Z domova 16.11.2022
3

Balíček mobility, legislativa a klíčové změny pro rok 2022

Které změny vstoupily v platnost v roce 2022?

Řidič kamionu na parkovišti pro nákladní vozidla

Dne 20. srpna 2020 vstoupil v platnost takzvaný Balíček mobility (někdy také Silniční balíček), jehož jednotlivé části budou nabývat účinnosti v průběhu následujících let. První předpisy Balíčku mobility pojednávaly především o době práce a odpočinku pro řidiče na dlouhé vzdálenosti v rámci Evropské unie.

O zavedených změnách v práci řidičů vozidel nad 3,5 tuny v mezinárodní silniční dopravě již bylo napsáno mnoho. Dokonce i ostřílený odborník v oboru provozování dopravní společnosti však mohl mít potíže rozklíčovat, jaký dopad má nový Balíček mobility na jeho společnost. Vyvstalo mnoho nových otázek: jak organizovat návraty řidičů, kde se mají odpočinky konat, co když se celý složitě uspořádaný harmonogram jízdy a odpočinku zhroutí?

Na toto téma jsme již v minulém roce vyzpovídali Ing. Petra Rožka Ph.D., výkonného ředitele Svazu spedice a logistiky ČR.

V článku Pracovní doba řidiče v balíčku mobility – 1. část se nám při společném rozhovoru pokusil přiblížit informace o délce pracovní doby řidiče a o tom, jakým způsobem by si měl vybírat denní a týdenní odpočinek.

Téma návratu na základnu, odpočinku v kabině a neplánovaných zastávek jsme s Ing. Petrem Rožkem Ph.D. řešili v článku Pracovní doba řidiče v balíčku mobility – 2. část.

Balíček mobility – změny v roce 2022

V letošním roce však došlo v souvislosti s Balíčkem mobility k dalším změnám a Balíček mobility se měnil hned třikrát. Změny a opatření vstupovaly v platnost postupně – první s datem účinnosti ode dne 2. února 2022, další od 21. února 2022. Poslední dosavadní změny jsou platné od 21. května 2022.

V souvislosti s novými změnami v rámci Balíčku mobility 2022 vyvstaly nové povinnosti pro dopravce i řidiče, o nichž bychom Vás chtěli aktuálně informovat.

Co konkrétně se tedy nově pro dopravce a pro řidiče mění?

  • Odměna pro vyslaného řidiče

Dopravce je povinen vyplatit řidiči alespoň minimální mzdu platnou v zemi, do které byl řidič vyslán. Je-li tedy český řidič vyslán například do Belgie, má nárok na mzdu, kterou pobírají belgičtí řidiči.

  • Administrativní povinnosti spojené s vysláním

Dopravce musí mít v místě sídla uloženou pracovně-právní dokumentaci.

Dopravce je povinen hlásit informace o řidiči vyslaném do jiné země EU a o přepravách jím prováděných prostřednictvím veřejného systému IMI (Informační systém o vnitřním trhu).

Řidič bude mít k dispozici veškeré potřebné dokumenty týkající se vyslání a přepravy v hostitelském státě. Výhodou oproti minulosti je skutečnost, že dokumenty mohou být v tištěné nebo elektronické podobě a je vyžadován jejich překlad pouze do angličtiny.

Na prvním vhodném místě po překročení hranice umístí řidič na tachograf (záznamové zařízení) symbol země, do níž právě vstoupil. Záznamy z tachografu mohou být použity pro účely kontroly. Za chybné označení může být udělena i pokuta.

  • Povinnost vrátit vozidlo na základnu dopravce min. jednou za 8 týdnů

Vozidla v mezinárodních přepravách se musí vrátit do jedné z provozoven dopravce v daném státě alespoň jednou za 8 týdnů.                                                                                                                   

  • Nové podmínky podnikání v silniční dopravě 

Dopravci, kteří podnikají s vozidly s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 t do 3,5 t, budou mít nastaveny nové podmínky pro podnikání. Nadále pro ně budou platit obdobné povinnosti, jaké musí splňovat dopravci provozující autodopravu nad 3,5 t.

  • Nová pravidla kabotážní přepravy

Dochází k omezení kabotážní přepravy. Jakmile dopravce dokončí v daném členském státě kabotáž, nesmí ji stejným vozidlem provádět po dobu čtyř dnů.

Pokud provede řidič tři kabotáže za sebou ve stejném státě, musí dodržet minimálně čtyřdenní přestávku.

Více informací o Balíčku mobility a změnách pro dopravce či pro řidiče naleznete na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

O dalších změnách, které vstoupí v platnost v souvislosti s Balíčkem mobility (Silničním balíčkem), Vás budeme opět informovat.

Přejeme Vám šťastnou cestu!

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru