kategorie:

 • Komunikace
 • Dodržení termínu nakládky a vykládky
 • Zacházení se zbožím
 • Zacházení s dokumenty

Pokud chcete hodnotit zadavatele, můžete hodnotit tyto kategorie:

 • Komunikace
 • Férová a transparentní smluvní ujednání
 • Platba

Každá kategorie se do celkového hodnocení zahrne stejnou vahou. Nehodnocené podkategorie se do výpočtu nezahrnou.

Ne, k hodnocení nelze přidávat komentář. Rozčlenění na podkategorie umožňuje hodnotit různá hlediska, takže další komentáře nejsou zapotřebí. TIMOCOM nemůže komentáře prověřovat a hrozí proto riziko, že budou zveřejněny urážky nebo nepravdivá tvrzení, která mohou v nejhorším případě poškodit podnikání firmy.

Cílem je zajistit, aby dodavatel a zadavatel spolu skutečně provedli objednávku a zabránilo se tak manipulacím výsledku hodnocení.

Hodnocení firmy v kontextu příslušné objednávky je možné, jakmile uplyne datum vykládky.

Ne. Hodnotit lze pouze ty objednávky, které byly dokončeny po zprovoznění hodnocení.

Firemní skóre se vypočítá z průměru hodnocení Vás jako dodavatele a zadavatele.

Do hodnocení zadavatele, resp. dodavatele se započítají všechna hodnocení transakcí (objednávek) za posledních 12 měsíců.

Firemní skóre se zobrazí v okamžiku, kdy firma obdrží několik hodnocení od dodavatelů/zadavatelů.

Jakmile je možné hodnocení provést, odešle se oznámení přes symbol zvonku v Marketplace a také oznámení e-mailem na kontaktní osobu uloženou v objednávce. Není-li u objednávky uložena žádná kontaktní osoba, obdrží všichni uživatelé ve firmě oznámení prostřednictvím zvonku a e-mailem (podmínka: souhlas v nastavení). Jednou se také zašle připomenutí způsobem uvedeným výše.

Hodnocení lze změnit až do konce období pro hodnocení, pokud je toto hodnocení pouze uloženo a nebylo finálně potvrzeno.

Je možné jednou požádat smluvního partnera o úpravu. Tuto žádost lze odeslat přímo v Marketplace z detailního náhledu objednávky (část „Hodnocení“). Doporučujeme kontaktovat smluvního partnera osobně a vysvětlit tak důvody pro žádost přímo.

Hodnocení se po zveřejnění přímo promítne ve firemním skóre, i když je následně požádáno o úpravu a tato žádost ještě nebyla vyřízena. Jakmile je provedena úprava, firemní skóre se přepočítá.

Na žádost o úpravu je nutno odpovědět do 7 dní.

TIMOCOM jako neutrální poskytovatel platformy nemůže provádět úpravy nebo výmaz hodnocení. Kontaktujte prosím přímo Vašeho smluvního partnera a využijte možnosti úpravy, kterou máte k dispozici u každého hodnocení.

V přehledu objednávek lze filtrovat ty objednávky, které ještě nebyly ohodnoceny.

Navíc se na úvodní stránce na dlaždici „Hodnocení“ zobrazí počet nedokončených hodnocení. Po kliknutí na něj budete hned přesměrováni na objednávky, které ještě nebyly ohodnoceny.

Hodnocení v TIMOCOM jsou založena na transakcích. To znamená, že se firmy mohou vzájemně hodnotit pouze v případě, že skutečně spolu prokazatelně uskutečnily objednávku (která je zobrazena v aplikaci Objednávky od TIMOCOM).

To výrazně znesnadňuje manipulaci hodnocení, protože například konkurenční firmy se bez příslušné transakce nemohou vzájemně hodnotit.

Když dáte výpověď, Vaše firemní hodnocení bude ztraceno. I když se později opět stanete zákazníkem, nelze hodnocení firmy obnovit.

U zablokovaných firem naopak zůstane hodnocení firmy zablokováno a po odblokování se v Marketplace u všech zákazníků znovu zobrazí.

Při pozastavení smlouvy (bez výpovědi) zůstávají všechna hodnocení zachována. Do firemního skóre se ovšem promítnou pouze hodnocení za posledních 12 měsíců, takže při obnovení smlouvy se starší hodnocení již nezohlední a firemní skóre se tak případně změní.

Nahoru