Z domova 14.09.2021
7

Pracovní doba řidiče v balíčku mobility – 1. část

Jak řídit a kdy odpočívat v dopravě podle nových předpisů?

Ing. Petr Rožek Ph.D., výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR

O změnách zavedených balíčkem mobility, který vstoupil v platnost 20. srpna 2020, se hodně polemizuje a již 7 zemí proti němu podalo námitku. Názory na to, jak by měla pracovní doba řidičů vozidel nad 3,5 t v mezinárodní silniční dopravě vypadat, se liší. V tomto bludišti předpisů se může ztratit i dobře informovaný podnikatel. Jak organizovat práci řidiče? Kdy jet, kdy odpočívat? Ing. Petr Rožek Ph.D., výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR, se nám pokusil tyto problémy přiblížit ve společném rozhovoru.

Kolik hodin může řidič pracovat?

Jak se ukázalo, z hlediska základních problémů balíček mobility ve skutečnosti nic nezměnil. V případě řízení vozidla je standardem 9 hodin denně s možností prodloužení této doby na 10 hodin 2x týdně. Týdně nesmí doba jízdy řidiče překročit 56 hodin a dvoutýdenní doba nesmí být delší než 90 hodin.

Stojí však za to vědět o některých nuancích, které zdůrazňuje Ing. Petr Rožek Ph.D.: „Nařízení 561 v čl. 6, 7, 8 a 9 definuje pravidla, podle kterých je organizována pracovní doba řidiče. Uvádějí přímo: po 4,5 hodinách byste měli udělat 45 minutovou přestávku, denní jízda může trvat 9 hodin a dvakrát týdně ji můžeme prodloužit až na 10 hodin. Existuje však otázka - pokud jde o řízení, mluvíme o kalendářním týdnu, tj. od první minuty po půlnoci v pondělí do půlnoci v neděli. V situacích souvisejících s odpočinkem však vždy mluvíme o týdnu, ale počítáme mezi dvěma týdenními odpočinky. Například prodloužením jízdy můžeme teoreticky i v praxi naplánovat tuto pracovní dobu tak, abychom jeli v sobotu 10 hodin, v neděli 10 hodin, v pondělí 10 hodin a v úterý 10 hodin. Využijeme tak kalendářní týdny jdoucí po sobě.“

Dále zmiňuje nedostatek změn, které přináší balíček mobility, co se týče základních principů organizace pracovní doby pro řidiče: „Z hlediska standardních předpisů se toho moc nezměnilo. Denní doba řízení ve smyslu 9–10 hodin je stejná, pracovní přestávky a denní odpočinek jsou stejné. Velmi často však existuje určité zneužití tvrzení, že balíček mobility umožnil prodloužit dobu řízení na 11 nebo 12 hodin, což není tak úplně pravda. Standardní pravidla se nezměnila, takže pokud si někdo nečetl balíček mobility v dnešní době a nezohlednil jej, může stále jezdit podle předchozích pravidel. Tento balíček změn, tj. změny nařízení 561, nám umožňuje porušovat pravidla novým způsobem. Konkrétně při návratu domů nebo na základnu své firmy.“

Prodloužení pracovní doby řidiče

Při práci v dopravě si není těžké představit situaci, kdy například dojde k nehodě na dálnici, práce na silnici zablokovaly zvolenou silnici a musíte hledat objížďku, padal mrznoucí déšť a je led na silnici. Pokud dojde k takové nouzové situaci a řidič se právě vrací na základnu nebo domů, balíček mobility mu dal novou příležitost porušit standardní předpisy týkající se jeho pracovní doby.

„Prodloužení pracovní doby o dobu dojezdu je výjimkou a nelze ji využívat pravidelně,“ říká Ing. Petr Rožek Ph.D., „může trvat maximálně 2 hodiny. Tyto 2 hodiny však nesmí překročit týdenní, dvoutýdenní nebo denní dobu řízení. Pokud můžeme tyto 2 hodiny využít, můžeme jízdu prodloužit, ale měli bychom samozřejmě použít článek 12 nařízení 561 a popsat tuto situaci pravdivě.“

„Čl. 12 má velmi specifický postup. Řidič je povinen uvést příčinu, nikoli účel prodloužení pracovní doby. Záznam, že jsem prodloužil pracovní dobu o 2 hodiny, je popisem účelu, ale není informací, že se tak stalo kvůli dopravní zácpě - to je příčina prodloužení. Dobu dopravní zácpy je nutno doložit záznamem z tachografu. Důležité je, že to platí i pro vnitrostátní přepravu a záznamové listy. Předpis se vztahuje na všechny řidiče nad 3,5 tuny. Řidič může také vyjmout záznamový list a sám stanovit, že si prodloužil pracovní dobu z důvodu objížďky, poruchy nebo nehody. Jde tedy o povinnost ručně označit důvody porušení na záznamovém listu nebo výtisku z karty řidiče.“

Existují 4 typy odpočinku řidičů:

  • pravidelný denní odpočinek
  • zkrácený denní odpočinek
  • pravidelný týdenní odpočinek
  • zkrácený týdenní odpočinek

Pravidelný denní odpočinek - trvá 11 hodin, lze jej rozdělit v pořadí 3 + 9, i když matematicky to není 11.

Ing. Petr Rožek Ph.D. popisuje zkrácený denní odpočinek takto: „Zkrácený denní odpočinek, který nemůžeme rozdělit, trvá 9 hodin. Zkrácenou verzi můžeme provést třikrát, ale za týden se počítá mezi týdenní odpočinky. Může se například stát, že týdenní odpočinek, např. pravidelný odpočinek trvající více než 45 hodin, končí v úterý v 17:00. Za předpokladu, že řidič měl den volna od soboty předchozího týdne do uvedeného úterý, nejpozději do 17:00 následujícího týdne by tedy měl začít další týdenní odpočinek. Pokud počítáme týden ve vztahu k odpočinku, je to jednoduché pravidlo: když někdo začal týden v úterý v 17:00, pak další týdenní odpočinek musí začít ve stejnou dobu o den dříve, tj. v pondělí v 17:00 hodin příštího týdne. To jsou základy. Nyní máme balíček mobility, který některé věci vylepšuje a některé mění. Například čl. 7 upravuje první odstavec týkající se posádky, tj. u vícečlenné posádky může řidič využít čas, který má k dispozici, zatímco sedí na sedadle spolujezdce, jako odpočinek po dobu 45 minut. Toto pravidlo již existovalo jako předpoklad Evropské komise ve formě pokynu. Tento pokyn však nebyl vždy zohledněn například ve Francii. Někteří řidiči díky tomu dostali vysoké pokuty. V tuto chvíli to máme specifikováno v zákoně, což vylučuje situaci, kdy může policejní kontrola jednat na základě svého uvážení.“

Pravidelný týdenní odpočinek - jednou týdně (to je až na výjimky základní pravidlo), trvá nejméně 45 hodin.

Zkrácený týdenní odpočinek - trvá nejméně 24 hodin a zkrácení musí být kompenzováno. Balíček mobility zahrnuje možnost dvou zkrácených týdenních odpočinků za sebou. Tato možnost je někdy v předpisech označována jako novinka. Ing. Petr Rožek Ph.D. však s tímto názorem nesouhlasí: „Nic se zde nezměnilo. Je tu jen jedna další, rozšířená možnost dvou zkrácených odpočinků v řadě. Předchozí znění předpisu umožňovalo v takové konfiguraci dlouhodobě čerpat dva zkrácené odpočinky, ale s požadavkem na speciální kombinaci s pravidelným odpočinkem. Jinými slovy, musel být organizován tak, aby řidič mohl vyjet v pondělí, po pravidelném odpočinku, pak následoval první zkrácený odpočinek, pak další zkrácený odpočinek a ve třetím týdnu po návratu, ale povinně před koncem týdne, tj. v neděli, musel být pravidelný odpočinek znovu zahájen. Takto vznikla sekvence 3 na 1. Nyní byla přidána možnost, která umožňuje 2 zkrácené týdenní odpočinky v řadě, kdy na začátku a na konci sekvence není pravidelná přestávka. To znamená, že byla otevřena možnost pro společnosti, které z různých důvodů nemohly organizovat pracovní dobu řidičů tímto způsobem. V současné době je pro tyto společnosti režim 3 na 1 již možný, ale za podmínky, že po návratu domů dostane řidič náhradu za tyto dva zkrácené odpočinky. Shrnutí: stará verze, která je stále funkční, vyžaduje nalezení jednoho pravidelného odpočinku do 2 kalendářních týdnů a nová verze představená s balíčkem mobility vám dává příležitost hledat další pravidelné odpočinky, které budou dokončeny za 4 týdny.“

V souvislosti s dvěma po sobě jdoucími zkrácenými týdenními odpočinky se objevil další problém, o kterém hovoří pan doktor: „Balíček mobility přináší změny a v některých bodech i výjimky. To je případ 2 zkrácených odpočinků za sebou. Zatím nemáme informace, že by nějaký řidič dostal pokutu za nesprávný návrat domů. Článek 8 říká, že řidič má buď dva pravidelné odpočinky, nebo jeden pravidelný a jeden zkrácený odpočinek během dvou týdnů. Pod tím je uvedena výjimka, která říká, že za určitých podmínek můžeme ve dvou po sobě jdoucích týdnech čerpat zkrácený týdenní odpočinek, ale náhrada za tento odpočinek musí být vybrána do konce třetího týdne. A tady se názory liší. Lze to znázornit takto: každý týden máme vypít láhev vody a musíme to udělat za 3 nebo 4 týdny. Během jednoho týdne vypijeme polovinu první láhve, během druhého týdne vypijeme polovinu druhé láhve a během třetího týdne musíme vypít to, co zbylo z těchto dvou láhví, plus třetí láhev. Otázkou je, zda začít první lahví, druhou nebo třetí. A tady je spor, kdy a dokdy čerpat kompenzace odpočinků.

Pokud jde o kompenzaci, je věc jasná. Musí být vyčerpány nejpozději do konce 3. týdne počítaného od týdne následujícího po první náhradě. Ale co denní a týdenní odpočinek? Existuje stanovisko, které předpokládá, že se užívá denní odpočinek, vyrovnávací odpočinek a týdenní odpočinek. Zde vyvstává otázka, kdy začít užívat týdenní odpočinek a následně o kolik dříve začít s denním odpočinkem, aby se vešel do týdenního odpočinku a správně se zařadil do příslušného týdne. Není to jednoduché a objevilo se již několik výkladů, takže se těším na odpovídající stanovisko Evropské komise k tomuto tématu."

V článku Pracovní doba řidiče v balíčku mobility – 2. část" najdete informace o návratu na základnu, odpočinku v kabině a neplánovaných zastávkách.

 

Mohlo by Vás také zajímat:

TIMOCOM Pomoc při rozjezdu: Jak založit dopravní firmu?

Jak se dostat rychleji k penězům: Proč se faktoring v logistice vyplatí.

TIMOCOM Pomoc při rozjezdu: Jak získat zakázky

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru