Z logistiky 13.07.2021
4

Jak může Vaše firma profitovat z rostoucího online obchodu?

Identifikujte potřebné kroky, integrujte IT řešení pro logistiku, optimalizujte dodavatelské řetězce

Profitovat z rostoucího e-commerce na základě dat

Nárůst o 23 procent za pouhých 12 měsíců. Rok 2020 byl rokem online obchodu. S obratem ve výši 72,8 miliard euro jen v Německu se elektronické obchodování stalo vítězem pandemie. Především klasický obchod, který byl do té doby zvyklý přesvědčovat zákazníky o svých produktech přímo na místě, stojí před novými logistickými výzvami, aby zůstal konkurenceschopný.

Růst obratu v oblasti e-commerce byl přitom razantní již před koronavirovou pandemií. V roce 2015 činil digitální obrat B2C v Německu méně než 40 miliard euro, v roce 2020 to bylo již téměř 80 miliard. Uzavření maloobchodů v důsledku koronavirové pandemie k tomuto obdivuhodnému vývoji posledních let ještě přispělo. Výzkumníci z IFH Köln předpovídají, že do roku 2024 to bude 120 až 140 miliard euro ročně. Tomuto exponenciálnímu růstu musí odpovídat i navazující logistika. U průmyslových a obchodních firem by tento vývoj trhu měl vést k úsporám z objemu a nikoliv k prolomení dodavatelských řetězců. K tomu je ovšem zapotřebí řada zásadních změn.

Průmyslové a obchodní firmy často potřebují k bezproblémovému vyřízení zakázek podniky, které přepravují nejen nejrůznější zboží, nýbrž i pozitivní nákupní zážitky až po doručení zboží příjemci. Patří sem např. sledovatelnost nákladních vozů a rychlé a včasné doručení. Poskytovatelé IT služeb pro logistiku mohou vyhledávání takovýchto firem zjednodušit. Ve Smart Logistics System od TIMOCOM například mohou výrobci a obchodníci přímo kontaktovat vhodné dodavatele dopravních služeb. Zde předávají své zboží ke splnění zakázky, k přepravě, do rukou odborníků.

Nalézt vhodné dodavatele

Využít potenciál e-commerce, zajistit dodavatelské řetězce

Ve stále více se digitalizujícím a globalizujícím světě jsou bezchybné toky zboží zásadní konkurenční výhodou. Následující tři oblasti činností nabízí podněty, jak využít potenciál vyplývající z elektronického obchodování a zajistit fungující dodavatelské řetězce.

Data důležitá pro úspěch: shromáždit, vyhodnotit, strategicky využít

Aby bylo možno zaručit jak efektivitu, tak i spolehlivost vlastních dodavatelských řetězců, je zapotřebí v souladu s GDPR shromažďovat a vyhodnocovat údaje týkající se jak nákupního chování, tak i zákazníků samotných. „Predikční“ modely pak mohou vést například k těmto výsledkům:

  • snížení zásob zboží, optimalizace dostupnosti;
  • zahrnutí nedostatku přepravních kapacit způsobného sezónními výkyvy do plánování;
  • zlepšení dodavatelských řetězců realistickým výpočtem ETA (výpočet předpokládaného času příjezdu).

Nástrojem k odhadování poměru mezi objemem přeprav a dostupnými přepravními kapacitami v Evropě, který je již v logistickém odvětví zavedený, je například dopravní barometr od TIMOCOM.

Customer Experience: Pozitivní zážitek z nákupu díky logistickým službám

Zákazníky dnes již nepřesvědčí jen kvalita výrobku. Pro firmy z průmyslu a obchodu může být vlastní logistika skutečně považována za konkurenční výhodu. Citelnou přidanou hodnotu v oblasti logistických služeb může zajistit např. dostupnost, transparentnost, rychlost a viditelnost. Jak mohou tyto služby přinést dlouhodobá partnerství a silnější vazbu zákazníků, prozrazuje článek na blogu „Pět tipů: Jak na to, aby se logistika stala konkurenční výhodou“.

Důležitější než kdy dříve: Management rizik v rámci dodavatelského řetězce

Vnější vlivy jako je COVID-19 a havárie v Suezském průplavu mohou dodavatelskými řetězci neplánovaně otřást. Současně se na logistický trh tlačí tradičně stacionární obchodníci. Důsledkem je, že začíná být nedostatek přepravních a skladových kapacit. Odolnost vlastních dodavatelských řetězců proti externím rizikům je stále důležitější. Na téma „Supply Chain Risk Management“ uveřejnila firma TIMOCOM, poskytovatel IT služeb pro logistiku, tzv. whitepaper. Ten poskytuje informace a rady týkající se vytvoření odolných dodavatelských řetězců pro průmyslové a obchodní firmy. Cílem je reagovat flexibilně na neočekávané události a současně zvyšovat vlastní logistický standard.

Realizace potřebných kroků: TIMOCOM nabízí podporu s digitálními řešeními pro logistiku

Smart Logistics System od TIMOCOM představuje optimální doplněk pro průmyslové a obchodní firmy, aby ty využily svůj individuální potenciál v online obchodu a dlouhodobě profitovaly z tohoto vývoje. Aplikace, jako je integrovaná burza skladových prostor nebo burza nákladů, pomáhají zajistit vlastní dodavatelské řetězce a zůstat ve hře i v dobách špiček. Aplikace Tracking pomáhá dostát zvýšeným požadavkům zákazníků ohledně dodržování termínů a vysoké kvality služeb. Dopravní barometr poskytuje uživatelům užitečné informace o trhu, které pomáhají přijímat logistická rozhodnutí založená na datech. Kdo se v dopravním barometru pravidelně informuje, dokáže předvídat sezónní výkyvy a včas rozpoznat problémy v dodávkách.

Pro firmy, které již systém od TIMOCOM používají a paralelně pracují s dalšími systémy, jako je TMS, ERP nebo telematika, představují rozhraní od TIMOCOM smysluplné rozšíření. Rozhraní umožňují rychlý a bezchybný přenos dat mezi různými nástroji. Uživatelé přitom mohou pracovat v uživatelském rozhraní, které upřednostňují a v němž jsou zahrnuty funkce a výhody těchto nástrojů.

Jak si tedy mohou firmy vzhledem k silně rostoucím elektronickým obchodům dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost?

Kombinací kritického zhodnocení vlastní situace v rámci oblastí, v nichž je nutno podniknout určité kroky, a používání digitálních nástrojů. V tomto procesu doprovází TIMOCOM své zákazníky z průmyslu a obchodu, jakož i z dopravy a logistiky - a to nejen tím, že jim připravuje cestu svým systémem, nýbrž že jim na této cestě poskytuje i radu a pomoc.

Celý obsáhlý systém je možno testovat po dobu až čtyř týdnů v živém provozu:

Nalézt vhodné dodavatele

 

Mohlo by Vás také zajímat:

https://www.timocom.cz/blog/smart-logistics-pro-prumysl-a-obchod-409418

https://www.e-commerce-magazin.de/e-commerce-logistik-die-basis-fuer-den-boomenden-onlinehandel/

https://www.timocom.cz/blog/posilit-dodavatelske-retezce-behem-korony-409394

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru