Z logistiky 04.11.2020
6

TIMOCOM Pomoc při rozjezdu: Jak založit dopravní firmu?

Vozový park spedice

Založení vlastní firmy a její zavedení na trhu může být velkou výzvou. V tomto seriálu na blogu nabízí TIMOCOM pomoc při nastartování podnikání pro dopravce, speditéry a logistiky. Cílem není nabízet klasické poradenství při založení firmy pro start-upy, zájemce o založení firmy či ty, kteří se osamostatnili před nedávnem. Poskytneme Vám konkrétní rady z logistické praxe, s nimiž Vaše cesta k samostatnému podnikání začne úspěšným startem. V této první části vysvětlíme, co je zapotřebí pro založení vlastní dopravní firmy.

Existují lidé, pro které je samostatná práce velmi důležitá. Často je to výraz přání být „svým vlastním šéfem“ a ponechat si prostor pro jednání. V tomto případě se nabízí myšlenka samostatného podnikání. Právě odvětví logistiky nabízí zakladatelům trh, který je plný příležitostí. 

Dobré důvody pro založení firmy

V dopravě a skladování pracuje v České republice více než čtvrt milionu zaměstnanců. Polovinu všech logistických služeb představuje doprava zboží. Vzhledem k tomu, že v současnosti roste segment e-commerce a online obchodů v celé Evropě, lze očekávat další nárůst obratu v logistice. Pokud se zaměříte na tento segment logistiky, získáte dobré výchozí podmínky pro založení vlastní dopravní firmy.

Ohlášení živnosti, koncese a pojištění

Samostatnost začíná návštěvami několika úřadů. Předtím, než skutečně můžete začít, je totiž potřeba získat živnostenský list na živnostenském úřadu a koncesi pro autodopravu na odboru dopravy krajského úřadu dle sídla podnikatele. Pak následuje pojištění. Abyste však vůbec dostali koncesi, je nutno splňovat podmínky zákona o silniční dopravě, kterými jsou: usazení, dobrá pověst, odborná a finanční způsobilost.

Usazení

Usazení znamená, že máte své sídlo či provozovnu v České republice, kde uchováváte všechny své účetní doklady a doklady týkající se zaměstnanců tak, aby měl příslušný orgán přístup k jejich ověření. Na živnostenském úřadě předložíte dokument opravňující užívání těchto prostor. Za zavedením této podmínky stojí snaha vyloučit využívání fiktivního sídla, resp. poštovní schránky.

Také potřebujete mít k dispozici jedno nebo více nákladních vozidel. Mohou být vlastní nebo pronajatá či provozovaná dle leasingové smlouvy. Na živnostenském úřadě opět předložíte doklady umožňující užívání těchto vozidel a jejich technické průkazy.

Dobrá pověst

Dobrou pověst má osoba, která je bezúhonná podle živnostenského zákona, pokud dobrou pověst neztratila rozhodnutím podle § 35a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. O dobrou pověst jako podnikatel nepřijdete jen z důvodu „ztráty čistého rejstříku trestů“, ale existuje seznam konkrétních porušení předpisů v dopravě, které Vás o dobrou pověst připraví. Mezi tyto patří překročení omezení maximální doby řízení, nečerpání bezpečnostních přestávek či používání klamného zařízení, schopného měnit záznamy o vozidle. Jejich přesný soupis naleznete v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

Odborná způsobilost 

Velkou nákladní dopravu jste povinen provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Je to osoba, která má tzv. skutečnou vazbu k podniku. Může to být přímo podnikatel sám nebo jeho zaměstnanec, který splňuje všechny podmínky odborné způsobilosti. V České republice tuto zkoušku provádí odbor dopravy příslušného krajského úřadu. Předmětem zkoušky jsou znalosti týkající se předcházení nehodám a bezpečnosti silničního provozu, ochrany životního prostředí a technických norem, jakož i práva a znalosti z oblasti provozní ekonomiky.

Získat tuto zkoušku Vám může pomoci i absolvované vzdělání v oblasti spedice a nákladní dopravy. Musí však zahrnovat všechny požadované znalosti. Pokud Vám některé znalosti chybí, komplexní přípravu si zajistíte navštěvováním Akademie silniční dopravy ve školicím středisku Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.

Finanční způsobilost

Zakládáte-li dopravní firmu, neobejde se to bez vozidla či vozidel. Ať nová nebo použitá – evropské zákony požadují pro jejich nákup finanční rezervu. Pro první vozidlo nad 3,5 t je to 9.000 euro. Každý další vůz ve flotile musí být zajištěn částkou 5.000 euro. Banka nebo daňový poradce vystaví potvrzení o potřebných finančních prostředcích. To je pak nutno předložit při podání žádosti o povolení pro nákladní dopravu. V České republice nemusíte mít tyto částky hotově na účtu, ale můžete doložit majetek firmy.

Pojištění

Kdo je odpovědný v případě škodní události? Aby Vám tato otázka vůbec nedělala starosti, musíte být pojištěni. Také zákon vyžaduje pojištění pro dopravní firmy, které kryje například takzvané škody na zboží nebo škody vzniklé v důsledku zpoždění. V článku na blogu TIMOCOM na téma „dopravní pojištění“ si přečtěte, na co je potřeba dbát při jeho výběru.

Zahájení provozu

Existují dvě možnosti pro ty, kdo se chtějí v dopravě osamostatnit:

Jako samostatný řidič

S řidičským průkazem na nákladní vůz v kapse můžete jezdit pro jiné dopravní firmy. Tato možnost je vhodná zejména pro ty, kteří ještě musí opatřit potřebné finanční rezervy. Nabízí se možnost nasbírat první zkušenosti v logistice: Líbí se Vám práce v dopravě? Cítíte se jako OSVČ dobře? Pak je to řešení šité Vám na míru. Další výhodou je, že pokud používáte pouze motorová vozidla do 3,5 t přípustné celkové hmotnosti, není nutné mít povolení.

Jako podnikatel

Pokud máte předložena všechna potvrzení a získali jste také koncesi pro nákladní dopravu, můžete založit Váš vlastní podnik. Nyní je potřeba si koupit nebo pronajmout vozidla, abyste s nimi mohli realizovat přepravy.

V závislosti na velikosti základního kapitálu si lze pořídit dodávku nebo nákladní vůz. Dopravní trh je široce rozvětvený a zahrnuje velké množství druhů přeprav. Volně ložené zboží, speciální přepravy nebo kurýrní služby – s pořízením vozidel se současně rozhodnete pro určité druhy zakázek.

Dále je potřeba si rozmyslet, jaké cíle si stanovíte. Chcete-li nabízet také přeshraniční přepravy, musíte k tomu předem požádat o další licence. Pro přeshraniční nákladní dopravu v rámci států EU a EHP potřebujete licenci Společenství. Ta se označuje jako EU licence nebo ES licence.

Nabízí se ale také možnost vytvořit si okruh regionálních zákazníků. V tom případě je rozumné investovat trochu času do průzkumu a zjistit, po čem je v regionu největší poptávka. Mohlo by být lukrativní se jako firma na něco specializovat a zaplnit díru na trhu.

Získání prvních objednávek

Jakmile budete splňovat všechny požadavky a získáte potřebné licence, můžete začít. Jako svůj vlastní šéf či šéfová máte nyní kromě mnoha dalších úkolů na starosti také získávání zákazníků. Je velkou výhodou mít zasmluvněného nejméně jednoho zákazníka na pravidelné přepravy. Jak ale nalézt další zakázky na celoroční vytížení? Vyhledávat přepravy a nabízet volný vůz můžete digitálně a u různých poskytovatelů. Využívání burzy nákladů Vám k tomuto účelu nabízí dvě výhody:

  1. S burzami nákladů můžete rychle získat první zakázky.
  2. Nabízí velkou síť potenciálních obchodních partnerů.

Podle zprávy z odvětví logistiky je totiž jedním z největších problémů malých a středních podniků skutečnost, že jsou závislé na jednotlivých zákaznících. Aby se Vám něco takového nestalo, můžete prostřednictvím burzy nákladů hledat další zákazníky. Tímto způsobem budete trvale rozšiřovat svůj okruh obchodních partnerů. Čím větší je síť firem v burze nákladů, tím vyšší je Vaše šance nalézt nové zákazníky. Na to myslete při výběru burzy.

Závěr

Obor dopravy a logistiky je dynamickým hospodářským odvětvím a díky tomu je i atraktivní pro podnikatele. Rozhodnutí založit dopravní firmu by ale měl předcházet důkladný průzkum trhu a vlastního uplatnění. Proces založení se získáním všech podkladů je přitom pouze prvním krokem. Se schválením živnosti může začít vstup do samostatného podnikání. Poté přijdou první výzvy. Jak jsme již uvedli, první z nich bude nalézt zakázky. Abyste se Vy a Váš obchodní partner vůbec mohli dohodnout, musíte předem vědět, jakou cenu máte požadovat, aby se jízda vyplatila.


V následujícím článku se proto budeme blíže zabývat tématem kalkulace ceny jízdy nákladního vozu a dáme Vám konkrétní rady pro výpočet cen.


Zdroje informací, ze kterých bylo čerpáno:

Ministerstvo dopravy ČR

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, z.s.


Další zajímavé články:

Digitálně, analogově nebo nějak hybridně?

Nová celní pravidla pro přepravy přes hranice EU

Zpožděná platba: Co dělat, když obchodní partner nezaplatí?

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru